Beginselprogramma voor politiek Nederland

Ik ben afgelopen jaar somber geworden over de Nederlandse politiek. Van de partijdemocratie die Job Cohen op het schild hijst zonder dat de leden er praktische zeggenschap in hebben. Of van Jolanda Sap met wie hetzelfde gebeurde. Ik word somber van het publieke debat dat eenzijdig en beperkt is. Ik word somber van de mannetjesmakerij en het uit de weg gaan van hervormingen.

Burgers van Nederland waren nog nooit zo goed geïnformeerd, hoog opgeleid en betrokken. Maar ze worden door politieke partijen op afstand gehouden. Door overheden als nergens anders in de gaten gehouden. Alsof burgers criminelen zijn. Privacy is een non-isssue geworden. Machtsdeling wordt keer op keer uitgesteld. In Europese context is Nederland een ongunstige uitzondering. Tegelijkertijd knaagt de macht in de vorm van bedrijfsleven en EU aan de autonomie van dezelfde Nederlandse politiek.

Dat maakt Nederlandse politici nog weerbarstiger om macht te delen met de burger. De politiek verdedigt de eigen positie en verwijst naar spookbeelden en populisme om elke verandering te blokkeren. Alle functies in het openbaar bestuur gaan door een trechter waar 2% van de bevolking door wordt gedrild en geperst. De politiek is banenmachine geworden. Voor degenen die zich in de discipline van een politieke partij willen laten dwingen.

Het klinkt als scherts, maar de politiek moet uit handen van de politieke partijen worden gered. Burgers zien de schijnvertoning van de politiek verbijsterd aan. Burgers zijn verstandiger en realistischer dan waar ze nu op aan worden gesproken. Een burgerbeweging die buiten de politiek om opereert kan soelaas bieden.

Zo’n beweging heeft nog geen pasklaar, maar wel een voorlopig antwoord. Da’s nodig om een bodem onder het politieke proces te leggen. Want de Wildersen en Cohennen zijn een ramp voor Nederland. De eerste hekelt en signaleert zonder programma voor de toekomst. De laatste zegt in staat te zijn te overkoepelen zonder man en paard te willen noemen.

Volgende uitgangspunten zouden een ondergrens kunnen zijn voor partijen. Een burgerrechtenbeweging zou ze kunnen adopteren als beginselprogramma om politieke partijen tot zinnen te brengen, in beweging te zetten en het politieke proces op een hoger plan te brengen:

1. de afstand tussen instituties en burger dient verkleind te worden door de invoering van directe democratie zodat de burger nauwer bij het democratische proces betrokken wordt en zich er mentaal achter kan scharen
2. de dominantie van de politieke partijen dient opengebroken te worden door een machtsdeling met de burgers; de verdeling van functies in het openbaar bestuur moet uit handen genomen worden van partijpolitici; kwaliteit dient voorop te staan en niet langer politieke kleur en partijtrouw
3. de individualisering van de burger dient actiever dan nu gestimuleerd te worden via een langlopend programma van educatie en emancipatie; burgerrechten dienen centraal te staan in de beleidsmaatregelen en de aantasting van de privacy van de burger dient teruggedraaid te worden
4. de overheid dient een open publiek debat te garanderen zodat burgers inzicht in en overzicht en controle op de democratie krijgen en een open samenleving met een levendig en eerlijk debat ontstaat
5. een zo strikt mogelijke toepassing van de rechtsstaat dient centraal te staan zodat de beperkingen en uitzonderingen erop die ingegeven worden door politieke kleur worden gemarginaliseerd; hieronder valt ook een einde aan de extra juridische bescherming van religie in het publieke debat
6. opschorting van de toegankelijkheid voor allen tot Nederland om sociaal-maatschappelijke redenen zodat eerst de binnenlandse sociale cohesie vergroot wordt, inclusief het doel om sectoren als zorg, onderwijs en volkshuisvesting beter vraag en aanbod te laten reguleren

Foto: Politieke posters campagne 2010, Den Bosch

21 gedachten over “Beginselprogramma voor politiek Nederland

 1. Blog naar mijn hart.

  Hoog tijd dat de bezem er eens doorheen gehaald wordt.

  Eerder (maart 2010) schreef ik "de weggegooide stemmer" met ook daarin een rij praktische voorstellen.

