Fundamentalisme volgens Hirsch Ballin

Oprecht zoeken naar waarheid is een mooi streven. Echter geen noodzakelijke voorwaarde voor democratie. Eerder een prettige bijvangst. Democratie kan zonder waarheid. Waarheid kan uit de deelaspecten volgen, maar kan er niet opgelegd worden omdat het niet essentieel en dienend in het machtsvormingsproces is.

We zien het voor onze ogen. De democratische orde functioneert niet super, maar redelijk. Toch wordt het publieke debat niet in het volle licht van de waarheid gevoerd. De macht zit achter de coulissen geborgen. Emoties, schijnbewegingen, spiegelingen verdringen het zoeken naar wat belangrijk is. We stoppen voor een facade en zien dat als waarheid onder het besef dat dat de waarheid nooit kan zijn. Maar we hebben houvast nodig en nemen daarom genoegen met de schijn.

Politici jagen het debat aan maar kunnen het evenmin een diepere waarheid opleggen. Ook zij moeten genoegen nemen met een bijrol die als legitimatie voor de schijn dient. Ook politici ondermijnen de waarheid. Het lukt de overheid maar niet om een puur rechtsstatelijke lijn vast te houden. Waarin gelijkheden zonder beperking gelden. De overheid gaat zelfs nog verder en schetst een onrechtsstatelijke lijn.

Voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin hield in januari 2010 een toespraak ter ere van de vrijheid van godsdienst waarin hij waarden grandioos omkeert. Hij verdedigt de godsdienst en valt het atheisme aan: Het is mijn overtuiging dat wij steeds weer onszelf moeten scherpen in het besef dat vrijheid van godsdienst en levensovertuiging verbonden zijn met de principes van de democratische rechtsstaat, waarvan persoonlijke vrijheid doel en ijkpunt is. Wanneer we dat vergeten, ontstaat een voor de persoonlijke vrijheid destructief krachtenveld. De maatschappelijke discussie in Europa wordt – zeker na de terroristische aanvallen van 2001 – in hoge mate bepaald door vrees voor een fundamentalistische variant van de islam, hoewel die slechts door een miniem percentage van de in Europa levende moslims wordt gedeeld. Fundamentalisten die geen ruimte laten voor de ander hebben we gezien en zien we onder christenen, joden en moslims, en – in de 20ste eeuw in de verschijningsvormen van de leninistische en stalinistische staatsterreur – ook onder atheïsten. Wie zich dit realiseert en beseft dat in de gouden eeuwen van Andalusië, el-Andalus, naast moslims joden en christenen zoveel vrijheid genoten dat zich daar de meest betekenisvolle culturele, wijsgerige en wetenschappelijke interacties van de middeleeuwen plaatsvonden, zal niet willen meedoen met een onverdraagzame schuldtoewijzing aan ‘de islam’.

Hirsch Ballin ziet de gevangenis van religie als bevrijding. Hirsch Ballin ziet persoonlijke bevrijding, zeg: individualisering, ondergeschikt aan gemeenschapsdenken. Hirsch Ballin was begin 2010 een exponent van christelijke politiek die door de vorming van een rechts kabinet later buiten spel werd gezet.

Voor zijn betoog bouwt Hirsch Ballin op het niet-historische en onjuiste beeld van een harmonieus Andalusië en stelt-ie het atheïsme gelijk aan religie. Alsof er een Atheïstische Bijbel en een centraal geleid atheïsme bestaat dat vergelijkbaar is met monotheïstische godsdiensten. Zijn grote wegtoveractie dient om uitwassen van de islam te legitimeren. Of preciezer gezegd om het uitblijven van een krachtig integratiebeleid te legitimeren door oorzaken te ontkennen. Onder het mom gedeelde schuld is geen schuld duikt Hirsch Ballin weg voor de verantwoordelijkheid om de problemen van nu te benoemen en te (h)erkennen.

