MuseumgoudA met ambitie gevraagd

De beste manier om openbare informatie te verbergen is het op te sluiten in pdf-bestanden. Geen zoekmachine die het vindt. Dat doet de gemeente Gouda. Beleidsinformatie is nauwelijks te vinden, mede door ontbrekende verwijzingen en labels. Daarbij komt dat verslagen van raadsvergaderingen en overleggen niet woordelijk zijn. Da’s niet verplicht, werd me desgevraagd toegevoegd door een medewerkster van de griffie.

Wat resteert is een betoog dat door het bestuur geconstrueerd wordt. Onduidelijk is wat betrokkenen precies voor hun rekening nemen. Ze zijn er achteraf niet op aan te spreken. Het spreekwoord zegt dat de duivel in de details zit. Niet in Gouda. De duivel is eruit gefilterd. De scherpe kantjes zijn weggevijld.

Gemeente Gouda maakt haar eigen besluitvorming onzichtbaar. Wat resteert is het beeld van lastig terug te vinden informatie, notulen zonder woordelijke verslagen en Jip-en-Janneke achtige vertaalslagen voor de burger die krijgt wat de griffie vindt dat het moet krijgen. Openbaarheid van bestuur die niet van harte gaat tekent het politieke klimaat in Gouda.

In het Bestuursakkoord 2010-2014: Samen werken aan de Stad staat dat er € 15 miljoen per jaar bezuinigd moet worden. De coalitie bestaat uit PvdA-VVD-CDA-GroenLinks-D66. Maar Het voorzieningenniveau op sociaal, cultureel en sportief gebied moet op een voldoende niveau blijven. Wordt dat waargemaakt in Gouda?

Op zoek naar informatie over het cultuurbeleid en de verantwoording van de voorgestelde bezuinigingen van het plaatselijke museum, museumgoudA zegt GroenLinks raadslid Michel Klijmij eind oktober 2010: Nu is er een nieuwe directeur, en die wil volgens mij wel de uitdaging aangaan om te kijken wat de functie van het museum zou moeten zijn in de huidige tijd. Wat mij inspireerde de afgelopen herfstvakantie was het Volksbuurtmuseum Wijk C in Utrecht. Een klein museumpje gerund door vrijwilligers waarin het ontstaan, het leven en de bewoners van de beruchte Wijk C centraal staat. Zoiets, maar dan voor Gouda, zou een uitstekend onderdeel zijn voor het MuseumgoudA.

Inspiratiebron voor een GroenLinks raadslid is een Volksbuurtmuseum. Da’s het cultureel ambitieniveau in Gouda: een onderdeel dat teruggaat naar oudheidskamers, kleinschaligheid en werken met vrijwilligers. Vraag is of Michel Klijmij dom is van nature of uit politieke berekening. Ik vermoed het laatste. Er is trouwens niets mis met het Volksbuurtmuseum, maar als stadsmuseum voor 70.000 burgers is het aan de magere kant.

De voorkeur van Klijmij voor een Utrechts museum met onder andere collecties ansichtkaarten, interieurinrichting, kleding, langspeelplaten, meetinstrumenten, recreatie en schoolplaten doet de vraag rijzen of-ie de nieuwe museumdirecteur wellicht een doodskus geeft. Wat is de uitdaging die de nieuwe directeur aan wil gaan om te kijken wat de functie van het museum zou moeten zijn? De directeur gaat voor de presentatie van bier, pijpen en kaarsen en zet de hedendaagse kunst buiten de deur.

In het beleidsplan Tussen Hemel en Aarde schetst de in 2010 aangetreden museumdirecteur Gerard de Kleijn een toekomst. De Kleijn is voormalig bestuurder van Amersfoort in C en heeft geen museale achtergrond. Zijn benoeming is opmerkelijk. Het beleidsplan kent weinig ambitie en schetst geen enkel nieuw initiatief.