  Zoals:
  a. Kies een burgemeester en een premier (Meer dan 50% criterium). Laat de ‘kwien’ er buiten.
  b. Die burgemeester en premier mogen dan een raad/kabinet samenstellen.
  c. De raad/kamer moeten de wethouders respectievelijk het kabinet goedkeuren.
  d. De neutrale stemmen worden ‘lege zetels’, met neutrale stemmen.
  e. 33% (kamer 50 v.d. 150 zetels) worden gevuld door burgerzetels (zie hieronder voor uitleg)
  f. De 1ste kamer wordt opgeheven. In plaats daarvan een toezichthouder.
  g. De drempel voor een burgerinitiatief en referendum worden lager.
  h. Het surplus van de stemmen worden evenredig verdeeld over de andere kandidaten. Zo krijgen voorkeursstemmen meer invloed dan nu.

  Met die van jou er bij komen we al een heel eind.

  Like

 2. Zo gaat dat niet gebeuren. Je ziet nu al dat de politiek probeert steeds meer macht naar zich toe te trekken. En wij laten dat gebeuren. De baantjesmachines zullen niet zonder slag of stoot worden opgegeven. De privacy ligt al op de vuilnishoop, de databanken van de overheid hebben nog ruimte genoeg om uw bewegingen per minuut op te slaan. En als u niets fout doet hebt u toch niets te vrezen? Als het systeem een foutje maakt hangt u.

  Kijk eens hoe goed het OV-systeem werkt en u krijgt een idee van de overige systemen.

  Uw hond moet al gechipt. Straks wordt oproepen tot een bankrun strafbaar. Geef het goede voorbeeld en haal uw geld van de bank, maar vertel het niemand want anders wordt u verdacht van het verdekt oproepen tot een bankrun.

  Laat de wal het schip maar keren.

  Misschien is het beste wat ons kan overkomen een volledige instorting van de euro en het volledig voor schut gaan van de overheid. Zoals het nu gaat is het koorddansen zonder vangnet.

  Like

 3. @Aad
  Dank je. Met instemming je blog gelezen waarnaar je verwees en dat me ontgaan was. Positief is in elk geval dat van verschillende kanten vragen gezet worden bij de vanzelfsprekende claim van de politieke partijen op de macht. Is die claim eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Laten we dat maar eens bespreken. In plaats van mee te gaan in een onsje meer partij A of veertig gram minder partij B. Da’s meer voor politieke kruideniers.

  @Blutch1
  Eens met je analyse, maar niet met je opstelling. Aan fatalisme hebben we toch niks? Je zegt tegelijkertijd dat we de greep naar de macht van de partijen gelaten over ons laten komen, maar het niet actief kunnen keren. Het wachten is op de schok van een catastrofe. Dat kan toch constructiever?

  Like

 4. Konden we voorlopig maar kiezen voor de richting waar we naar toe willen" socialisme of kapitalisme ",
  zolang die keuze niet duidelijk wordt gemaakt,blijft het rommelen binnen dit systeem.

  Soms een tikkie naar links en als rechts weer de meerderheid heeft worden de verworvenheden even makkelijk weer afgenomen.

  Goed stuk George,ik heb er van genoten.

  Roberto

  Like

 5. Aanbevolen.
  ==George: De politiek verdedigt de eigen positie en verwijst naar spookbeelden en populisme om elke verandering te blokkeren.==
  Verwijzen naar spookbeelden zou ik eerder noemen het ontduiken daarvan. Verder helemaal mee eens.

  ==De laatste (Cohen) zegt in staat te zijn te overkoepelen zonder man en paard te willen noemen.==
  De Belgische media doen een poging daartoe, man en paard noemen, zoals op het straks te volgen you tube filmpje te zien is.

  ==…..hieronder valt ook een einde aan de extra juridische bescherming van religie in het publieke debat==
  Maak dat een Abou Imran maar eens duidelijk.
  Valt niet mee voor onze politici. Heb bijna medelijden met ze als ik dat zelf niet zo hard nodig had! Als je je te weer moet stellen, dat niet openlijk durft te doen en daar Wilders en zijn tokkies voor moet laten opdraaien vanwege kerstboodschappen als deze…….

  ………dan kunnen we wachten tot we een ons wegen, of hebben ondertussen moeten verhuizen.
  Wat letterlijk door ene Abou Imran wordt gesteld in deze filmpjes*.
  Onze plaatselijke, zoals het zo populair in bepaalde linkse kringen als "spruitjeslucht" betitelde, politiek, valt hierbij in het niet en blijft door navelstaarderij de afstand vergroten door om hete brijenpotten heen te blijven lopen.

  Leest Cohen wel genoeg buiten de deur? Je vak bijhouden geldt voor iedere vakman/vrouw. Zou hij van volgend artikel bv weten? Kan hem helpen om elementen in jouw beginselprogramma armen en benen te geven
  http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/19/embassy-row-930120260/

  Ook prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
  * Je kunt van De Winter (niet bepaald mijn man) zeggen wat je wilt (Wilders wil, zoals je weet, niet met hem geassocieerd worden), maar hij heeft o.a. de Koran goed gelezen.