Als voor de omgang met elkaar de waarheid een rechtsstatelijke waarheid is, dan ben ik tevreden. Al is het slechts voor de omgang met elkaar in het publieke domein. Mij ontgaat waarom Hirsch Ballin het publieke debat wenst te belasten met zijn onwaarheid. Wat bezielt hem? Mij verbaast het gebrek aan diepte in zijn verhaal. Hoe kan een belezen man als Hirsch Ballin zich zo mee laten slepen in onwaarheid?

Dat Hirsch Ballin seculieren graag een hak zette is bekend. Christelijke ideologie hield Hirsch Ballin beter buiten zijn functioneren als bewindspersoon. In elk geval hield het hem buiten het kabinet Rutte. Het staat voor een stroming in het CDA die ook door Ruud Lubbers wordt gerepresenteerd. Hun waarheid is christelijk, met een laagje fondant.

Foto uit: I Confess van Alfred Hitchcock (1953)

23 gedachten over “Fundamentalisme volgens Hirsch Ballin

 1. Misschien is dat precies wat Hirsch Ballin wil, net zoals in El-Andalus, eerste en tweederangs burgers.

  Waarbij de Christelijke dan wel de eersterangsburgers zijn. Als wij denken dat hij volkomen gelijkwaardigheid bedoelt en daarmee de geschiedenis vervalst, zouden wij het wel eens mis kunnen hebben en vervalst hij de geschiedenis helemaal niet. Hij wil alleen de onverdraagzame schuldtoewijzing aan het christendom niet.

  Like

 2. @Blutch
  Je redenering klinkt aannemelijk. Maar ik denk dat types zoals Hirsch Ballin verder gaan en actief de ongelijkheid bevorderen. Of ten minste de gelijkheid vertragen. Dat-ie daarbij de islam misbruikt vind ik nog het meest kwalijke. Dat ligt toch al zo gevoelig. Zoals je zegt, het gaat hem uiteindelijk om het op het eerste plan zetten van christenen en christendom. Mij best, maar laten we dan op zijn minst de praatjes doorprikken waarin dat verpakt wordt.

  Like

 3. De democratische orde functioneert niet super, maar redelijk. Toch wordt het publieke debat niet in het volle licht van de waarheid gevoerd.

  Ik vrees dat het volk een nieuwe regel in gaat stellen op het moment dat de waarheid in het volle licht terecht komt: Alles met een stropdas verdient de strop…

  Like

 4. "Hirsch Ballin ziet de gevangenis van religie als bevrijding. Hirsch Ballin ziet persoonlijke bevrijding, zeg: individualisering, ondergeschikt aan gemeenschapsdenken."

  Dat zegt hij niet. Hij stelt slechts dat de vrijheid van godsdienst een grondrecht is dat voor veel mensen belangrijk is.

  "Voor zijn betoog bouwt hij op het niet-historische en onjuiste beeld van een harmonieus Andalusië en stelt Hirsch Ballin het atheïsme gelijk met religie."
  Nee, hij zegt dat fundamentalisme geen kenmerk is van een bepaalde godsdienst, t.w. de islam, aangezien:
  – er ook (christelijk, joods en) atheïstisch fundamentalisme voorkomt
  – Andalusië onder moors bewind bepaald niet fundamentalistisch was "Zijn grote wegtoveractie dient om de uitwassen van de islam te legitimeren."

  Hij stelt slechts dat het om een miniem percentage gaat en dat het onredelijk is om ‘de islam’ daarop af te rekenen. Dan zouden we immers ook alle andere godsdiensten en ideologieën aan banden moeten leggen. Juist als ‘de islam’ ergens op aangekeken wordt, is dat groepsdenken – wat onrechtstatelijk zou zijn en onrechtvaardig t.a.v. individuen die tot die groep behoren.

  Dat EHB niet in het kabinet Rutte zit is omdat hij zich achter de kritiek van de CDA-dissidenten schaarde, niet omdat dit kabinet nou zo’n seculiere lijn volgt. Was het maar waar!