Uit het feit dat het woord religie of religieus er 22 maal in voorkomt en het woord vrouw slechts eenmaal, blijkt dat De Kleijn de geschiedenis van zijn eigen museum nog niet in de vingers heeft. Onvoorstelbaar dat een museumdirecteur de relatie met de Sint-Jans Kerk als zwakte ziet die aangepakt moet worden. Vertrouwen in eigen kracht ontbreekt bij De Kleijn. Plichtmatig noemt-ie eenmaal oud-directeur Josine de Bruyn Kops die haar tijd vooruit was in het verzamelen van vrouwelijke kunstenaars. Om er vervolgens geen vervolg aan te geven.

In de optiek van De Kleijn kan vrijplaats Gouda een compromis zijn tussen vrijdenken en religie. Het geeft te denken. Hij redeneert in cirkels. Zo zegt-ie dat het draagvlak dat museumgoudA afgelopen jaren in de stad had opgebouwd en onder zijn directoraat is afgenomen weer moet worden opgepakt door samenwerking met partners.

Tekenend voor de tegenstrijdigheid en het gebrek aan inspiratie is dat museumgoudA een onderdeel afstoot, namelijk het Nationaal Farmaceutisch Museum. Het wordt mede gefinancierd en bestuurd door de apothekersbranche. Een vermogende branchevereniging. Een samenwerking tussen publiek en privaat geld dat de overheid de museumsector als voorbeeld stelt.

Wie als museumdirecteur geen nieuwe initiatieven ontplooit, noch sponsoring en fondsenwerving op een hoger plan brengt, maakt zich afhankelijk van bestaande budgetten. Volgens de laatste gegevens wordt museumgoudA door de gemeente een bezuiniging opgelegd van € 400.000 in 2015, te weten 25% van het budget. Terwijl een bezuiniging van € 600.000 als schrikbeeld boven de markt zweeft. Dat laatste bedrag komt na aftrek van huur neer op een korting van 50% op de exploitatie. Als antwoord zoekt De Kleijn het deels in bezuinigingen op beveiliging.

Terugkerend probleem van museumgoudA is dat het niet geaccepteerd wordt door de gemeente. De huidige financiële problemen kondigden zich al aan bij de verzelfstandiging in 2006. De gemeente zadelde het museum op met een structureel tekort van € 100.000 per jaar. De sanering daarvan wordt door de gemeente bestuurlijk geblokkeerd.

Er is meer dan politiek, zoals burgers met hart voor cultuur. Naar aanleiding van het rapport Bezuinigen met beleid vragen enkelen zich het volgende af in het pamflet Cultuur verrijktHet rapport kiest tegen cultuur, dat is duidelijk. Maar waar kiest het vóór? Deze vraag wordt niet beantwoord door gemeente, wethouder of museumdirecteur. Weliswaar speelt de gemeente in de publiciteit openheid met haar Jip-en-Janneke act, maar visie ontbreekt om het beste uit de economische crisis te halen. De gemeente handelt defensief.

De 135-jarige geschiedenis van een stadsmuseum dreigt bij het oud vuil gezet te worden. Wat door velen opgebouwd is wordt versneld afgebroken. Zwaar korten op kunst is een tendens die overal optreedt. Daar is geen PVV voor nodig. Centrum-links doet het op eigen kracht. De culturele ravage in Gouda vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een D66-wethouder. Opvallend is dat kleinere gemeenten als Gouda ervoor kiezen om bovenmatig op cultuur te korten

Waarom Gouda niet voor museumgoudA kiest is deels afhankelijk van toeval. Een nieuwe directeur die meewerkt aan saneringen en geen alternatieven biedt of tegenkrachten weet te mobiliseren, een politiek sentiment van links tot rechts dat tegen cultuur is, een coalitie met een onzeker profiel, onvoldoende historisch besef en de kerk die alles in de schaduw stelt. Tegenkrachten ruimen het veld. Vrijplaats Gouda dreigt haar ziel en zaligheid te verliezen. Misschien is Gouda geen museum waard.

