Geen platform burgerrechten, stupid

De gevolgen van Cablegate lijken breder dan de grote politiek tussen landen. Het daalt langzaam af naar het niveau van de burgerrechten. De grondrechten van de rechtsstaat. Door zichtbaarheid, flexibiliteit en massaliteit komt de relatie van de burger met de overheid in beeld. Dat proces is hopelijk onomkeerbaar.

Betaalfirma’s en internetmaatschappijen zijn klem komen te zitten tussen de dwang van de Amerikaanse regering en de burger die op zijn rechten staat. WikiLeaks of Julian Assange zijn slechts de aanleiding. Burgerrechten zijn centraal komen te staan.

Het uitblijven van een krachtdadige burgerrechtenbeweging in Nederland is al jaren een raadsel. Onder het mom van veiligheid worden burgerrechten langzaam uitgekleed. Slechts een enkele volksvertegenwoordiger of de plichtmatige, maar marginale Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) laten af en toe van zich horen.

Zo zegt Kohnstamm in een debat in november 2006 dat van een groot aantal recent aangenomen wetten in de strijd tegen terrorisme nut en noodzaak niet is aangetoond. De privacy is absoluut in het geding. Alles wat technisch mogelijk is, moet maar kunnen. We komen in een controle-samenleving terecht, aldus Kohnstamm. Hij hoopt dat het tij nog gekeerd kan worden en dat de balans tussen mensenrechten en overheidsbevoegdheden hersteld wordt.

Interessant is wat directeur techniek en ontwikkeling van internetbedrijf XS4ALL Simon Hania zegt: Internetproviders zijn verlengstuk geworden van de overheid. Wij worden soms gedwongen internettaps te plaatsen. Maar of die enig effect sorteren weten we niet. Hoogleraar computerbeveiliging Bert Jacobs pleit voor het principe select before you collect dat door overheden steeds meer wordt omgedraaid. Kostenoverwegingen bij veiligheidsdiensten zetten dat principe steeds verder onder druk.

Om deze redenen heeft een open samenleving een krachtige burgerrechtenbeweging nodig voor de betrokken burger die tevens calculerende consument en moralist is en politieke, economische en ethische macht in zich verenigt. Dominante overheden hebben tegenkrachten nodig omdat het controlerende parlement steken laat vallen vanwege het simpele feit dat het onderdeel van de macht is.

Burgerrechtenbewegingen zijn onafhankelijk en hoeven niet hecht georganiseerd te zijn en politiek opgetuigd te worden. Liever niet zelfs omdat het afstand tot de politiek nodig heeft om losjes en autonoom te functioneren. Een crypto-politiek initiatief als Stichting Bescherming Burgerrechten is geen oplossing, maar juist een probleem.

De praktisch gerichte internetgeneratie van WikiLeaks lijkt beter dan oudere generaties te begrijpen dat het zich niet moet laten inkapselen door politieke partijen of levensbeschouwelijke, door de overheid gesubsidieerde organisaties. Deze zitten vast in een wereldbeeld van conferenties en ambtelijke nota’s. WikiLeaks gaat verder en voegt de daad bij het woord. Nu vasthouden en uitbouwen.

Foto: Poster uit 1984 (1956) van Michael Anderson

24 gedachten over “Geen platform burgerrechten, stupid

 1. Nederlanders doen dat niet omdat ze geloven dat het allemaal voor hun bestwil is. En als je niets fout gedaan hebt heb je niets te verbergen toch? Daarbij zijn Nederlanders het meest oververzekerde volk te wereld. Allemaal voor de veiligheid en zekerheid. Tot men merkt dat de verzekering niet betaalt, tot men merkt dat een foutje in het systeem jou toch aanmerkt als terrorist, tot men erachter komt dat de meest veilige plaats eenzame opsluiting is.

  Like

 2. @Blutch1
  Nederlanders zijn ook het meest afgetapte en gecontroleerde volk ter wereld met een overheid die het minst van alle overheden daarover verantwoordiging aflegt. Of zelfs enig inzicht geeft. Burgers beseffen dat niet eens door de ontbrekende verantwoording. Als burgers verder wil slapen, dan kan dat, maar mij lijkt het verstandiger om wakker te worden. En zeker niet te vertrouwen op praatjes van welke politieke partij dan ook. Van die kant zal een verandering ten goede nooit komen. Burgers moeten het zelf oppakken.