  Like

 5. George, mijn betoog was juist dat de praatjes van EHB door ons zo opgevat worden dat er iets door te prikken zou zijn. Dat is niet het geval als je er tegenaan kijkt zoals hij. Dan valt er helemaal niets door te prikken.

  Like

 6. @Joke
  Was het inderdaad maar waar dat het kabinet Rutte het secularisme in woord en daad steunde. Dat gebeurt niet. De opstelling van Hirsch Ballin op het CDA-congres was duidelijk en in lijn met bovengenoemde toespraak van januari 2010. Het was zijn profiel dat hem in de weg zat.

  Mede hierom schreef ik eerder: Velen atheisten haken ondanks zichzelf aan bij religie. Het grote raadsel is waarom ze dat doen. Job Cohen met zijn compenserende neutraliteit en angst om een islamminderheid terecht te wijzen heeft het pad gebaand voor D66 en GroenLinks. En op rechts gebeurt hetzelfde als Ayaan Hirsi Ali, Frits Bolkestein en Geert Wilders het christendom als strategie tegen de islam willen inzetten.
  Wat resteert is een kale woestijn van vrijzinnigheid waar niemand woont. In potentie vrijzinnige opiniemakers en opiniemakers van Nederland vinden geen antwoord in minder religie, maar in meer religie. In Nederland wijst een vrijzinnige kern binnen de SP sinds decennia consequent op de uitverkoop van seculiere waarden door links. Politiek en media zwijgen deze kritiek dood.

  De vrijheid van godsdienst is een grondrecht. De interpretatie ervan door Hirsch Ballin is overduidelijk selectief en bevooroordeeld. Met zijn plannen voor de aanscherping en verbreding van de blasfemie tegen een kamermeerderheid in bekende hij onbedoeld kleur.
  http://www.grootinquisiteur.nl/index.php/20080503381/Nieuws/Actueel/Hirsch-Ballin-blasfemie-is-ordeverstoring.html

  Hirsch Ballin vergelijkt appels met peren als-ie religieus fundamentalisme op een hoop veegt met zogenaamd atheistisch fundamentalisme. De organisatiegraad en aard daarvan zijn onvergelijkbaar. Hirsch Ballin verklaart niet, maar misleidt.

  Verder roemt-ie de vermeende vrijheid van historisch Andalusië als een gouden eeuw. Dat gaat verder dan te beweren dat het niet fundamentalistisch was. Hirsch Ballin voegt overduidelijk een positieve kwalificatie toe.

  Christelijke politici als Hirsch Ballin surfen mee op de opkomst van de islam en wat dat teweegbrengt in onze samenleving. Die golf gebruikt Hirsch Ballin niet om de islam te integreren, maar om zijn eigen christendom dat in het seculiere sfeer van de jaren ’90 (vdve) was afgezwakt te versterken.

  @Blutch
  Bedankt voor de toelichting. We zijn het erover eens dat Hirsch Ballin praatjes heeft.

  Like

 7. Ja wat godslastering betreft zat hij goed fout, evenals Donner. Maar dat staat los van deze speech, die handelt over de vraag of je een hele godsdienst aan mag kijken op z’n uitwassen.

  Waarin religieus fundamentalisme fundamenteel verschilt van ander fundamentalisme moet je maar ’s nader uitwerken. Ik zie dat nl. echt niet. Zowel communistisch Rusland alsook allerlei splinter-sektes kennen een griezelige mate van organisatie.

  Al-Andalus geldt inderdaad voor die tijd als een oase van verdraagzaamheid. Dat het niet helemaal perfekt was doet daar niets aan af.

  Wat brengt de ‘opkomst van de islam’ volgens jou teweeg in onze samenleving? Feit is (volgens de radicaliseringsmonitor) dat maar een handvol figuren zich aangetrokken voelt tot fundamentalisme.

