Wilders en de zaak

Geert Wilders is een Nederlands parlementslid. Hij spreekt binnen en buiten de Tweede Kamer een politieke mening uit. Hiermee representeert-ie zijn kiezers, kanaliseert-ie maatschappelijk ongenoegen en probeert zijn programma te realiseren. Dat gaat niet altijd fijnzinnig langs de randen van de wet. Maar binnen en buiten het parlement mag het publieke debat botsen. Relevante vraag is of Wilders binnen de wet blijft en wie dat bepaalt. In oktober 2010 bepaalde de wrakingskamer van de Rechtbank in Amsterdam dat de rechtszaak tegen Wilders over moet.

Balkenende debiteerde enkele jaren terug in een christelijk TV-programma dat mensen zonder geloof niet kunnen functioneren. Imam El Moumni veroordeelde bij NOVA homosexualiteit en homosexuelen en noemde het een ziekelijke afwijking. Toenmalig RPF-kamerlid Van Dijke stelde in een interview met Nieuwe Revue homosexualiteit op een lijn met diefstal. Het echtpaar Goeree legde in pamfletten de schuld voor de Holocaust bij de joden.

Kleffe uitspraken. Niet alle bovenstaande gevallen zijn voor de rechter gekomen, maar feit dat passages beledigend zijn hoeft niet tot veroordeling te leiden. Een religieuze inspiratie kan een legitimatie geven. Met andere woorden, een geloofsovertuiging kan beledigende uitspraken billijken. Schouderophalen lijkt een slimmere reactie dan het uitschuiven van lange tenen.

Behalve naar de vrijheid van godsdienst kan de rechter wijzen naar de vrijheid van meningsuiting. Als uitspraken ‘een betekenis hebben in het maatschappelijk debat’ en ‘in direct verband staan met de uiting van de politieke overtuiging’ dan kan dit een toegevoegde overweging zijn. Dit laatste als seculiere vertaling van geloofsovertuiging die daarmee dezelfde juridische bescherming als religie geniet.

Vraag is wat de betekenis van Wilders’ uitspraken voor het publieke debat is. Weging dient via uitwisseling van argumenten bepaald te worden. Binnen en buiten de rechtbank. Mogelijk oordeelt de rechter dat Wilders weliswaar een religie en de aanhangers die zich erdoor laten inspireren heeft beledigd, maar het publieke debat heeft gediend. Voorwaarde is dat Wilders zijn politieke mening proportioneel heeft geuit. Opzettelijke belediging of het aanzetten van anderen tot haat verzwakken zijn positie.

Voorstelbaar is dat aangetoond wordt dat Wilders een tot aan de periode Fortuyn toe geblokkeerd integratiedebat verder op scherp heeft gezet, minderheden weerbaar heeft gemaakt door zakelijke islamkritiek en hun emancipatie heeft bevorderd. En een zwijgende groep ongeïnteresseerden weer bij de politiek heeft betrokken.

Een ander kan de onbedoelde en onbewuste maatschappelijke verdienste van Wilders zijn die doorwerkt. Het kan slechts op waarde geschat worden door een evaluatie in de toekomst. Omdat dat per definitie onmogelijk is, kan de maatschappelijke en politieke relevantie van Wilders, of het tegendeel ervan, vooralsnog niet aangetoond worden. Als men de politiek als leidend ziet in de zaak tegen Wilders, dan vervalt de grondslag voor de zaak.

De PVV is een politieke partij met een uitgesproken mening die het gebruik van geweld afwijst en niet praktiseert. Hoewel dat in de kritiek op de PVV anders wordt voorgesteld, mede doordaat PVV’ers stoere en onhandige uitspraken deden. Maar de vraag is niet of de PVV een ideologie die het als vijandig ziet met een mening mag aanvallen. Da’s het voorrecht van alle partijen.

De PVV redeneert vanuit de eigen logica dat het niet verplicht kan worden om maatschappelijke zelfmoord te plegen en zich teweer mag stellen tegen de islamisering zoals het dat ziet. Zelfs als dat ingegeven wordt door politiek opportunisme, zeg electorale overwegingen. Daarom mag een politieke stroming ageren tegen de islam dat het als een bedreigende ideologie ziet. Zoals het in het publieke debat anderen vrijstaat om tegen de PVV te ageren. Wat ruimschoots en bijtend gebeurt.

De vrijheid van meningsuiting vindt niet alleen een rechtvaardiging in het belang van het individu, maar ook in dat van de democratie. In het verlengde van de zaak-Wilders zou de discussie over de extra juridische bescherming van religie en de godsdienstvrijheid hoog op de agenda moeten worden gezet. Maar dat debat wordt geblokkeerd.