Foto: Markt, Sint Janskerk en museumgoudA te Gouda,

Advertentie

9 gedachten over “MuseumgoudA met ambitie gevraagd

 1. @allen
  Ik ben benieuwd naar voorbeelden van bovenmatig korten op de gemeentelijke cultuurbegroting. Zoals het erop lijkt vallen de grootste klappen niet in de grote steden, maar in kleinere steden. Hoewel Den Haag met een verwachte korting van 16,5% ook fors inlevert. Het aan de Universiteit Groningen verbonden Coelo heeft het op een rijtje gezet.

  Klik om toegang te krijgen tot enquetebezuinigingen.pdf

  Vermakelijk en triest zijn de vragen van GroenLinks in Susteren. De gemeente die het meest op cultuur zou korten: GroenLinks-fractie krijgt een algemeen, nauwelijks te controleren zwetsverhaal als antwoord. GroenLinks wordt dus genoodzaakt om hier maar weer eens een vervolgbrief tegenaan te gooien. De onmacht is voelbaar. Er zullen de komende tijd in Nederland veel vervolgbrieven gestuurd worden.http://echt-susteren.groenlinks.nl/node/57966

  Ik roep allen op die onevenredige zware kortingen op kunst en cultuur zien in hun eigen gemeente om dat hier te melden. Laten we zeggen een korting die groter is dan 10% per jaar. Geef uw mening.

  Like

 2. Als ik zo direct wordt aangesproken, en nog dom wordt genoemd ook, dan schreeuwt dat natuurlijk om een reactie.

  Ik wil beginnen met verbazing. Wat is er mis mee dat ik verwacht dat een stadsmuseum aandacht besteedt aan de geschiedenis van de stad? Wat is er mis met het gebruiken van de honderden Goudologen, die met plezier en passie over de stad kunnen vertellen? Is dat een lager soort cultuur dat niet echt telt? Te massaal?

  Ondertussen is in dat hele Volksbuurtmuseum de geschiedenis van het ontstaan van de buurt beter uitgelegd dan waar ook in MuseumgoudA. Liep een enthousiaste man mee om van alles te vertellen. Dat is waarvoor ik naar een museum kom.

  Maar wat gebeurt er in Gouda? Veel geld wordt over de balk gegooid voor moderne kunst, die op zich schitterend is. Er hangen prachtige werken, maar het geheel is een ratjetoe. Dat doet afbreuk aan de kunst. Het is niet gefocust, er is voor een toerist geen enkele reden om naar het museum te komen. Voor die ene mooie Dumas ga je niet naar het museum. Door die paar mooie werken ontstaat trouwens ook geen vrijplaats of enorm cultureel spannend klimaat. Dit is Amsterdam niet.

  Als je hedendaagse kunst wilt, dan moet je het ook goed doen, dan moet je ook de lokale kunstenaars erbij betrekken, en dan moet je de hele boel omgooien. Maar ik vraag me af of Gouda dan de beste plek is. Met 70.000 inwoners is het een kleine historische stad. De nieuwe directeur kiest er volgens mij terecht voor om daarbij aan te sluiten. En wat druk op het farmaceutisch museum kan geen kwaad – als er een tak van industrie is die wel wat geld kan neerleggen voor zoiets is het de farmacie wel.

  Dan nog het punt van de forse bezuiniging op het museum. Dat is hard ja, en niemand is daar trots op of blij mee. Maar zoveel keuzes zijn er niet bij de huidige bezuinigingen, het doet allemaal pijn. Als het resultaat is dat we straks een kleiner museum hebben met meer focus op de lokale geschiedenis dan is dat qua toerisme deels een verbetering, qua kwaliteit een verslechtering. Ik hoop wel dat dit een impuls is voor het museum of van onderaf te beginnen en vanuit de lokale roots zowel de historische als de hedendaagse kant van Gouda te laten zien. En dat er dan meer mensen dan nu op af komen.

  En komt allen vooral naar de bezuinigingsavonden komende week om mee te praten en richting te geven. Kom maar met alternatieven voor de keuzes die het museum nu maakt (want voor de duidelijkheid: mijn visie op hoe museumgouda eruit hoort te zien maakt niet uit, wij gaan over het geld, het museum over haar eigen beleid) en ga dus ook met de directeur praten.

