Moslims kiezen voor eigen apartheid

Is een advies aan moslims door moslims over het vermijden van niet-islamitische feesten vermakelijk, saai, zielig of sikkeneurig? Zelfgekozen apartheid is het zeker. Een tegendeel van integratie. Het schijnt dat de Projectgroep Moslims in Dialoog al enkele jaren dezelfde tekst rond Sinterklaas, Kerstmis en Valentijnsdag verstuurt:

Wat houdt het vermijden van niet-islamitische feesten in de praktijk in?
1. Wegblijven van hun vieringen, dus het vermijden van plaatsen waar ze hun feestelijkheden houden en het vermijden dat je in hun feestelijkheden terecht komt, zoals bijvoorbeeld kerstmis en nieuwjaarsborrels, verjaardagsfeesten, st. maarten, sinterklaas, 1 aprilgrappen, allerlei jubilea, etc.
2. Vermijden om zelf zaken te doen, die te maken hebben met deze vieringen van de niet-moslims, zoals het in huis halen van een kerstboom, je kinderen mee laten doen met st. maarten of sinterklaas, verjaardagen vieren in je familiekring, vuurwerk afsteken op nieuwjaarsdag etc.
3. Vermijden om de niet-moslims te feliciteren met hun vieringen. Hoe kunnen we ze feliciteren met het feit dat ze ongehoorzaam zijn aan Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Uitingen zoals prettige verjaardag, gelukkige feestdagen, gelukkig nieuwjaar, zijn ongepast. Het enige geluk is immers te vinden in imaan, waar geloof! Een moslim mag dus iemand niet feliciteren met het begaan van zonden en ongehoorzaamheid aan Allaah (subhanahu wa ta’ala)!
4. We moeten ook niet van onze eigen feesten imitaties maken van de feesten van de niet-moslims, dus dezelfde dingen doen die zij doen met hun feesten. Sowieso zullen veel van deze zaken verboden zijn.

Wat naast het wij/zij-denken en de grote kennis van de Nederlandse feestcultuur opvalt is het volkomen gebrek aan humor en de onhaalbaarheid van de missie van Moslims in Dialoog. Hoe kan iemand op straffe van maatschappelijke isolatie vermijden de dupe van een 1 april-grap te worden? Het oogt verwarrend om een groepering die zegt in dialoog te zijn zich maatschappelijk zo te zien afzonderen in zelfgekozen apartheid.

De laatste zin valt moeilijk te duiden en klinkt onheilspellend: Sowieso zullen veel van deze zaken verboden zijn. Verwijst dit naar de eindstrijd? Het valt te hopen dat moslims die zo zwaar op de hand zijn op gepaste wijze hun overwinnig kunnen vieren. In die dialoog valt te hopen dat aan Allaah meer gevoel voor harmonie toegedicht wordt dan deze ongetwijfeld kleine groep sikkeneurige moslims doet vermoeden.

De oproep bevestigt mijn visie op religie, namelijk dat het humor niet bevordert. Tevens mijn grootste bezwaar ertegen. Terwijl het stenigen van vrouwen, het vervolgen van homosexuelen, het verketteren van afvalligen en het buiten de orde plaatsen van andersdenkenden vanuit de logica van gelovigen goed te begrijpen valt, is het onbegrijpelijk dat ze zich daarnaast ook levensplezier ontzeggen. Of dit zou het stenigen, vervolgen, verketteren en buiten de orde plaatsen van andersdenkenden moeten zijn.

Als religie zich niet met mijn leven bemoeit, dan ga ik ermee akkoord. Maar juist daar schort het aan. Al sinds 20 januari 2009 ligt er een door een kamermeerderheid aangenomen motie Van der Ham om artikel 147, de wet op de smalende godslastering te schrappen. Door obstructie van de religieuze politiek is het nog niet tot daadwerkelijke afschaffing gekomen. Ons allen past daarom geen feest of felicitatie.

Foto: Cartoon Zapiro, 21 mei 2010

Advertentie

19 gedachten over “Moslims kiezen voor eigen apartheid

 1. Je bericht roept wat vragen op. Je linkt naar een forumbericht uit 2008 en leidt daar uit af 1) dat ‘het schijnt’ dat deze oproep elk jaar geplaatst wordt, 2) dat dit een invloedrijke groep is die model staat voor ‘de moslims’.

