Onderzoek alle religieuze instellingen

Update 30 april 2016: Wim Deetman zou door intimidatie van slachtoffers een parlementair onderzoek naar het misbruik in de katholieke kerk verhinderd hebben. Hij ontkent. Maar waarom heeft het parlement zelf niet doorgepakt? Een vraag die 6 jaar geleden al gesteld werd en nooit fatsoenlijk beantwoord is door de politieke partijen. En de samenleving. 

De PvdA wil een parlementair onderzoek naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. Dit onderzoek zou meer boven water kunnen krijgen dan de commissie-Deetman, vindt PvdA-Kamerlid Khadija Arib. VVD en CDA zien niets in een parlementair onderzoek.

Wat in katholieke instellingen is gebeurd past in een patroon. Religieuze instellingen, waaronder scholen, zijn relatief gesloten en trekken verkeerde mensen aan. Het is gewenst dat nauwkeurig in kaart wordt gebracht wat in de naam van religie is gebeurd binnen religieuze instellingen. Slachtoffers van sexueel misbruik en mishandeling verdienen genoegdoening.

Publiciteit richt zich nu op het onrecht binnen de katholiek instellingen en het tekortschieten van het katholieke klachtenbureau Hulp en Recht. De commissie Deetman laat geen spaan heel van de opvang van slachtoffers. Wellicht bedoeld als bliksemafleider en doofpot valt de katholieke kerk toch te prijzen dat het sowieso in 1995 een klachtenbureau heeft opgericht.

Het CDA voelt zich blijkbaar direct aangesproken door de vraag van kamerlid Arib en schiet in de verdediging voor katholieke instellingen. Da’s een gemiste kans. Want het sexueel misbruik binnen alle religieuze instellingen zou boven water moeten komen.

Nederland kent een scheiding van kerk en staat die religieuze organisaties autonomie en handelingsvrijheid geeft. Ze opereren zonder bevoogding van de staat. Maar omdat de staat de grondrechten van individuen behoort te garanderen, en er structurele misstanden binnen religieuze instellingen zijn geconstateerd, behoort de staat in te grijpen. De staat kan niet langer afzijdig blijven. Want hoewel het grootste misbruik mogelijk achter ons ligt weten we dat niet zeker. Het is onduidelijk of het volledig over is en het oude patroon zich bij nieuwe religies niet herhaalt.

Om een en ander in kaart te brengen is het daarom gewenst dat er een parlementair onderzoek komt naar misstanden binnen alle religieuze instellingen van Nederland. Het accent kan daarbij gelegd worden op misbruik en intimidatie van kinderen omdat daar de emoties en maatschappelijke gevolgen het grootst zijn. Indien een onderzoek breed wordt opgezet en als het ware het leed over de politieke partijen verdeelt valt te verwachten dat er consensus over de uitgangspunten kan worden bereikt. Het is te hopen dat mevrouw Arib haar pleidooi voor een parlementair onderzoek verbreedt naar alle religieuze instellingen.

Foto: Kamloops Indian residential school group met kerkje, Canada

9 gedachten over “Onderzoek alle religieuze instellingen

 1. Allereerst zijn er totaal geen aanwijzingen dat zoiets ook structureel voorkomt bij andere religieuze instellingen. (Wel op andere gesloten terreinen als jeugdzorg, trouwens.) Niet het celibaat is ‘de’ bepalende factor, dat ben ik met je eens, maar het gaat te ver om ‘m als motief helemaal buiten beschouwing te laten. Daarnaast is me niet duidelijk waarom je specifiek over ‘nieuwe’ religies begint. Je kan toch niet zomaar een onderzoek beginnen zonder concrete aanwijzingen?
  Het CDA is al langer voorstander van strikte(re) toepassing van het enquête-recht en heeft destijds vanuit de Senaat een motie ingediend die oproept tot toepassing op "onderwerpen die voorwerp kunnen zijn van wetgeving in formele zin (wetgevingsenquêtes) en/of onderwerpen ten aanzien waarvan de ministeriële verantwoordelijkheid kan worden geactiveerd (politieke enquêtes)". Daar wringt ‘m dus vooral de schoen.

  Like

 2. @Joke
  Er zijn wel degelijk concrete aanwijzingen dat er het misbruik breder is dan de katholieke instellingen. Onderwijzers zouden autoritair zijn, weinig pedagogische kennis hebben en hun leerlingen slaan. zo wordt gezegd over islamitisch onderwijs. Ahmed Marcouch heeft enkele jaren geleden de lijfstraffen in het islamitisch onderwijs en de wanpraktijken in moskeeën aangekaart. Om dat te normaliseren kwam-ie met zijn idee om het islamonderwijs op openbare scholen onder te brengen. Maar dat viel weer om andere redenen verkeerd bij weer andere mensen. Hoe structureel een en ander is weet ik niet, maar dat het voorkomt is duidelijk. Een onderzoek zou dat kunnen ontzenuwen of kunnen bevestigen. Nu blijft de schijn tegen dat er ook in het islamonderwijs kinderen mishandeld worden.http://napnieuws.nl/2009/10/23/%E2%80%9Cze-gaan-om-met-die-kinderen-alsof-het-beesten-zijn%E2%80%9D/http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1711290.ece
  Ik vermoed toch dat de schoen bij het CDA wringt waar het katholieke volksdeel kritisch benaderd wordt.