  Like

 3. Ik kan je helaas niet helpen, want in Leiden wordt nauwelijks op cultuur bezuinigd. De grote(re) steden hebben allemaal het creative city-concept omarmd tbv de onderlinge concurrentiestrijd – en dat geeft de sector een zekere twijfelachtige bescherming. Het pamflet wat je noemt doet voor Gouda ook een gooi in die richting. Dat Laboratorium Waterwolf dat zij lovend aanhalen is trouwens een initiatief van o.a. Museum Gouda, de bieb en het archief: http://nl.wikipedia.org/wiki/Laboratorium_Waterwolf.

  Met 5% op de begroting zit de Goudse cultuur er overigens bijzonder warmpjes bij. Den Haag is vreemd genoeg al enige jaren bezig cultuur te verwaarlozen. Maar, en dat siert ze dan weer, ze leggen ze tenminste géén marktconforme prijzen op. De term Volksbuurtmuseum ken ik van Den Haag. Die hadden als hoofdmoot voorstellingen (muziek & theater), maar blijken ook alweer ter ziele te zijn.

  Als straks de bezuinigingen op het Gemeentefonds zich gaan aftekenen, krijgen de grotere steden trouwens nòg wel wat klappen te verduren. In Leiden is GroenLinks sinds kort ineens erg cultuur-minded: ze willen er zelfs in investeren en pleiten ervoor dat, als het dan zo belangrijk is voor toerisme, EZ ook wel eens een duit in het zakje mag doen.

  Like

 4. @Michel Klijmij
  Bedankt voor je reactie. Het was mijn bedoeling om je juist NIET dom te noemen. Zoiets doe ik nooit. De suggestie opperde ik om die vervolgens te verwerpen. Wat ik deed als je terugleest. De coalitiedwang beperkt de vrijheid van individuele raadsleden. Waar men in de ene coalitieperiode als raadslid voor is, wordt men in de volgende periode geacht te ontkennen. Da’s een van de merkwaardige kanten van de politiek.

  Als commentaar op afstand had ik de reactie van de GroenLinks-fractie van Susteren toegevoegd. Zo kan GroenLinks ook zijn, volop opkomend voor cultuur. Toevalligerwijze niet gebonden aan een coalitieakkoord. Wie immers een antwoord van het college een zwetsverhaal noemt, is per definitie in de oppositie. En moet ik tot mijn spijt constateren, wie de dreigende kaalslag van museumgoudA relativeert en tracht te vergoelijken is per definitie tot de coalitie toegetreden. Over de zaak gaat het dan al lang niet meer.

  Je idee over wat een stadsmuseum is verbaast me na je uitleg nog meer. Natuurlijk kan en moet daar de sociale geschiedenis van een stad, wijk of buurt verteld worden. Zoals ook in museumgoudA gebeurt. Maar de ontwikkelingen in de museumsector hebben daar niet halt gehouden en hebben grenzen tussen disciplines geslecht.

  MuseumgoudA is de combinatie van een kunstmuseum en een sociaal-historisch museum dat focust op een beperkt aantal doelgroepen dat zich geemancipeerd heeft en belangrijk was voor Gouda. Zoals etnische minderheden. Zie de recente projecten met Molukkers. Maar zonder dat dit tot politiek pamflettisme of een lineair verhaal wordt.

  Kortom, naar mijn idee wordt de geschiedenis van de stad in museumgoudA tamelijk evenwichtig getoond en verteld. Mogelijk dat we het daar oneens over blijven. Ik zie de huidige opzet die originele objecten, kunstvoorwerpen en achtergronden vermengt als een meerwaarde die het Volksbuurtmuseum niet benadert. En nogmaals, met het Volksbuurtmuseum is niks mis, maar niet als ambitie voor een stad als Gouda, zo vind ik.

  Ik vind het veelzeggend dat je vindt dat er veel geld over de balk wordt gegooid voor moderne kunst. Laten we om begripsverwarring te voorkomen afspreken om kunst na WOII hedendaags te noemen. Want het geld dat in de collectie moderne kunst van museumgoudA gaat zitten is Gouds Plateel. Dan komen we weer terug bij de stadsgeschiedenis met zijn talloze ateliers. Dat wordt verzameld vanuit de lokale logica en de aldus gegroeide sterkte van de Plateel-deelcollectie.