Openheid en rechtsgelijkheid brengen het publieke debat verder. Juridisering is een uiterste middel dat het debat kan vertragen en blokkeren. De overheid moet dit stroomlijnen en garanderen dat het debat niet uit de hand loopt. Daar is de wet voor. Kritiek op een politiek te noemen proces moet niet gezien worden als een stem voor Wilders, maar als een stem voor een niet gepolitiseerde rechtspraak en steun voor zakelijke religiekritiek.

Foto: The Trial, Orson Welles (1963)

16 gedachten over “Wilders en de zaak

 1. Het lijkt me essentieel dat de vrijheid van godsdienst uit de grondwet wordt gehaald.

  Op deze manier voorkom je dat het primaat van de vrijheden met name bij deze ligt cq dat de vrijheid van meningsuiting hieraan ondergeschikt wordt gemaakt.

  Like

 2. ==Mogelijk oordeelt de rechter dat Wilders weliswaar een religie en de aanhangers die zich erdoor laten inspireren heeft beledigd, maar het publieke debat heeft gediend. ==

  Meer dan dat. Het bereikte heel het Europeese onderbewuste zou je kunnen zeggen. Zoals bewezen lijkt in het feit dat de schoolkalenders de Christelijke feestdagen vermelden.
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/286507/Verbazing-over-EUagenda-zonder-christelijke-feestdagen.htm

  Of loopt de Eu op de troepen vooruit? Alles is mogelijk. Ik vertrouw al jaren geen hond meer.

  Like

 3. Prima pleidooi!

  Met name:De vrijheid van meningsuiting vindt niet alleen een rechtvaardiging in het belang van het individu, maar ook in dat van de democratie. In het verlengde van de zaak-Wilders zou de discussie over de extra juridische bescherming van religie en de godsdienstvrijheid hoog op de agenda moeten worden gezet. Maar dat debat wordt geblokkeerd.

  Openheid en rechtsgelijkheid brengen het publieke debat verder. Juridisering is een uiterste middel dat het debat kan vertragen en blokkeren. De overheid moet dit stroomlijnen en garanderen dat het debat niet uit de hand loopt. Daar is de wet voor. Kritiek op een politiek te noemen proces moet niet gezien worden als een stem voor Wilders, maar als een stem voor een niet gepolitiseerde rechtspraak en steun voor zakelijke religiekritiek.

  Like

 4. ==Observeerder 14-01-2011 14:49
  neem een kat_ja==

  You made me laugh! We hadden er 2, en hebben nu een buurkat die ons af en toe gezelschap houdt.

  Like

 5. @Cees Groninger
  Deels mee eens, godsdienst kan onder de meningsuiting vallen. Maar waarschijnlijk slechts deels. Het gaat dan om de expressie. Hoe verdedigt de overheid dan echter een gelovige die afstand van zijn geloof doet, wenst uit te treden en vervolgens bedreigd wordt door functionarissen of leden van de religie om niet uit te treden? Want dat individuele recht is ook vrijheid van godsdienst, hoewel het in het publieke debat nauwelijks een rol speelt. Als dat aspect geregeld is, dan zie ik geen beletsel om godsdienst en meningsuiting samen te laten vallen.

  @Katja
  Dat van die christelijke feestdagen kan me gestolen worden. Maar het is denk ik belangrijk om mensen die hierheen komen houvast en duidelijkheid te geven. Ze hoeven de christelijke feestdagen niet na te volgen, hoewel de helft van de migranten christelijk is en dat wel zal doen, maar het is onzin om te ontkennen dat die feestdagen bestaan. Dat maakt trouwens niet alleen de migranten en migrantenkinderen onzeker, maar ook de autochtonen. Ofwel, grenzen stellen zonder grenzen dicht te doen.

  @Oszi
  Dank.

  @Observeerder en katja
  De wereld is verdeeld in honden- en kattenliefhebbers. En zoals katja -what’s in a name- aangeeft kent die liefde geen grenzen.

  Like

 6. Quote George
  Een en ander kan de onbedoelde en onbewuste maatschappelijke verdienste van Wilders zijn die nu nog doorwerkt. Het kan slechts op waarde geschat worden door een evaluatie in de toekomst. Omdat dat per definitie onmogelijk is, kan de maatschappelijke en politieke relevantie van Wilders, of het tegendeel ervan, vooralsnog niet aangetoond worden.

  Lekker vrijblijvend en dus opportunistisch standpunt bevat dit zeg!
  Je kunt de moordenaar pas veroordelen als hij daadwerkelijk een moord heeft gepleegd?
  Een moordenaar die een moord beraamt is wel degelijk ook strafbaar.
  Minimaal eens een jaartje rechten studeren George. Dit snijdt toch totaal geen juridisch hout!