  Het is overigens opmerkelijk dat de Europese christendemocraten (waaronder expliciet ‘ons’ CDA) voor groepsgewijze uitzetting van Roma pleiten, terwijl de liberalen de lijn aanhouden dat dat per individueel geval moet worden bekeken.

  Like

 8. Fundamentalisme beroept zich op een oeroud fundament van religieuze onderhorigheid die dan heel respectabel zou zijn. Dat is letterlijk het fundament, ook al was die oude bron vaak vervalst zoals in het geval van de Islam en de Paulinische varianten van het Christendom.

  De Stalinisten konden zich niet op een heel oude bron beroepen, zodat die ook het Russisch nationalisme en het ‘Heilige Rusland’ hard nodig hadden om het individu te onderwerpen, wat het Communisme daar uiteindelijk liet vastroesten. Het lijkt toch een twijfelgeval.

  De individuele vrijheid en veranderlijkheid, ook de maatschappelijke dynamiek, moet onderscheidend zijn bij het vaststellen wat in ieder geval níét fundamentalistisch is.

  In het geval van Al-Andalus zijn er zo veel burgeroorlogen en bloedige vervolgingen van andersdenkenden (ook onder de moslims) bekend dat de term "niet helemaal perfect" niet op zijn plaats lijkt, Joke.

  Like

 9. @Joke
  Ik kan Hirsch Ballin niet los zien van zijn gedachtenwereld. Over Fitna of blasfemie. Hij roept tegenmacht op die voordien niet bestond. Keer op keer verdedigde Hirsch Ballin het christelijk gedachtengoed. Op een steile fundamentalistische manier.

  Het zogenaamde atheistisch fundamentalisme van de USSR lijkt me in de kern eerder nihilisme. Ook daarom past de vergelijking niet. Hoewel het onder religieus geinspireerden de laatste jaren een manier is om terug te slaan. Hirsch Ballin omschrijft het trouwens indirect. Hij zet het achter en naast elkaar. Het gaat niet om splintergroepen maar om de hoofdstromingen van religie en atheisme. Dan zie ik duidelijk een verschil.

  De opkomst van de islam is een beeld waaraan velen zich spiegelen, geen werkelijkheid. Nederland kent hooguit 350.000 belijdende moslims die zowel economisch, cultureel als politiek onbetekenend zijn. Islam in Nederland heeft geen macht van zichzelf. Het zijn pas de anderen die de betekenis ervan uit eigenbelang als schuim opkloppen. Anderen scheppen en misbruiken dus het beeld. Zoals Cohen, Pechtold en Wilders voor hun politiek. En Hirsch Ballin voor zijn religie. Hij misbruikt het op de golf van de islam om de wil van de meerderheid aan secularisten terug te dringen of uit elkaar te spelen.

  @Politiek Ontheemd
  Eens met de opmerking over Andalusie. Het is een hedendaags sprookje, een mythe die een politiek belang dient.

  Like

 10. Ten tijde van het Kalifaat gold een mate van godsdienstvrijheid die in de rest van Europa ongekend was. Ook in Nederland was de situatie van religieuze minderheden na de 80-jarige oorlog zeker niet altijd rozegeur en maneschijn, maar wel een verbetering. (Zo heeft er nog een tijdlang een discussie gewoed of Joden ook stemrecht mochten krijgen – maar ze mochten wel hun godsdienst behouden c.q. belijden.)

  Communistisch Rusland is inderdaad niet zo’n goed voorbeeld. Maar wat dacht je van Scientology, of de Source- en Essence-trainingen?
  "Het gaat niet om splintergroepen maar om de hoofdstromingen van religie en atheisme." Als het om fundamentalisme gaat, gaat het juist wel om splintergroepen. Het lijkt alsof je geen onderscheid wenst te maken tussen de 2, terwijl godsdienst zelden in fundamentalisme ontaardt.