  Like

 3. Betaalfirma’s en internetmaatschappijen zijn klem komen te zitten tussen de dwang van de Amerikaanse regering en de burger die op zijn rechten staat.
  —————————endquote———-

  Dat valt dus nogal mee. Ze voeren zonder klagen uit wat de amerikaanse regering zegt dat ze moeten doen. En de burger? Wat moet die? Zijn creditcard opzeggen….maar wat moet je dan?

  Dit zijn voorbeelden van kapitalistiche dwangmonopolies….het lijkt of je vrij bent om te kiezen….maar uiteindelijk zijn alle keuzes hetzelfde, en niet meedoen is geen optie.

  En als je je als bedrijf wel afzet tegen wat de amerikaanse regering zegt dan ben je meteen de klandizie van 100 miljoen streng christelijke rednecks kwijt.

  En zo is de cirkel weer rond…..de machtigste groep op aarde zijn de extremistisch christelijke mid-west amerikanen…..en het grote probleem is dat die over het algemeen niet overlopen van intellect en geen idee hebben hoe de wereld in elkaar zit (omdat de meesten van hen nog nooit buiten de eigen staat is geweest)….en hier in nederland wordt maar gezeken over Islam.

  Like

 4. =maar uiteindelijk zijn alle keuzes hetzelfde, en niet meedoen is geen optie.=

  Je kunt beginnen met geld van de bank te halen en alles contant te betalen. Je kunt ipv een abonnement op je mobiel een pre-paid nemen. Je kunt weigeren in winkels te kopen waar je alleen nog electronisch kunt betalen. Je kunt een bank nemen die niet in dat netwerk zit. Dus geen ING, maar wel bv Triodos. Met een beetje fantasie kun je meer doen dan je had gedacht.

  Like

 5. @eppie
  Je onderschrijft wat ik beweer. Maar voor het geloof in eigen kracht als burger is wel zelfvertrouwen nodig. Fatalisme dat de machten toch te groot zijn om aan te spreken laat in elk geval alles bij het oude. Da’s toch geen oplossing?

  Om alles terug te brengen tot evangelische Republikeinen lijkt me te veel van het goede. Te veel eer ook. Wat de ontwikkelingen van de laatste dagen juist aangetoond hebben is dat betrokken burgers via het internet elkaar kunnen vinden en samen actie kunnen ondernemen. Dat besef dat het kan is de winst.

  Mijn zorg is dat deze actie ingekapseld wordt door politieke partij A of organisatie B die hun eigen agenda volgen en hun voortbestaan centraal hebben staan. Nooit het belang van de burger centraal kunnen stellen. Ze zullen nooit centraal tegen de macht ingaan. Hun belang ligt elders binnen de instituties. Wat nu aangezwengeld is wint juist aan sterkte omdat het decentraal van buiten de instituties komt. Laat een burgerrechtenbeweging daarom losjes en informeel blijven. Gevoed door en verbonden met het internet. Net voldoende om een vuist te maken.

  @Blutch1
  Mee eens, burgers hebben meer macht dan ze denken. Maar nu het besef daarvan nog vergroten. En in dat proces autonoom blijven.

  Like

 6. ==Het uitblijven van een krachtdadige burgerrechtenbeweging in Nederland is al jaren een raadsel. Onder het mom van veiligheid worden burgerrechten langzaam uitgekleed.==

  Dat heeft meerdere redenen en ik zal er twee noemen: (1) Men denkt dat er slechts gekleurde mensen er last van zullen hebben. Het ME slaat immers slechts moslimwoningen kort en klein. Hier speelt ook een psychologische factor een rol: Wraak nemen op moslims voor 911, racisme, en het willen dat de moslims uit Nederland vertrekken. (2) Men weet dat zijn eigen welvaart voor een belangrijk deel op misdaad berust, op de moord en roof van de derde wereld. Maar de derde wereld komt in opstand, zoals tijdens 911 en de Westerse repressie komt op gang. Dat gaat gepaard met onderdrukking van moslims, dus men weet dat men voorlopig aan rechten moet inleveren, om de moslims te kunnen onderdrukken. De opoffering hoopt men is tijdelijk totdat de moslims zich gedragen volgens de Westerse bevelen of ze volledig uitgeroeid zijn.