  Ik heb hier al vaker gewezen op de jurisprudentie in de zaak Le Pen die ivm zijn veroordeling wegens discriminatie door een Franse Rechtbank, vernietiging van dit vonnis had aangevraagd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, welk oordeel echter alsnog bekrachtigd is door het Hof: als je een godsdienst aanvalt ,wordt je ook geacht de aanhangers ervan aan te vallen.

  Moszkowicz zweet niet voor niets peentjes..

  In de zaak van Wilders ontkom je dus hoogstwaarschijnlijk niet aan een veroordeling, ondanks het feit dat Wilders de laatste jaren mn de islam aanvalt en niet zozeer de moslims (zoals hij aanvankelijk wel gedaan heeft).

  Wilders verweer dat de islam geen godsdienst is, maar een politieke ideologie valt gemakkelijk te plaatsen in dit verband, maar is juridisch nog al te gemakkelijker te weerleggen ook natuurlijk!

  Like

 7. @Partout
  In discussies de afgelopen jaren heb ik meerdere malen mensen getroffen die een voorschot op de toekomst namen. Die ze vaak in het verleden zoeken. Dan zeggen ze, als Wilders dit doet, of dat, dan dreigt er dat of dat. Het zal wel, maar ik kan er niks mee. Ik pleit ervoor om Wilders op zijn daden van nu te beoordelen. Zo positief ben ik daar trouwens helemaal niet over. Dat lijkt me verstandiger dan het in het verleden of in de toekomst te zoeken.

  Speculaties over de uitkomst van de zaak Wilders is iets voor een gokje bij Ladbrokes. We weten de uitkomst niet. Het lijkt me dan ook te voortvarend om over een veroordeling van Wilders te speculeren. Dat is weer zo’n voorschot op de toekomst dat het heden aan het oog onttrekt.

  Wilders vergelijken met de beraming van een moord is een wat opzichtige poging in wat in het snelle jargon sinds kort framing heet. Het kleurt het debat. Als het OM aan kan tonen dat Wilders niet de islam, maar de moslims aanvalt, dan heeft het een sterk punt. Maar uit de afgebroken behandeling kon ik niet opmaken dat het OM op die koers was gaan zitten.

  Ik begrijp overigens niet waarom er binnen de rechtsstaat niet gezegd zou mogen worden dat de islam, of welke religie dan ook, een ideologie is. Naast een zingevende kant, kent elke religie een machtsvormende en politieke kant. Zinvol was laatst een constatering dat Wilders wel en niet gelijk heeft in zijn islamkritiek. Geen gelijk waar het Nederland betreft, maar wel gelijk waar het landen als Pakistan, Egypte, Indonesie, Saoedie-Arabie en Iran betreft. Die steeds meer wegglijden in intolerantie onder impuls van de islam.

  Dat gebeurt dus niet in Nederland waar de islam geen meerderheidspositie heeft en dientengevolge geen machtspositie heeft om rechten van andersdenkenden te blokkeren. Maar wel in de genoemde landen waar een intolerante versie van de islam steeds meer aan kracht wint.

  Voor het vervolg van de zaak Wilders lijkt het me aannemelijk dat dat binnenland-buitenland verschil gaat spelen. Dan zou het wel eens kunnen dat Wilders politiek-filosofisch gelijk heeft in zijn waardering van de islam, maar het binnen de Nederlandse rechtsstaat te scherp heeft aangezet. Dan verliest-ie, terwijl zijn gelijk bevestigt wordt. Van paradoxen kan ik nooit genoeg krijgen en van deze zeker niet. Ik ben benieuwd naar het vervolg van de zaak Wilders.

  Like

 8. Godsdienst wordt dan niet meer dan een van de vele meningen die je mag hebben. Het uiten van bedreigingen omdat de andere mening jou niet welgevallig is valt simpelweg onder het strafrecht. En mocht je je beledigd voelen, dan biedt het civiel recht de mogelijkheid.

  Dus het uiten van bedreigingen omdat je moet doen vanwege je godsdienst – omdat anders de vrijheid van godsdienst wordt aangetast – biedt dus geen enkele rechtvaardiging meer.

  Like

 9. Ik denk dat ik een van de weinigen was die een juiste visie had op het Wilders gebeuren. Het is tot de laatste letter uit gekomen.

  Wilders zal blijven groeien. Ook nu heeft hij alle touwtjes in handen en dat zal alleen maar sterker worden zolang hij doet wat hij belooft.