  Wanneer Cohen of Pechtold het opnemen voor de islam is dat in reactie op stigmatiserende of discriminerende uitlatingen van anderen. Dat heeft niets te maken met ‘de opkomst van’. Anders lag het bij Donner (en later EHB) toen die het verbod op godslastering wilde doen herleven. Maar wat is dan "de wil van de meerderheid aan secularisten" in deze?

  Misschien moeten we eerst bepalen wat onder fundamentalisme valt. Ruim gedefinieerd kan ook ‘de wil van de meerderheid’ daaronder vallen. En wat te denken van de wens van PVV en VVD(!) om de ‘joods-christelijke’ grondslag van onze cultuur in de grondwet vast te leggen?

  Nogmaals: EHB reageerde op de tendens om ‘de’ islam van fundamentalistische trekjes te verdenken. Een dergelijk over 1 kam scheren zou inderdaad onrechtstatelijk zijn.

  Like

 11. Ik ben blij dat er verschillende religies zijn. Als ze er niet waren, zouden we ze moeten uitvinden, zou ik haast zeggen. Een religie houdt een ethisch systeem in – dat niet alleen, maar de ethiek is er wel een belangrijk onderdeel van. In het debat tussen verschillende religies en met de seculieren kunnen we een gulden middenweg vinden. Maar dan is wel een voorwaarde dat al die verschillende opvattingen mogen bestaan, en niet dat die onderdrukt worden.

  Ik ben het met Hirsch Ballin eens: Wanneer we vergeten dat vrijheid van godsdienst onderdeel is van de persoonlijke vrijheid die principieel is voor de democratische rechtsstaat, ontstaat een voor de persoonlijke vrijheid destructief krachtenveld.

  Kenmerkend voor fundamentalisme is dat de aanhangers ervan geloven dat hun geloof het enige ware is. Dat geldt voor religieus fundamentalisme en voor seculier fundamentalisme.

  En tenslotte: ik ben niet religieus.

  Like

 12. @Joke en Oszi
  Kort: Kalifaat-onbewijsbaar; Scientology-atheistisch???’; Cohen en Pechtold gebruiken islam oneigenlijk, evenals Wilders, en in mindere mate Rutte, het tegendeel van de islam; elke religie is per definitie fundamentalistisch door de afscherming en inperking, anders zouden gelovigen overstappen, dat gebeurt sporadisch; de woorden van Hirsch Ballin moeten tegen de praktijk van zijn handelen gezien worden, dan worden het loze woorden; ook ik heb respect voor de gelovige met zijn geloof, maar niet voor de ontelbare religies die aan machtsvorming doen, da’s van een andere orde.

  Like

 13. Joke, je weet blijkbaar niet van het hoofdgeld (=poll tax) voor niet-moslims onder islamitisch regime, dat hoog genoeg werd vastgesteld om de slavenmarkten meestal gevuld te houden. Het kwam neer op een belastingheffing in de vorm van in beslag genomen kinderen. Daarnaast waren er vanuit Islamitisch andalusië en noordafrika rooftochten om onder niet-moslims slaven te halen.

  Noem je dat tolerant ?
  Bedenk daarbij dat slavernij in de Islam ook altijd seksuele slavernij betekent.
  De hadiths en de koran vermelden het beide herhaaldelijk, de koran minstens drie keer.
  De koran steeds met de formulering in deze trant :
  "Voor u zijn toegelaten (…)
  [volgen verscheidene categorieën waarme je huwelijk en seks mag hebben]
  (…)
  (en) hetgeen uw rechterhanden bezitten (…).
  [Met dat laatste is dan het bezit aan vrouwelijke slaven bedoeld. Daarmee was een formeel huwelijk niet nodig. Ik verwijs naar ’t register in de koranvertaling van prof j h Kramers.]

  Onder deze druk leefden de vrouwen van andalusië en die er buiten, tot ver in zuid-frankrijk. De militante houding van de reconquistadores moet ons dan ook niet verbazen.