  Like

 7. Mwoah, na toch heel wat omzwervingen kon het ‘algemene beeld van de Nederlander’ slechts bevestigd worden van betweterige navelstaarders met oogkleppen en met stronteigenwijze pretenties die ‘de wereld’ langs de meetlat leggen van de wijze waarop de ‘tolerante, gastvrije’ Nederlandse samenleving is ingericht. In hokjes. Met ‘Den Haag’ als de kleuterklas van Madurodam.

  Bijkans een export artikel, waarop ‘de Nederlander’ trots op is en zich daarop, god betere het, gaarne laat voorstaan in de vaart der volkeren.

  Zolang ‘de Nederlander’ niet wil inzien dat hun land te klein is voor het tafellaken en maar net iets te groot is voor het servetje, kàn en zàl zo’n beweging geen vaste voet in Nederland krijgen en een breed draagvlak cre-eren in de Nederlandse samenleving.

  VSp’s indruk is dat de groep Nederlanders die dit wèl inzien te klein en bovendien versnipperd is.

  Een en ander is wellicht een krom verwoord, en hoezeer VSp zo’n initiatief zou omarmen, maar indien bovenstaande onjuist zou zijn, was een dergelijke, buiten-politieke/religieuze/ideologische beweging allang ontstaan.

  Zo af en toe noemt VSp Nederland Madurodam die vanuit Den Haag door een naieve kleuterklas beheerd wordt. Met een juf die dat allemaal glimlachend bekijkt gedurende haar werktijd voor de baas. God, ongeacht of ie nu Katholiek of Protestant is. De rest wordt getolereerd. Meer niet.

  Like

 8. @Mihai
  Ik begrijp je argumenten niet. De Nederlandse moslims zijn juridisch en praktisch beter beschermd dan ze zouden zijn in de meeste landen van herkomst. Daarom vind ik je stelling dat de ME slechts moslimwoningen kort en klein slaat overdreven. Het is ook feitelijk onjuist. De politie pakt kampers of krakers vele malen harder aan dan moslims.

  Je overdrijvingen werken averechts. Ze ondermijnen het vertrouwen in de rechtsstaat. Beter zou zijn om op deze plek juist te helpen dat vertrouwen te vergroten. Bijvoorbeeld door onrecht en rechtsongelijkheid te signaleren en scherp te bevragen. Want we zijn het erover eens dat dat in Nederland bestaat en bestreden moet worden. Nederland is zeker niet af. Nog lang niet. Laat dat ons perspectief zijn.

  Moslims worden wereldwijd onderdrukt. Da’s een feit. Maar ook een feit is dat ze hoofdzakelijk door moslims worden onderdrukt. In combinatie met opportunisten die zich onterecht moslim noemen. Dus pseudo-moslims. De interne strijd binnen de islam gaat niet aan Nederland voorbij. De absurditeit en omvang van het intra-islam geweld brengt de hele wereld in verwarring.

  Het staat onomstotelijk vast dat grootmachten zoals de VS hierin een actieve rol spelen. Geopolitiek is iets van alle tijden. Da’s echter niet de grootste schande. Die is dat in diverse islamlanden de bevolking wordt onderdrukt, de mensenrechten worden vertrapt en de culturele, economische, staatkundige en sociale ontwikkelingen achterblijven. Zodat de islamregio tot de achterlijkste ter wereld is geworden.

  Dit alles valt niet primair de VS, EU, Rusland of China te verwijten, maar de emirs, sjeiks, sultans en politieke leiders in Noord-Afrika, het Midden Oosten en het Verre Oosten. In hun puissante rijkdom is het werkelijk absurd dat ze binnen hun eigen marges van vrij kunnen opereren geen enkele inspannning doen om hun bevolking te ontwikkelen. Resultaat? Moslims vluchten uit de ellende naar elders omdat ze het daar economisch en juridisch beter hebben.