  Like

 10. ==Zinvol was laatst een constatering dat Wilders wel en niet gelijk heeft in zijn islamkritiek. Geen gelijk waar het Nederland betreft, maar wel gelijk waar het landen als Pakistan, Egypte, Indonesie, Saoedie-Arabie en Iran betreft. Die steeds meer wegglijden in intolerantie onder impuls van de islam.

  Dat gebeurt dus niet in Nederland waar de islam geen meerderheidspositie heeft en dientengevolge geen machtspositie heeft om rechten van andersdenkenden te blokkeren. Maar wel in de genoemde landen waar een intolerante versie van de islam steeds meer aan kracht wint.==

  De aanhouder wint. Alle goeie, maar ook alle slechte dingen komen langzaam. Maak je borst maar nat. Dat doet Frankrijk reeds en Duitsland en Scandinavië zijn ook niet gek.

  Van de verwarring in de Westerse wereld wordt maar al te graag, en met groeiend resultaat, gebruik gemaakt. Vorige week beweerde de NRC bv. in een artikel rond de zaak Welten in feite dat de Islamitische religie boven elke kritiek verheven is toen zij het had over het burka verbod. Zolang je maar volhoudt dat het moet van je geloof. Want wie het waagt daar vraagtekens bij te zetten, maakt zich schuldig aan ’opzettelijk’ discrimineren. Grappig is dan dat de boerka van oorsprong NIETS met de islam te maken heeft. Hij werd eeuwen geleden gedragen door vrouwen om te voorkomen dat ze geroofd werden voor de verkoop aan aan rijke mannen. Door de boerka was niet te zien of het een JONGE of een OUDE vrouw was. Oude vrouwen waren niets waard. Door dit camouflage pak konden vrouwen zich redelijk zelfstandig verplaatsen. Later hebben tirannieke moslimmannen er een religieuze betekenis aan gegeven en zo de macht over vrouwen vergroot.

  (Met : ==Zoals bewezen lijkt in het feit dat de schoolkalenders de Christelijke feestdagen vermelden.== bedoelde ik natuurlijk dat ze het VERGATEN te vermelden.)
  En de boer, eh de imam hij ploegde voort…….

  Like

 11. @rikus
  In je helderziendheid weet je mijn antwoord al. Bedankt.

  @katja
  Daarom moeten we inzetten op versterking van de rechtsstaat en het publieke debat. Zodat de intolerante krachten van alle kanten antwoord krijgen als ze anderen hun intolerantie op willen leggen. Lik op stuk. Dat geldt in mijn ogen evenzeer voor iemand die Wilders bedreigt zodat deze 24 op 24 beveiligd moet worden als voor Wilders die anderen buiten de wet wil plaatsen. Zijn recht om dat als politicus te zeggen is echter verdedigbaar en daarom zal ik dit recht verdedigen.

  Ik zie het niet als de hoofdstroom die onze samenleving nodig heeft. Triest is dat naar mijn idee op dit moment geen enkele politieke partij of belangrijke maatschappelijke stroming deze hoofdstroom van openheid, fel publiek debat zonder oneigenlijke beperkingen, gelijk speelveld zonder extra bescherming voor religie en gelijke kansen voor minderheden verdedigt.

  Kortom, de volwassenheid of zelfs de durf om te groeien naar volwassenheid in het loslaten van verboden ontbreekt. Er zijn jammergenoeg te veel betrokkenen die iets te verliezen hebben in de zo strikt mogelijke toepassing van de rechtsstaat in het hart van de politiek. Het blijft zo een juridisch domein dat de samenleving niet wenst te verinnerlijken.

  Like

 12. Een cursusje argumentatieleer George? Je gaat nergens met een valide argument direct in op het door mij gestelde. Rookgordijnen leggen daar ben je wel goed in zeg!

  Als je – zoals GW – de islam en de Koran fascistisch noemt, dan benoem je daarmee DE moslims ook als fascistisch. Moet ik NOG duidelijker worden?

  Like

 13. @Partout
  Natuurlijk bepaal ik mijn eigen antwoord. Dat zul je begrijpen. Nog nooit heb ik enige moslim fascistisch genoemd. Waarom zou ik het heden belasten met een zwart verleden? Je moet weten dat ik weinig opheb met religie. Meer is het niet. Religie zie ik als een negatieve kracht met verdwaald positieve tinten. Daar helpen geen grote woorden aan. Graag verwijs ik naar de slotzinnen van mijn stuk: Kritiek op een politiek te noemen proces moet niet gezien worden als een stem voor Wilders, maar als een stem voor een niet gepolitiseerde rechtspraak en steun voor zakelijke religiekritiek.

  Like

 14. Pingback: Wereldwijd rapport ziet toenemende discriminatie van ‘niet-gelovigen’ « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.