  Like

 14. Nee, George, ik zie geen legitimatie voor jouw "Pas op, hij is van het houtje" – constructie bij de woorden van Hirsch Ballin. Dat is jammer, want elke aanwijzing dat politici zich bij wetsvoorstellen laten leiden door religie is meegenomen. Zeker als deze wetsvoorstellen doen die het OM in staat moeten stellen om websites te sluiten zonder tussenkomst van de rechter. Verder moet ik het eens zijn met de kritiek van Joke Mizée, die ik hier noem omdat ik de wens van PVV en VVD om het ‘joods-christelijke’ van onze cultuur in onze grondwet vast te leggen wel als een verder bewijs zie dat Nederland in de VVD nooit een echte liberale partij heeft gehad. Precisie, graag.

  Like

 15. @Politiek Ontheemd
  Prettig nieuwjaar nog.

  @Arjan Fernhout
  In mijn kwijtgeraakte antwoord aan Joke gaf ik haar volkomen gelijk gegeven over de zogenaamde joods-christelijke wortels waar Wilders naar verwijst. Haar kritiek is ook een echo van wat ik op dit blog al meermalen heb gezegd. Namelijk dat de seculieren zich in antwoord op religie laten verleiden om religieus idioom en gedachtengoed over te nemen. Hierboven refereerde ik er in mijn antwoord van 02-01-2011 16:47 nog aan.

  Of dat facet het liberale gehalte van de VVD blijvend ondermijnt betwijfel ik. In het selectief omgaan door de VVD met de hypotheekrenteaftrek, overheidssubsidies, het onderwijs, het inperken van burgerrechten en de focus op veiligheid zie ik grotere aanvallen op het liberalisme.

  Hirsch Ballin mag zijn wat-ie is. Zijn geloof is hem gegund. Maar ik wil op geen enkele manier met zijn religie opgezadeld worden als-ie zijn publieke functie uitoefent. Voor de publieke zaak kan Hirsch Ballin zijn geloof niet onvertaald meenemen. Ik verwijt hem dat wel te doen. Met zijn pleiten en drammen tegen een kamermeerderheid in over de blasfemie heeft-ie voor mij elke geloofwaardigheid verspeeld als-ie aankomt met hooggestemde idealen. Ook voor Hirsch Ballin geldt dat de praktijk van zijn handelen geldt en niet zijn mooie woorden.

  Like

 16. @ George Knight
  Dank voor je reactie. Zeker daar waar het onbetrouwbare, of misschien beter het platte opportunisme van de VVD wordt belicht. Merkwaardig overigens de onveranderlijkheid van een discours via ideologische scheidslijnen. Jouw D’66 reflex is hetzelfde als datgene wat bepaalde dat Paars-2 in 1999 na de nacht van Wiegel een doorstart maakte: alles was beter dan verkiezingen met het risico van de terugkeer van het CDA als regeringspartij.

  Als ik jouw 02-01-2011 16:47 lees, dan denk ik toch dat je zoals zovelen gevangen bent in een simulacrum. Eerder is het zo dat politieke partijen zich geprofileerd hebben naar een schijnproblematiek die publiek echter zo hardnekkig vigeerde dat elke partij zich op de een of andere manier moest manifesteren. Vandaar: compenserende neutraliteit, uitverkoop van seculiere waarden, het ‘joods-christelijke’ als momentum tegen de islamisering en allerlei andere onzin. Het debat werd erdoor beheerst, maar de nuchterheid – funest voor politici in verkiezingstijd – geeft aan dat 95% van de problemen in Nederland elders liggen.

  Vóór de verkiezingen gaf Wilders al aan bereid te zijn om een minderheidskabinet van CDA en VVD eventueel te gedogen. Waarom eigenlijk? Aangezien het CDA op de punten economie, AOW, integratie, islamisering, Afghanistan, enz. enz. de PVV niets te bieden had, bestond dit simpel uit een rudimentaire ideologie: niet links. Wilders bestond het ook nog om iets SP-achtigs door zijn brouwsel te mengen. Maar dat maakte niet uit. "Niet links" was voor Hans Wiegel voldoende en ergens in een tv-dialoog met Pechtold was het gewoon weer 1999.