  @VSp
  Goede toevoeging. Een burgerrechtenbeweging in Nederland zal sowieso internationaal georienteerd zijn. Die heeft contacten over grenzen. Ook mentaal. De kracht van deze jonge internetgeneratie lijkt me juist te zijn dat het zich niet eenzijdig op Den Haag richt. Waar vorige generaties juist vastliepen in stroperigheid en polderen om uiteindelijk ingekapseld te worden, is het verschil dat een nieuwe burgerrechtenbeweging flexibeler is en meerdere kanten opkijkt. Niet langer te vangen is onder een noemer.

  Like

 9. @George
  Wat een heleboel drogredenen bij elkaar. Ik beschouw ze als leugens. Als je daar het mee oneens bent, kan ik ze benoemen. Bijvoorbeeld: "De Nederlandse moslims zijn juridisch en praktisch beter beschermd dan ze zouden zijn in de meeste landen van herkomst." Als Pietje je vierjarige dochter slechts drie keer verkracht dan is dat een goed argument in vergelijking met Jantje die haar 20 keer had verkracht. Hou toch eens op met dit soort misdadige uitspraken. Bij welke blanke Nederlander valt de politie zo in?

  de Volkskrant
  October 11, 2004
  Uitspraken Donner over vernield huis wekken toorn wijk
  Bewoners van de Bucheliusstraat, waar twee weken geleden een inval plaatsvond bij een Marokkaans gezin op aanwijzingen van de aanwezigheid van explosieven, reageren verontwaardigd op de uitlatingen van minister Donner (justitie). Die zei vrijdag in NOVA dat de ravage in de woning van het Marokkaanse gezin, zoals getoond in Netwerk de donderdag na de inval, niet overeenkomt met de toestand waarin het huis verkeerde toen het arrestatieteam het verliet.
  Donner laat nu onderzoeken of er na de inval meer vernielingen zijn aangericht. ‘Uitermate beledigend’, meent buurman Derrix. ‘De hele buurt heeft gezien met welk machtsvertoon de inval gepaard ging.’
  Buurvrouw Kersten zag met de andere omwonenden hoe bij de inval de deur werd vernield en gewoon werd opengelaten na vertrek van het arrestatieteam. ‘Ik heb de timmerman die een dag later de schade kwam herstellen nog koffie gegeven.’ Maandagavond waren in de woning aanzienlijke vernielingen te zien. Geluidsboxen waren opengesneden, evenals kussens en pakken etenswaren. Kasten waren overhoopgehaald, plinten losgemaakt.
  Op de vraag of de familie voor de camera de puinhoop de betreffende woensdag en donderdag eventueel extra heeft aangezet, wil het gezin Mbarki niet reageren. Een zoon zegt nog steeds ziek te zijn van de hele situatie en geeft aan dat het gezin vooral rust wil. De vader, moeder en 19-jarige zoon zijn dan wel twee dagen na hun aanhouding vrijgelaten en hebben niet langer de status van verdachte, een week later werd een 30-jarige neef van de familie aangehouden op verdenking van het bezit en vervoer van explosieven. Van deze neef, die in Brussel woont, is vrijdag de hechtenis met tien dagen verlengd. Buurvrouw Kersten: ‘Het is slecht met het gezin gesteld. En net nu ze een beetje de draad oppakken, krijgen ze een trap na van de minister.’
  Donner ontkent niet dat het arrestatieteam schade heeft aangericht en zegt ook bereid te zijn deze te vergoeden, voorzover deze het gevolg is van het politieoptreden. Excuses zal hij het gezin niet maken. ‘Excuses maak je als een optreden onterecht is. Er waren voldoende aanwijzingen dat er zich in die woning explosieven bevonden en dan kun je je het niet permitteren te wachten totdat je het absoluut zeker weet.’