  Je verzuimt vervolgens om de tekst die ook in dat bericht te lezen staat, mee te nemen in je betoog. Voor de volledigheid plaats ik die hier dan zelf maar even:
  "Had ik nou net een kerststukje in huis ge haald omdat het zo gezellig staat…"

  De poster lijkt als vaste tekst bij zijn berichten het volgende te plaatsen, dat haaks staat op je betoog:
  "60:7. Het is mogelijk dat Allah liefde zal kweken tussen u en diegene van hen met wie gij in vijandschap verkeert ; want Allah is Almachtig en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
  8. Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.
  9. Maar Allah verbiedt u …..
  do you see?"

  Wat te denken van Jehova Getuigen die geen kerst vieren, geen verjaardagen vieren etc. Ook maar verbieden? In naam van de tolerantie houd je een pleidooi voor het afschaffen van alles wat jouw mening niet welgevallig is.

  Wat jij als apartheid duidt, lijkt mij meer een kwestie te zijn van het niet vieren van zaken die indruisen tegen je overtuigingen.

  Like

 2. Misschien kan een flexibele houding helpen. Het gebeurt immers altijd al bij autochtonenen: Ieder z`n eigen feesten en rituelen, tenminste, als b.v. stenigen en rituele slachtpartijen daar buiten kunnen vallen. Er zijn grenzen. `s Lands wijs `s lands eer geldt voor iedereen in eigen land.

  Iedereen vermijdt ( weleens) feesten, al dan niet religieus of van welke aard dan ook. Als ik er toevallig in/op verzeild raak, neem ik soms even deel. Leef en laat leven.

  Moet wel van beide kanten komen.

  Like

 3. Het beleid is redelijk succesvol.

  Vanaf een paar jaar geleden heb ik in woningen van moslimse families alle verwijzingen naar sinterklaas en kerst (gedaan vanwege de kinderen) zien verdwijnen.

  Ook van mijn advies om ter gelegenheid van Kerstmis iets feestelijks voor het raam te hangen om te voorkomen dat het huis een donker gat wordt in een rij van feestelijk versierde huizen, is niets meer overgebleven. Zelf sturen we nog steeds kerstkaarten naar deze groep (uiteraard zonder religieuze symbolen, maar met een vredesduif oid). In het beging kregen we van bijna iedereen een kaart terug, vorig jaar nog maar van enkelen.

  De moslimse aandrang om wel hun feesten aandacht te geven, staat daarmee in schril contrast.

  Johanna schrijft: =Wat jij als apartheid duidt, lijkt mij meer een kwestie te zijn van het niet vieren van zaken die indruisen tegen je overtuigingen.=

  Waarom dat zou indruisen tegen je overtuiging is mij een volstrekt raadsel. Ook niet waarom daar een sekte als Jehovagetuigen door haar wordt bijgehaald.

  Hier wordt religie wel degelijk gebruikt voor apartheid

  Zie verder ‘niet’ in 60.8 bij Johanna. Ik vrees dat ik niet tot de rechtvaardigen zal worden gerekend 🙂

  Wie de Islam kritiseert, ook als is dat bij wijze van spreken nog zo gerechtvaardigd, is een vijand die door Allah zal worden gestraft. Althans dat verzekert hij in de Koran aan moslims.

  Like

 4. @Johanna
  Mijn bericht roept zeker vragen op. Ik vind de tekst haaks staan op de openheid en de multiculturele samenleving. Deze Moslims in Dialoog pleiten overduidelijk voor een monoculturele samenleving. Da’s een aspect van de moslimgemeenschap dat genoemd kan worden.

  De Moslims in Dialoog plakken en knippen veel in hun teksten. Omdat in een tekst die ik als brontekst zie de toevoeging over het kerststukje ontbrak heb ik die niet overgenomen. Maar van de andere kant vond ik die langere tekst ongeschikt omdat-ie wel erg droog en saai was. De passage die ik plaatste vond ik trouwens niet slecht en duidelijk geschreven. Wie weet bestaat er binnen de Projectgroep Moslims in Dialoog een strijd tussen rekkelijken en preciezen. De eersten zijn in staat tot een als grappig bedoelde opmerking die door de laatsten weer wordt weggeknipt.
  http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=51&t=60576&start=15

  Ik werd geprikkeld om hierop te reageren door een twitterbericht van Kustaw Bessems die van Ewoud Butter op 11:35 op 6 december de volgende tweet kreeg: Moslims in Dialoog versturen al een paar jaar hetzelfde mailtje; steeds rond sinterklaas en valentijnsdag.
  http://twitter.com/KustawBessemshttp://www.volgdetweedekamer.nl/index.php?go=wazzup.results&tweets=1&totjaar=2010&totmaand=12&totdag=06&totuur=10&totminuut=12