  Like

 3. Dat is toch niet hetzelfde als misbruik! Die scholen kun je gewoon aanpakken, daar heb je geen parlementaire enquête voor nodig.
  Wie heeft er kritiek op het katholieke volksdeel?

  Like

 4. @Joke
  Is kindermishandeling geen misbruik? Probleem is dat koranlessen vaak in de marge van het religieus onderwijs plaatsvinden. Dat los je niet op door de school aan te pakken. Het valt dan buiten de verantwoordelijkheid van een wethouder of onderwijs-inspecteur. Nogmaals, berichten van mishandeling halen vaak de pers. Mij is ongewis hoe structureel het is en in welke mate het voorkomt. Op dat soort vragen kan een parlementaire enquete duidelijkheid geven in het doorlichten van alle religieuze instellingen die met kinderen werken. Dus naast katholieke, ook islamitische, protestante of humanistische instellingen.http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3450http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=13596
  Naar verwachting treedt voorjaar 2011 de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling in werking. De Meldcode moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishandeling en stimuleren om melding te maken. Dat lijkt een goede aanleiding om schoon schip te maken.http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld

  Like

 5. Mishandeling en misbruik zijn 2 heel verschillende grootheden. Ze vinden onder andere omstandigheden plaats en de bereidheid om aangifte te doen zal verschillen. Zowel gelegenheid (gesloten karakter) als motief (celibaat) verschilden bij katholieke instellingen t.o.v. protestantse, dus is er geen aanleiding om die nu ook te gaan screenen. Maar bij jeugdinternaten bv. is er weer geen reden om aan te nemen dat de seculiere zich braver zouden gedragen dan de religieuze. Loyaliteit is een factor die een grotere rol speelt bij een zuil dan bij een niet-zuil, maar is niet de enige factor en speelt bv. ook binnen gezinnen.
  Dat mishandeling tijdens koranlessen tamelijk structureel is, heeft GGD Nederland al aardig in kaart gebracht. De bottleneck is vooral dat niemand aangifte wil doen. Hulpverleners zouden dan net zo te werk kunnen gaan als bij meldingen van mishandeling binnen het gezin, maar blijkbaar is het hier ineens heel moelijk om de (eind)verantwoordelijke aan te wijzen. Maar ook bij huiselijk geweld wordt lang niet altijd actie ondernomen.
  Het scheelt nou eenmaal of het slachtoffer een standpunt inneemt en dat is op zich logisch. Maar je vraagt je ook vaak af wat sommige hulpverleners tegenwoordig bezielt. Eerwraak schijnt bv. vaak gepaard te gaan met seksueel geweld, en dat zou men dan ‘helemaal niet verwacht’ hebben. Daar kan ik met m’n verstand niet bij, want in de vrouwenhulpverlening is men gewoonlijk alert op signalen van misbruik. Omgekeerd heb ik ook meegemaakt dat een hulpverlener het verhaal van een meisje niet wilde geloven omdat haar vader ‘heel westers’ was – en westerse ouders slaan blijkbaar niet.
  Met een neutrale blik t.o.v. maatschappelijke groepen zou dus juist een wereld te winnen zijn. Blijft over dat de houding van slachtoffers sterk kan verschillen. In de jaren ’70 en ’80 moesten vrouwen en meisjes ook gemobiliseerd worden om geweld binnen relaties en gezin niet langer te pikken. Maar daar kun je beleid op maken à la ‘blijf er niet mee zitten, mishandeling/misbruik is niet o.k.’.
  De overheid moet dat vertrouwen vervolgens ook wel waard zijn. Van het RIAGG in Rotterdam is bekend dat zij vertrouwelijke gegevens zelfs onder dwang niet door wilden spelen, en daar zal ook vast wel een reden voor (geweest) zijn.

  Like

 6. Dus is er geen reden om er het middel van de parlementaire enquête tegenaan te gooien, en ook niet om speciaal naar religieuze instellingen te kijken. En ook is het een probleem als mensen niet geholpen willen worden, of dat niet kenbaar willen maken.

  Like

 7. @Joke
  Mensen die geen aangifte willen doen is een probleem. Naar de redenen valt te gissen. Daarom zou een parlementair onderzoek kunnen helpen om dat in kaart te brengen. Er is zeker geen reden om alleen naar religieuze instellingen te kijken. Maar focus en grens moeten wel ergens gelegd worden. Scouting, sportclubs? Dat waaiert teveel uit. De humanistische zuil kan echter goed in een onderzoek betrokken worden. Mede om de steun voor een parlementair onderzoek politiek te verbreden.

  Like

 8. Pingback: Katholieke Kerk jubelend op weg naar de uitgang « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.