  Like

 10. @Joke Mizée ‘Er is een College voor de rechten van de mens in de maak, ter vervanging / uitbreiding van de huidige Cie. Gelijke Behandeling:
  http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/...’

  Die nieuwe Cie wordt geformeerd door politici. De RvS is daarbij betrokken. Dus Tjeenk Willink, Beatrix en WA. Het ‘Keurslager’ model. Een klein zoektochtje op Internet levert een berg van Burgerrechten organisaties op waar het wemelt van de kennis en ervaring zonder politieke inmenging.

  Even chargeren. Zolang politici alleen nog geen leugenaars zijn, indien ze collega’s voor leugenaar uirmaken dient het poltiek bedrijf zich niet te bemoeien met formaties van een Burgerrechten organisatie.

  Voorbeelden: A: ‘De Klokkeluidersregeling voor ambtenaren. B: Vervolging van de overheid.

  Like

 11. @Joke
  Ik heb denk ik duidelijk uitgelegd waarom ik voor het bestaan van een burgerrechtenbeweging een los verband van individuen verkies boven een in mijn ogen crypto-politieke organisatie. Wat ik graag doortrek naar het hele middenveld. Hiermee suggereer ik niet dat de crypto-politiek geen functie heeft en nutteloos is. Maar voor de controle van de macht en een onafhankelijke stem kunnen we ons denk ik niet langer verlaten op organisaties die de schijn van onafhankelijkheid tegen hebben.

  Het bijzondere geval van de Humanistische Alliantie is nog erger en heeft niet alleen de schijn tegen, maar is onverbloemd een verlengstuk van linksige politiek geworden. Met name voorzitter Lodewijk de Waal heeft in het recente verleden partijpolitieke uitspraken gedaan en de onafhankelijke opstelling van de Alliantie in gevaar gebracht. De uitverkoop van het gedachtengoed waar een vrijdenkende humanist zich uiteraard niet langer bij thuisvoelt.

  Kortom, het is in zichzelf tegenstrijdig dat een burgerrechtenbeweging onder de paraplu van een gepolitiseerde beweging wordt gebracht. Dan nog liever de eerlijkheid van de echte politieke partijen die zijn wat ze zijn. Ik ben eerlijk gezegd als potentiele humanist het contact met deze Humanistische Alliantie kwijtgeraakt. Mijn burgerrechten breng ik liever elders onder.

  @Mihai
  Alles is relatief. Er bestaat geen absoluut recht, behalve in de wetboeken. Ik heb onderkend dat Nederland niet af is en er nog elke dag fouten worden gemaakt. Maar bij mijn weten worden hier geen moslims om hun religie vermoord. Niet stelselmatig en niet incidenteel. Da’s in Pakistan, Irak, Afghanistan of Iran anders. Er is hier geen politie of ME die op moslims jaagt. Het is aantoonbaar onjuist dat de ME alleen woningen van moslims kort en klein slaat.

  Het incident van de Utrechtse Bucheliusstraat is overvloedig in het nieuws geweest en was een slecht voorbereide actie van de veiligheidsdiensten. Voor wat er gebeurd is heeft het stadsbestuur bij monde van toenmalig burgemeester Brouwer achteraf haar excuses aangeboden. Het bestuur veroordeelde achteraf de slecht uitgevoerde actie. Deze inval past niet in een patroon:The searching of the house and the arrest of the Mbarki family led too much commotion in the media. Parliament expressed there worries and questions where asked by the green party (Groenlinks) and D66. Burgomaster Brouwer of Utrecht signed a complain letter together with 40 Moroccans that condemn the stigmatization of the Moroccan people. The family took a lawyer to get indemnification.
  http://dutchreport.blogspot.com/2005/01/secret-service-mole.html

  @VSp
  Dank voor de aanvulling. Ik begrijp niet waarom politici steeds weer tweede en derde kansen krijgen. Waarom worden we ermee opgescheept? Wat hebben burgers eraan? Er is nu een voornemen om 20% te bezuinigen op de cultuur. Ok, het is lastig te begrijpen, maar er zit enige logica in. Vraag die dat oproept is waarom er geen 20% bezuinigd wordt op politiek, politieke partijen en openbaar bestuur? Als we voor topkunst moeten gaan en de potten en scherven aan het eigen initiatief dienen over te laten, dan zou voor de politiek hetzelfde moeten gelden. Waarom is er geen voornemen om alleen nog toppolitiek te subsidieren?