  Like

 6. @Roberto
  Dank voor je aardige woorden. Ik denk dat we het moeten doen met wat we hebben, namelijk het kapitalisme en de liberale democratie. Ondanks alles economische en morele crises van de afgelopen jaren zitten we nog steeds binnen de bandbreedte ervan. Maar dat een re-socialisering van het kapitalisme nodig is, lijkt me overduidelijk. Zo hoeven socialisme en kapitalisme niet in scherpe tegenstelling tot elkaar te staan.

  @Katja
  Dank je. Het gaat me om meer dan Cohen of een moslimfundamentalist. Ik begrijp je zorgen, en deel die ook grotendeels, maar aan selectief kijken hebben we weinig. Je moet dus oppassen dat het verwijt dat je Cohen maakt, ook niet op jou van toepassing wordt. Kortom, laten we breder kijken.

  Like

 7. @ George Knight 23-12-2010 13:58
  Ik denk dat we het moeten doen met wat we hebben, namelijk het kapitalisme en de liberale democratie.
  ——————————
  Bedoel je dat we het voorlopig moeten doen met het kapitalisme?
  En wat bedoel je met liberale democratie?Het huidige of het oude basis principe van liberalisme?
  Het kan en mag toch niet zo zijn dat de hoeveelheid geld dat men(verdiend?) heeft bepalend mag zijn wat er in dit land moet gebeuren!
  Want dit strookt ook niet met HET liberale gedachtegoed.(wat vergroeit is naar egoisme en een IK maatschapppij.

  Roberto

  Like

 8. ==….maar aan selectief kijken hebben we weinig…..==
  Aan de wijste proberen te zijn en aanhoudend alles van 1001 kanten proberen te blijven beschouwen heeft zijn grenzen. Het is de vraag hoever die grenzen zijn overschreden, ten koste waarvan en van wie.

  Het zal in de toekomst blijken. Ik ben misschien dan ook al heel veel langer somber over en bedrogen door de politiek, pijnlijk voelbaar tot diep in het particuliere veld.

  Troostrijk is gelukkig wel enigszins dat meerdere mensen onderliggende problematiek doorzien.

  Like

 9. @George:
  1. Aan welke instituties moet ik dan denken?
  2. Bedoel je machtsdeling met alle burgers, of met de leden?
  3. Individualisering is een norm, waar niet elk individu verguld mee zal zijn. Het opleggen ervan creëert een paradox.
  4. Hoe en waar wil je dat publiek debat houden?
  5. De rechtsstaat staat reeds centraal – je zal je grenzen wat strakker moeten formaliseren.
  6. De correlatie die jij blijkbaar ziet tussen immigratie, sociale cohesie en de chaos bij zorg/onderwijs/wonen ontgaat me volledig.

  @Aad:
  a. Wie selecteert de kandidaten?
  b. Een bijzonder onwenselijke situatie. Waarom niet raadsbreed?
  c. Dat is nu reeds het geval.
  d. Wat schiet je daarmee op, heeft het consequenties voor de stemverhouding?
  f. Wie stelt die toezichthouder aan en op welke wijze?
  g. Doel je op een lagere drempel in aantal benodigde stemmen of mogelijke onderwerpen?

  Like

 10. George, je voortstellen hebben een hoog Hannah Arendt-gehalte. (Arendt gruwde van het reduceren van democratie tot de macht van het getal of de "algemene wil van het volk". De heerschappij van het abstracte volk was voor haar een andere vorm van tirannie. Voor Arendt moet een gemeenschap politiek zijn om als democratie te kunnen functioneren. Daarom ook ruimte bieden aan verscheidenheid, een stem geven aan eenieder, ook aan individuen en minderheden (meer aan de eersten dan aan de laatste want groepsdenken leidt makkelijk tot identificatie). Nochtans is algemene participatie aan het bestuur een mooi maar moeilijk te verwezenlijken ideaal. Arendt toonde zich een voorstander van "directe democratie", maar werkte geen theorie uit hoe dit concreet te realiseren valt. Bron: wikipedia)

  Directe democratie verschaft een betere (politieke) "behuizing," maar dient beperkt te blijven tot wat de geestelijke horizon plaatselijk vermag. Eigenlijk geeft het optreden van Wilders en zijn kiezers al aan dat er bij de grootschalige blik op de islam – wat ook men ook bij bijvoorbeeld Peter Louter ziet – er bij het gedragspatroon van moslims in Nederland een oneigenlijke reïficatie (van iets abstracts iets concreet maken) plaatsvindt, die de discussie verplaatst van werkelijke sociaal-economische problematiek naar culturele predestinatie. Qua werkkring en qua educatie kan (mag) men werknemer en scholier beoordelen wel oordelen op uiterlijk gedrag, maar een algemeen oordeel daarover dient in handen te zijn van een hogere bevoegdheid die zwaar leunt op wetenschappelijke expertise. Nu pak ik even een populair voorbeeld, maar ik denk dat dit wel universeel is een aantal andere zaken als defensie, energiebeleid, water, internationaal recht, etc.