  Na het getal 76 heb ik de rest van de ontwikkelingen niet meer gevolgd. Daarvóór heb ik die overigens twee jaar ook niet gevolgd en verdiepte me in het Midden Oosten.

  "Vrijheid is breekbaar." Zo had mijn reactie 10:26 kunnen eindigen. Driekwart van mijn oorspronkelijke reactie heb ik weggehaald (Wikileaks is zéér schadelijk – Rutte; Kritiek op Israël is uit den boze – Rozenthal; één korpschef – Opstelten). Dit alles naast het mogelijke wetsvoorstel van Hirsch Ballin. Willem Schinkel en Beatrice de Graaf schreven op 31 dec. in NRC: "Het recht op veiligheid schept een permanente noodtoestand." Gelezen heb ik het artikel nog niet.

  Daar waar het werkelijk om gaat, behoeft veel bloggers.

  Like

 17. @Politiek Ontheemd:
  Ja zeg, we hebben het natuurlijk wel over het feodale tijdperk. Feit blijft dat de christenen pas eeuwen later godsdienstvrijheid onder de knie kregen. Na de reconquista was het inquisitie, met z’n folteringen en terechtstellingen van joden en ketters, wat de klok sloeg. Als je de toenmalige islam fundamentalistisch vindt, dan was het christendom dat nog veel meer.

  @George: Jij vindt dat alle godsdiensten het gevaar van fundamentalisme in zich dragen; EHB breidt dat uit naar (niet-godsdienstige) ideologieën. Waarom ben je daar zo verontwaardigd over? Kern van EHB’s betoog blijft dat de islam geen patent heeft op fundamentalisme, zoals Wilders voortdurend suggereert.

  Dat van die joods-christelijke wortels, waar ook Rutte de mond vol van heeft, is denk ik niet een kwestie van anderen napraten of lippendienst aan een coalitiepartner. Het is veel meer een signaal aan de joodse en christelijke achterban dat, als straks de godsdienstvrijheid grondwettelijk op de helling gaat, zij niks te vrezen hebben.

  Like

 18. @Arjan
  Mee eens. Hoewel ik niet weet wat een D66-reflex is. De islam wordt van links tot rechts gebruikt als afleiding om het eigen onvermogen te maskeren. Maar de Nederlandse islam is in perspectief, bedreiging of groei onbetekenend. In elk geval niet zoveel aandacht waard als media en politiek nu suggereren.

  Iedereen met ogen in zijn kop wist dat na de val van het kabinet Balkenende-Bos de PvdA zich eigenhandig buiten de macht had gemanouevreerd. Het enige wat ik betreur is dat D66 en GroenLinks dat onvoldoende beseften en hun hervormingen niet los van de PvdA probeerden te agenderen. Dan hadden we een heel wat evenwichtiger kabinet kunnen hebben. Maar wat er nu zit is democratisch en het hoogst haalbare.

  SP en PVV hebben heel wat raakvlakken omdat ze dezelfde doelgroepen bedienen. Je ziet dezelfde strategie bij allerlei Europese rechts-populistische partijen: tegen globalisering en voor autochtonen en de verzorgingsstaat.

  @Joke
  Ik ben zo langzamerhand de chantage van de christen-democratie beu evenals de seculieren die zich dat laten weggevallen. Ik pleit voor een strikte rechtsstatelijkheid die weliswaar in woord wordt beleden door het CDA, maar in daad telkens wordt geblokkeerd. Dat vertraagt de integratie. De anderen weten dat, maar zijn te belabberd om er doorheen te prikken. Voor de praatjes van Hirsch Ballin over het fundamentalisme kopen we niks. Het zijn lege woorden.