  Ik begrijp best dat politici aan partijpolitiek doen. Voor het vrijwillige voetvolk is het zelfs een ondankbare rol. Maar waarom politici zich zouden moeten bemoeien met terreinen die de partijpolitiek ver te buiten gaan ontgaat me. Het is echter het monopolie van de politieke partijen die dat bewerkstelligt. Hun pionnen en koninkjes moeten worden ondergebracht in een functie in openbaar bestuur of semi-overheid. Maar dat ze zelfs de burgerrechtenbeweging willen sturen vind ik een belediging voor het gezonde verstand van betrokken burgers. Hoe halen ze het in hun hoofd? De kloof tussen burger en politiek had niet beter geillustreerd kunnen worden.

  Like

 12. @George
  Op Guantanamo zitten gewoon Britten, Duitsers, Canadezen, Australiërs, Italianen en andere Westerse moslims, die soms met het medewerking van hun regeringen daar terecht zijn gekomen. Hoeveel blanke Westerlingen zijn tot nu toe op Guantanamo opgesloten? Hoeveel blanke Westerlingen zijn door hun Westerse regering uitgeleverd aan de CIA voor rendition?

  Like

 13. @Mihai
  De directe relatie tussen Guantanamo en de Nederlandse ME die naar jouw idee immers slechts moslimwoningen kort en klein zou slaan ontgaat me. Het bestaan van Guantanamo is evenmin een verklaring voor de rechtspositie en de relatief goede positie van Nederlandse moslims. We zullen de komende tijd zien of Julian Assange via Engeland door Zweden wordt uitgeleverd aan de VS.

  Like

 14. We moeten even niet alles op 1 hoop vegen. Dat College voor de RvdM daar heb ik ook een hard hoofd in. Maar dat Platform, dat is gewoon wat het woord zegt: de lancering van een dynamisch discussie-podium. Dat nou toevallig het Humanistisch Verbond het initiatief daartoe genomen heeft zegt niets. Dit zijn de deelnemers:
  http://www.platformburgerrechten.nl/platform/deelnemers,
  o.m. Bits of Freedom en Vrijbit, dus wat is daar mis mee? ‘Politiek’ en ‘partijpolitiek’ zijn niet hetzelfde – en bij een politiek onderwerp als dit moet je het niet hebben van guerrilla-acties alleen maar zul je, als je de boel wil omturnen, toch ook moeten polderen. Dat dat soort structuren op den duur altijd ingekapseld raakt en onderdeel van het probleem wordt, is denk ik niet het gevolg van een paar partijpolitieke bonzen die het clubje bewust het riet in dirigeren.

  Like

 15. @George
  Het bestaan van Guantanamo bewijst mijn eerste reactie. De Westerling accepteert repressieve maatregelen omdat anderen daar de slachtoffers van worden. Het is het gebruik van anderen als wegwerpvoorwerp.

  Like

 16. De repressieve maatregelen (de opstand zal en moet worden neergeslagen om economische belangen te verdedigen) zijn ingezet. Gewone burgerrechtenbewegingen zullen daar weinig aan kunnen doen. De strijd zal echt anders gevoerd moeten worden.

  Like

 17. De roep om controle zal niet verminderen en dat moet ook niet. De toegenomen anonimiteit geeft foute figuren te veel ruimte en de sociale wederzijdse en ingebouwde zelfcontrole van de gemiddelde burger is er ook niet beter op geworden. Mislukte opvoeding en zo. Deze controle (cameratoezicht, scannen van kentekens, koppelen van gegevens) heeft wel degelijk effect. De enige zinvolle actie in dit kader is (democratische) controle op misbruik en bestraffing daarvan, en een ruimhartige compensatie van slachtoffers van fouten. Een alternatief voor strakkere controle (altijd bureaucratisch en kostbaar) zou een "merit"-systeem zijn waarbij van iedereen behalve zijn identiteit ook de (gewogen) beoordeling van de integriteit door de directe sociale omgeving een rol zou kunnen spelen.