  De indeling van lokale autonomie die zich voornamelijk ent in sociaal-economische bestendigheid en cultuur waarvan de aanpak per regio niet alleen in Nederland nogal differentieert, heb ik gemerkt) en waarvan men kennelijk nog steeds niet door heeft dat economisch succes niet bepaald wordt door megalomane financiële goeroes en managers gesteund door een neoliberaal ambtenarenapparaat maar door adequate integratie van regionale bedrijven die zo economische umits kunnen vormen en een autonomie van centrale waakzaamheid zou dus moeten resulteren in een Europa van deelstaten.

  Weg van ideologieën, nationalisme, grootschaligheid en een te grote afhankelijkheid van andere markten en van politieke besluitvormingen elders kan democratische participatie regionaal een diepere dimensie krijgen.

  Like

 11. @Roberto
  Zie over liberale democratie mijn stuk hierover:
  http://www.vkblog.nl/bericht/357160/Liberale_democratie

  Ik zie geen alternatief voor het kapitalisme. Maar dan niet de huidige versie ervan, maar die met een menselijk gezicht. Met compassie.

  @Katja
  Overleg kent een einde. Dan volgt de aanpak. Die moet doelmatig en gericht zijn. Praten dat eindigt in kakofonie en richtingloosheid brengt ons niet verder.

  @Joke
  1. De gewone democratische instituties van de staat zoals hoven, raden en colleges
  2. Machtsdeling met de burgers
  3. Het stimuleringsprogramma wordt aangeboden, niet verplicht opgelegd. Individuen die een maatregel vanuit zichzelf weten te kritiseren hebben geen stimulering meer nodig. Probleem vormen de groepsleden die door zelfbenoemde groepsleiders niet toekomen aan hun individuele ontwikkeling. Wellicht geen ramp in een feodale maatschappij, maar een anomalie in een hoogtechnische, egalitaire, complexe samenleving als de Nederlandse
  4. Overal in de publiek ruimte
  5. Zeker staat de rechtsstaat centraal. Maar politieke partijen introduceren afwijkingen in het bedienen van de doelgroepen waarvan ze afhankelijk zijn. Zo ontstaan oneigenlijke interpretaties die een particulier belang dienen. Die aangroei van misleiding en nepotisme zou ik graag strippen.
  6. Dat kan. Over chaos sprak ik niet, maar over een beter afstemming van vraag en aanbod van de zorg etc. Zorgaanbieders hebben de plicht om middelen te gebruiken om hun aanbod kwalitatief op peil te houden. Als een aspect de sterk toegenomen vraag is dan dient dat aangepakt te worden. Daarnaast kan een brede maatschappelijke discussie worden gevoerd aan wie de welvaart van Nederland toebehoort. Het zijn echter gescheiden circuits.

  Like

 12. @Arjan
  Hannah Arendt ken ik alleen van de boekenbijlagen. Ik begrijp dat ze in haar tijd moeilijk te plaatsen was, en zelfs daarna. Maar ik zie niets verkeerd in de macht van het volk, wel in de partijen die namens het volk zich die macht toeeigenen. Natuurlijk zijn we er dan nog lang niet. Abstracte redenaties zijn makkelijker dan het praktisch verdelen van de macht. Ik pleit er alleen voor dat waar we meer burgers bij de besluitvorming en de machtsdeling kunnen betrekken, we dat niet moeten nalaten.

  Je pleidooi eindigt met een afschaling naar eigenheid die toch niet doorslaat in afkeer voor anderen. Daarin kan ik me vinden. Schumacher meets de wijkraad meets WikiLeaks
  http://www.ecobooks.com/books/smbeaut.htm

  Like

 13. Het wemelt van de inspraak en referenda, maar de uitslag is nooit bindend. De vraag is wat de rol van de overheid moet zijn. Momenteel stelt ze zich op als scheidsrechter tussen belanghebbenden, waarbij marktpartijen een streepje voor hebben omdat zij het algemeen belang zouden dienen terwijl burgers slechts een optelsom van privébelangen zouden vertegenwoordigen. Bv. rondom een sloopbesluit trek je altijd aan het kortste eind, juist omdat de procedures ‘neutraal’ zijn en men die blind probeert toe te passen.