  Hoe kom je erbij dat de godsdienstvrijheid grondwettelijk op de helling gaat? In praktijk zal er weinig veranderen. Naar verwachting wordt de positie van individuen versterkt en van religieuze instituties verzwakt. Precies omgekeerd van wat Hirsch Ballin en Donner al jarenlang proberen. Ik zie niet in wat de VVD bij die individualisering te verliezen heeft.

  Like

 19. @ George
  Misschien moet je het net eens aan de andere kant uitgooien. Niet schrikken, want ik bedoel niets anders dan het betrachten van het rationele viswater in plaats van het ideologische viswater. Waar jij het over "onvermogen" hebt, denk ik eerder aan dat zoiets als ideologie (oorspronkelijk van Destutt de Tracy) alleen nog maar groeit in complexiteit. Dat "hoogst haalbare" vervang ik voor mijn gemak voor een "ideale situatie" en dit uiteraard niet in morele zin, laat staan in vrijheidszin, maar ideaal om – in autarktische termen te spreken – socialisme en liberalisme naar hun gezamelijke moeder te voeren. Om bij het "nu" te blijven, bovenop het "nu" (Nabokov) gebiedt het dunne vernislaagje dat de gebezigde taal heet om te stellen dat er een grote niche is voor een sociaal-liberale alliantie. Maar lees eens iets van Schinkel. De noodzakelijke complexe taal van Schinkel kan zijn pragmatische aanpak voor mij niet verbergen.

  Like

 20. @George:
  "Hoe kom je erbij dat de godsdienstvrijheid grondwettelijk op de helling gaat?"

  Godsdienstvrijheid in de enig juiste zin, biedt gelovigen bescherming tegen discriminatie en valt onder artikel 1. (Dat is inderdaad iets totaal anders dan een verbod op godslastering, dat juist het instituut beschermt en met belediging samenhangt.)

  Rutte nu probeert al enige jaren artikel 1 te ondergraven. Eerst door te stellen dat alleen geweld tegen minderheden nog strafbaar zou moeten zijn. Daarna suste hij de gemoederen weer door te stellen dat seksisme en racisme en ook ontkenning van de holocaust natúúrlijk uit den boze zijn en blijven. Maar religie en levensovertuiging zijn volgens hem van een andere orde, omdat je daarvoor kiest.

  Als het aan Rutte lag vielen die categorieën dus niet langer onder artikel 1. Joden en christenen zouden bij hem dan weer een plekje krijgen in de grondwet als Leitkultur. Welk negertje blijft er dus nog over…? (Oh, en de atheïst natuurlijk. Maar die kan desnoods undercover gaan.)

  Mijn voorstel zou juist zijn om artikel 6 te schrappen en de godsdienstvrijheid volledig onder te brengen bij art. 1, met precies dezelfde rechten als andere minderheden.

  Like

 21. @Arjan
  Natuurlijk is er plek voor een sociaal-liberale factie. Het komt alleen niet van de grond. Ik denk dat Nabokov wel raad had geweten met de Haagse kruideniers onder de knoet van de Weense tovenaar.

  Als verklaring voor de onbegrijpelijkheid van Franse structuralisten werd ook altijd gezegd dat hun taal noodzakelijk complex en onbegrijpelijk was om tot begrip te komen. Te voet in de natuur van de letters en niet met de abstractie van het vliegtuig. Nu denk ik dat ze niet konden schrijven of hun uitgever niet kon redigeren. Het tegendeel van pragmatiek.

  @Joke
  Dank voor je toelichting. Veel ongelijksoortige aspecten. We zullen zien welke vaart het loopt. Toch denk ik dat de VVD nog het meest principieel en rechtlijnig is als het gaat om vrijheid en grondrechten vergeleken met andere partijen. Daarom vrees ik niet voor een liberale invulling. Maar grondwetswijzigingen zijn van lange adem en vragen grotere meerderheden.

  Like

 22. Pingback: Gregorius Nekschot stopt en vindt Hirsch Ballin de allerergste « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.