  Verder: er gaat heel wat hypocrisie schuil achter de roep om "bescherming van de privacy". Bijvoorbeeld zwart werken, illegaal bouwen, onderverhuur, stiekum samenwonen, misbruik van invalidevoorzieningen en zo voorts.

  Like

 18. Nog niet zo lang geleden droegen politieke partijen bij tot de emancipatie van de burger waardoor het parlement een volksvertegenwoordiging van het hele volk werd en niet alleen van het gegoede, belasting betalende deel. Dus om ze nu maar meteen af te doen als inkapsel instrumenten getuigt van een wel erg kort geheugen.

  Misschien is dat wel het probleem van internet: geen geheugen want geen geschiedenis.

  Dat burgers op hun rechten staan, is prima maar soms hebben verschillende burgers verschillende met elkaar in conflict komende rechten. Hoe los je die conflicten op? Die kunnen soms hoog oplopen, tot moord en doodslag toe.

  Like

 19. @Joke
  Ik begrijp de nuance die je aanbrengt. Je hebt gelijk dat je het met guerrilla-acties alleen niet redt. Da’s dus een kwestie van maatvoering. Samenwerking tussen politiek, middenveld en burgerrechtenbeweging is mogelijk. Maar juist de in mijn ogen te gepolitiseerde Humanistische Alliantie vind ik een ongelukkig voorbeeld als initiatiefnemer die bewegingen op het gebied van de burgerrechten bij elkaar brengt. Dat laat onverlet dat de bewegingen zelf doorgaans goed functioneren. Daar heb ik ook nooit vraagtekens bij gezet.

  @Alib
  Klinkt mysterieus. Waar zal de strijd gevoerd worden?

  @Victor
  Bedankt voor je mening. Ik vind dat je toch wat makkelijk voorbijgaat aan steeds meer macht die de staat naar zich toetrekt. Wat inderdaad samen kan gaan met individuen die de kantjes eraf lopen. Maar het machtsmonopolie van de staat schat ik toch net wat gevaarlijker in.

  @Peterus
  De politiek is uitgevonden om op een tamelijk beschaafde en gestandaardiseerde manier de macht te verdelen en conflicten op te lossen. Een verbetering boven elkaar de kop inslaan.

  Nogmaals, de relatie tussen burgers onderling is een principieel andere dan die tussen de burger en de staat. Dat laatste vraagt om controle en toetsing op de controle. Als het vertrouwen in de staat wegebt, dan kunnen burgerrechtenbewegingen in de bres springen. Zelfs als laatste bastion om de geloofwaardigheid van de staat terug te winnen. Een burgerrechtenbeweging volgt de staat kritisch, maar staat er niet haaks op. Uiteindelijk streeft het hetzelfde na als wat de staat doet in het waarborgen van de rechtsstaat, namelijk de bescherming van het individu. Ik zie de opkomst van een burgerrechtenbeweging niet als een sprong naar anarchie en chaos, maar juist als een beteugeling ervan. Als een toevoeging van de democratische orde. Maar wel gebaseerd op losjes georganiseerde initiatieven die van buitenaf met de macht in gesprek gaan. Juist die onafhankelijke, min of meer gebundelde tegenkracht ontbreekt nu naar mijn idee.

  Like

 20. @George Knight
  Uit je antwoord lees ik dat de praktisch ingestelde internetter de democratie gaat versterken door de daad bij het woord te voegen en de autoriteiten kritisch te volgen.

  Tot zover prima,
  Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat sommigen (niet persoonlijk bedoeld) veel verder willen gaan. Links bedoelt het daarbij zoals altijd goed vanuit zijn geloof in de mensheid. Naïef maar bij velen een realiteit. Maar rechts gaat er met die goeie bedoelingen vandoor.

  Met name in de VS wordt door rechtse groepen de staat als de vijand gezien met zijn belastingheffing, het monopolie op geweld (vandaar dat het niet lukt om de Amerikaanse burgers te ontwapenen), verplichte ziektekosten verzekering enz. Sommigen onder hen voeren zelfs een gewapende strijd tegen de staat.