  Wordt er veel geld over de balk gegooid voor hedendaagse kunst? Ik betwijfel het en begrijp niet eens waarop je doelt. MuseumgoudA heeft zo’n bescheiden aankoopbudget dat het niet eens mogelijk is om veel geld over de balk te gooien. Projectsubsidies van Mondriaanfonds of vermogensfondsen als VSB of Prins Bernhardcultuur is geld waaraan de gemeenschap niets bijdraagt.

  Uit je opmerking dat de lokale kunstenaars de afgelopen periode niet bij museumgoudA betrokken werden blijkt dat je echt niet op de hoogte bent van het reilen en zeilen. Het is juist omgekeerd. Onder de vorige directeur is de samenwerking met de lokale kunstenaars in een hogere versnelling gekomen en bijna ideaal geweest. Zoals ook op zijn afscheid bleek in alle lovende praatjes van de kunstenaars zelf. Het zou verstandiger zijn als je de waarschuwende woorden van de Firma van Drie-voorzitter wat beter tot je door zou laten dringen. Hij richt zijn pijlen op de politiek, niet op een haperende samenwerking tussen museum en kunstenaars. Die was optimaal.

  Het ratjetoe wat er hangt aan hedendaagse kunst kent een sterke focus in het verzamelen van kunst van vrouwelijke kunstenaars gedurende enkele decennia. Met bescheiden middelen is een sterke en geloofwaardige collectie opgebouwd die een beeld geeft van vrouwenkunst. Het is juist de huidige directeur die daar een einde aan maakt. De Kleijn zet een streep door en onder een sociaal-historisch en kunsthistorisch unieke collectie in zijn voornemen om alle hedendaagse kunst de deur uit te doen.

  Lees dat goed Michel, het is de huidige directeur die door zijn korten, reduceren en snijden een zorgvuldige door museale vakmensen rond enkele kernen opgebouwde collectie afbreekt tot een ratjetoe. Da’s de waarheid die leden van de coalitie waarschijnlijk ongaarne horen. En cultuurliefhebbers zijn geen hooligans die de ruiten bij wethouders dreigen in te gooien. Dus ze hoeven niet achter de bank te duiken als de stenen naar binnen vliegen. Want cultuur doet er niet toe als het erop aankomt. Het is geen zwembad, voetbalveld of kerk.

  Bij het NFM is de waarheid ook anders dan je het je voorstelt. De huidige directeur heeft de samenwerkingsovereenkomst met de apothekersbranche niet verlengd en is daarom ook de mogelijkheid kwijt om druk te zetten. Of geld terug te ploegen. Hoe verstandig is dat? Was een overleg over een gezamenlijke toekomst met wederzijdse uitgesproken intenties niet beter geweest dan de botte bijl die deze directeur hanteert? Was het nodig om de cooperatieve apothekers voor het hoofd te stoten zonder kennisgeving?

  In mijn hele betoog heb ik begrip voor bezuinigingen. Iedereen die ogen heeft weet wat er staat te gebeuren. Maar een en ander is wel een kwestie van maatvoering. Als het boven de 25% gaat dan noem ik dat buiten proportie. En dat dreigt te gebeuren in een volgende bezuinigingsronde. Dan dreigt museumgoudA niet alleen moreel en kunsthistorisch uitgekleed te worden zoals nu gebeurt, maar zelfs fysiek. Dan dreigt museumgoudA terug te vallen naar de situatie van haar ontstaan van eind 19de eeuw.

  Is het die culturele kaalslag die GroenLinks voor zijn rekening wenst te nemen? Of is er nog een greintje hart voor de kunst die dat niet laat gebeuren? Ik hoop het. Met die intentie had ik mijn stuk geschreven. Uit liefde voor de kunst en tegen al degenen die zich tegen de kunst aan bemoeien zonder veel verstand van zaken.