  Er zijn allang actieve burgers die van hun democratische recht van inspraak gebruik maken – hun (terechte) frustratie draagt wrsl. een aardig steentje bij aan de algehele onvrede – het gaat vooral om de effectiviteit ervan.

  Maar hoe moeten pol. partijen de macht dan delen met alle burgers? Ten eerste reduceert dat al die partijen tot 1 instantie die de wens van het volk uit moet voeren. Daarnaast zit je met de vraag hoe je de knoop doorhakt: ofwel volgens de (dictatuur van de) meerderheidsregel, ofwel je moet al die bezwaren en belangen wegen – en dan zit je weer met het hiervoor geschetste probleem van neutraliteit. Maar dat er een daadwerkelijk algemeen belang bestaat dat meer is dan de optelsom van individuele voors en tegens, daar ben ik wel van overtuigd.

  Voor de bewaking van de rechtsstaat hebben we de 1e Kamer, de rechtsgang en in laatste instantie het EHRM. Ik vind het treurig dat sommige wetten pas dàn worden teruggefloten, anderen is dat weer een doorn in het oog vanwege de aantasting van onze autonomie. Over geen van beiden – het EVRM of de grondwet – bestaat enige consensus dat het neutraal genoeg zou zijn, men verkiest (al naar gelang) de vrijheid van het een of de bescherming van het ander. Er is nou eenmaal altijd spanning tussen ‘de vrijheid om’ en ‘de vrijheid van’ – en hoe je die tegen elkaar afweegt.

  Like

 14. @Joke
  Het gaat niet om de relatie van de ene burger tot de andere, maar om de relatie van de burger tot de staat.

  Waar nu 2% van de burgers lid is van een politiek partij en meepraat zou dat tot bijvoorbeeld 30% verhoogd kunnen worden. Da’s een opening, daarna zien we verder. Want niet iedereen is bereid om zich politiek uit te spreken.

  Mensenrechten en EHRM zijn belangrijk, maar raken niet de kern waarover het gaat. Ook getalsmatig niet. Laten we daarom niet in een hoge versnelling springen door te focussen op het EHRM, terwijl het om gewoon binnenlands recht gaat.

  Like

 15. Maar op wat voor wijze moet de wil van de burger dan worden gepeild en uitgevoerd (dus volgens de wil van de meerderheid of gewogen)?

  Dat men zo vaak z’n toevlucht moet zoeken tot het EHRM komt grotendeels doordat er nog steeds niet getoetst kan worden aan de grondwet. Zo kunnen onrechtvaardige wetten het nog heel lang uitzingen. Er zijn ook criticasters van het EVRM als Thierry Baudet, die überhaupt afkerig zijn van toetsing (dus ook aan de grondwet). Kennelijk is de vrijheid om verschil te mogen maken hem lief.

  Like

 16. @Joke
  Gewoon uitgaan van de middelen die we hebben en uitbreiden. Het is een proces van vallen en opstaan. Een antwoord hoe het precies moet hebben we niet. Daarom zei ik ook dat er nog geen pasklaar antwoord is. Gevoegd bij vormen van directe democratie en de weerlegging van de claim op de macht van de politieke partijen kan dan langzaam de macht opschuiven richting burger. Het begin is het vertrouwen dat het kan.

  Er zou een toetsing van wetten aan de grondwet moeten komen. Volgens mij is de kritiek van Thierry Baudet op het EVRM dat het onze soevereiniteit aantast. Dat buitenlandse, supranationale rechters het laatste woord krijgen over Nederlandse wetten. Dat is dus wat anders. Ik vermoed niet dat Baudet zich verzet tegen een constructie als het Duitse Bundesverfassungsgericht. Dat houdt immers de autonomie binnen de eigen grenzen.
  http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/28331_initiatiefvoorstel_halsema

  Like

 17. (1) 2% van 17 miljoen is nog altijd 340 000. Het gaat niet om de 2% maar welke. Bestuur en ook democratie kan niet zonder hiërarchie.

  (2) Verdere machtsdeling en nog directere democratie zijn onzin. Waar het om gaat is dat de politieke elite door de juiste mensen wordt gevormd, zijn verantwoordelijkheid neemt en niet de eigen werkelijkheid met de maatschappelijke verwisselt.

  (3) Een algemene politieke beweging zonder richting is onbestaanbaar. Zie ook mijn recente blog "De partij zonder eigenschappen"

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.