  In Nederlandse termen gezegd zal de PVV straks meer profiteren van de ontstane onrust (burgers willen vooral gerust gelaten worden) dan links.

  Wikileaks voedt het idee dat de burger bestuurd wordt door absoluut onbetrouwbare sujetten en sterkt het idee dat elke burger het recht heeft om zelf uit te maken wat goed voor hem is. dat is in essentie de boodschap van "de vrije jongens"

  Wikileaks zaait wind en zal storm oogsten.

  Like

 21. Opvallend is dat u zich niet herkent in een recent advies van de Staatscommisiegrondwet.nl Kennelijk ziet de Staat een soort monopolie op adviesvorming over burgerrechten. Discussie door burgers over dit advies is er nauwelijks geweest. Zelfs in de Volkskrant heb ik geen oeverloze discussies gelezen.

  De commissie stelt een drietal wijzigingen voor die te maken hebben met burgerrechten. De nieuwe teksten in de Grondwet zouden dan als volgt gaan luiden:
  Nieuw Artikel 7
  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om gedachten en meningen te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. Het ontvangen van informatie is vrij, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.
  3. De overheid eerbiedigt de pluriformiteit van de media.

  Nieuw Artikel 10
  1. Ieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
  2. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde doeleinden,
  a. hetzij met toestemming van de betrokkene,
  b. hetzij op grond van bij de wet te stellen regels.
  3. Ieder heeft recht op inzage in de over hem verzamelde gegevens, op kennisneming van de verwerking van die gegevens, en op de verbetering van die gegevens, behoudens bij de wet gestelde beperkingen.

  Nieuw Artikel 13
  1. Ieder heeft recht op vertrouwelijke communicatie.
  2. Beperking van dit recht is alleen mogelijk
  a. in gevallen bij de wet bepaald, met machtiging van de rechter of
  b. in het belang van de nationale veiligheid door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

  Voor de volledigheid zeg ik erbij dat er ook minderheidsstandpunten werden ingenomen waarbij andere teksten zijn voorgesteld.

  Een wijziging in de Grondwet gaat over twee Tweede Kamers heen. Het zou goed zijn om dan meteen ook de Eerste Kamer af te schaffen. Die kan dan geen grondwetswijziging meer tegenhouden zodra ze zijn opgedoekt.

  Er bestaat immers al een extra bestuurslaag voor Nederland, en wel de Europese Unie.

  De Staatscommissie wijdt ook enkele woorden aan het Verdrag van Tilburg. Dit verdrag maakt het mogelijk dat Belgie zijn gevangenissen niet meer op orde hoeft te houden (die toestanden lijken op Peru en Chili). Er worden immers gedetineerden op transport gesteld naar Tilburg, alwaar ze worden opgesloten.

  Like

 22. @Peterus
  Ik vermoed dat het de generatie van WikiLeaks erom gaat om haar vrijheid op internet te behouden. De betutteling van bedrijven om eenzijdig af te sluiten of uit te sluiten valt bij deze generatie verkeerd en roept actie op. In de recente controverse rond Cablegate heeft WikiLeaks samenwerking gezocht met gezaghebbende media. Evenzeer heeft het geprobeerd met de Amerikaanse regering in overleg te treden Dat werd eenzijdig door de VS afgewezen. Daarom vermoed ik dat een rechter die de zorgvuldigheid van het handelen van WikiLeaks straks mogelijk moet beoordelen de vermeende piraterij zal nuanceren.

  @LNB
  Dank voor uw aanvulling. De aanbevelingen van de Staatscommissie zijn interessant, maar pas belangrijk als ze een vervolg krijgen. Of dat gebeurt is zeer de vraag. Doorgaans verdwijnt zo’n advies in de spreekwoordelijke lade.
  Zie ook:

  Klik om toegang te krijgen tot pu2009BrievenaandeStaatscommissie.pdf

  Like

 23. Pingback: Ingesloten en gevangen door overheid en media: een ontwikkeling « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.