  Met je laatste alinea ga je volledig voorbij aan mijn kritiek dat museumgoudA structureel te weinig geld krijgt. Dat is van belang omdat het een keten in gang zet die tot ongewenste gevolgen leidt. Want wegens een niet in evenwicht zijnde en te brengen jaarrekening valt museumgoudA buiten de voorwaarden voor subsidies. Zoals de BankGiroLoterij die jaarlijks meer dan 50 culturele instellingen steunt. Maar niet museumgoudA. Vergelijk het met een andere stad met rond de 70.000 inwoners, namelijk Assen. In 2009 kreeg het Drents Museum € 200.000 van de BankGiroLoterij. Weliswaar geoormerkt en niet bestemd voor exploitatie, maar aparte projecten en te maken verbeteringsslagen vinden snel goedkeuring. Waarom is dat bedrag aan museumgoudA voorbijgegaan? Wordt er binnen de commissie cultuur op dat niveau gepraat?

  Dan resteert mijn vraag waarom Gouda niet verstandiger en ruimhartiger omgaat met haar plaatselijk museum. Weliswaar verzelfstandigd, maar nog steeds aan een touwtje. Zodat uiteindelijk de directeur mag volgen wat de wethouder Financien beslist. Ondanks inspraakavonden en andere bliksemafleiding. Zeker als nieuwe initiatieven van de museumdirecteur uitblijven. Met wat minder schraapzucht en kruideniers-achtige bedilzucht in het recente verleden had museumgoudA nu een veel gezondere basis gehad en geen saneerder als directeur die in de arm is genomen om het licht uit te doen, maar een veelbelovend, jong kunsthistoricus met ambitie. Michel, museumgoudA met ambitie gevraagd.

  Like

 5. toevallig stuitte ik op deze recente discussie over de rol van het museum in Gouda waarbij het Volksbuurtmuseum genoemd wordt en aangehaald als voorbeeld zowel positief alswel te klein bevonden voor een gemeente als Gouda.

  Het kleine Volksbuurmuseum hoeft niet te bezuinigen maar krijgt er geld bij, en dat in deze dagen!. Daar moet toch meer gebeuren dan ogenschijnlijk op het eerste gezicht lijkt.

  Kom eens praten en horen hoe je als klein museum in de maatschappij geworteld toch vooruitstrevend en vernieuwend kan zijn.

  Like

 6. @Albert
  In de discussie werd het Utrechtse Volksbuurtmuseum gebruikt als referentie, waarbij eerder de kwantiteit dan de kwaliteit als voorbeeld diende. In Utrecht behoort dit museum niet tot de grootsten. Daar ging het om. Om het ambitieniveau dat past bij het grootste museum van Gouda.

  Ik verbaasde me erover dat een Gouds raadslid juist dit kleine museum als referentie gebruikt. Niet het Amsterdam Museum of het Museum Rotterdam. Zijn selectie vond ik veelzeggend. De aap kwam uit de mouw met zijn opmerking dat het Volksbuurtmuseum gerund wordt door vrijwilligers. Bezuinigen dus. Het is niet de sociale dienst of de politie die GroenLinks wil ombouwen tot een vrijwilligersorganisatie, maar blijkbaar wel het plaatselijke museum. Deze wens van GroenLinks tot ontprofessionalisering was me opgevallen.

  Mijn vrees is niet dat Michel Klijmij en zijn collega-raadsleden de door de vorige directeur van museumgoudA Ranti Tjan ingezette worteling in de stad en vernieuwing om zeep helpen. Want ze hebben daar geen enkele zeggenschap in. En waar ze invloed of druk op directie of Raad van Toezicht van museumgoudA hadden kunnen uitoefenen treden ze naar buiten met een laag ambitieniveau. Ik ervaar hun opstelling als hemeltergende lamlendigheid en minachting voor kunst.

  In het verleden heb ik het Volksbuurtmuseum meermalen bezocht. Als ik nogmaals kom zal ik zeker een gesprekje aanknopen met een van de aanwezige medewerkers.

  Like

 7. Pingback: MuseumgoudA verkoopt eigen identiteit « George Knight

 8. Pingback: Wereldmuseum, ontslag, museumsector en de aangekondigde dood | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.