  Als ik een bericht tegenkom van een andere religie of over een andere God dat mij even absurd voorkomt dan zal ik daar zeker ook een stukje aan wijden. Reken daar maar op. Mij leek het in dit geval verstandiger om te focussen op de tekst zelf en het niet te breed in te bedden. Dat heb ik hier al vaker gedaan. Maar je hebt uiteraard gelijk dat religie voor veel onzin en maatschappelijke druk zorgt. Dat komt van vele kanten.

  @Smokey
  Precies, flexibiliteit is de sleutel. Het gaat om voldoende zelfvertrouwen om de eigen grenzen af te bakenen. De houding van deze Moslims in Dialoog lijkt op iemand die zijn huis barricadeert met hekken, tralies en beveilingsinstallatie en vervolgens zegt vrij te zijn. Terwijl er een eigen gevangenis is gebouwd. Integratie bestaat er juist in dat men niet krampachtig is als men op elkaars terrein komt. Zonder vrees om eigenheid te verliezen.

  Als atheist ga ik naar de kerk bij een trouwpartij of begrafenis zonder daar moeite mee te hebben. Of praat met een dominee op een bijeenkomst. Maar mijn zelfbeeld of idee over religie verandert er niet door. Deze Moslims in Dialoog hebben in mijn ogen nog een lange weg te gaan om te beseffen wat samenleven in Nederland inhoudt.

  @Peter
  We zijn het eens, hier wordt religie gebruikt als apartheid en dat valt af te keuren. Deze Projectgroep heeft de intentie om mensen die zich laten inspireren door de islam blijvend te isoleren, apart te houden. Je kunt zelf zeggen, gevangen te houden in een groep die aangestuurd mag worden door een projectgroep. Begint het mechanisme te dagen?

  We kunnen dat in een pluriforme maatschappij niet goedkeuren. Ik bestrijd de vrijheid van religie niet noch het idee dat individuen hun identiteit willen bewaren. Maar ik bestrijd wel de overtuiging van deze Projectgroep dat Nederlandse moslims hun identiteit eenzijdig ontlenen aan een religie. Da’s onzin en onhoudbaar. Dat idee van apartheid bemoeilijkt het leven van Nederlandse moslims. De vraag is of deze Projectgroep dat ten volle beseft.

  Nederlanders schakelen heen en weer tussen verschillende sferen en omgevingen en hebben daarom meerdere identiteiten. Dat hoort bij het leven anno 2010. Die zijn niet terug te brengen tot een religie, levensovertuiging, activiteit, werkkring, familie of wat dan ook. Het kan, maar dan past men niet goed binnen de Nederlandse pluriformiteit.

  Toch kan ik de oproep van deze Projectgroep begrijpen, zonder die te billijken. Ze voelen zich blijkbaar onzeker en zonder zelfvertrouwen in een flexibele en open omgeving en zijn bang hun eigenheid te verliezen. Dat komt overal bij minderheden voor. Want hoewel de verschillen vervlakken is Nederland nog steeds een christelijk land waar andersdenken -of het nu atheisten, moslims, joden, boeddhisten etc. zijn- niet de norm zijn. Het besef van deze moslims dat hun eigenheid in Nederland juist kan bestaan in de pluriformiteit met alle andere minderheden zou ze wellicht het nodige zelfvertrouwen kunnen geven om zich open en flexibel op te stellen.

  Like

 5. George: religie in orthodoxe vorm is segregatie pur sang. Dit soort oproepen bevestigen dat. De Jehova getuigen kunnen er trouwens ook wat van, zoals Johanna terecht opmerkt. Ik heb alleen nergens gelezen dat je dit soort oproepen zou willen verbieden, dus haar opmerking in dat verband kan ik niet zo goed plaatsen. Maar misschien mis ik iets uit een eerdere discussie?

  Het lijkt me verder geenszins een verplichting om mee te doen aan welk (religieus) feest dan ook. Ik doe ook de bel en de lichten uit bij Sint Maarten (is Sinterklaas en Kerst niet genoeg zeg.. ;), al zal ik niet snel een mailtje rondsturen met de oproep aan anderen om dat ook te doen ;).

  Like

 6. Als ik heel eerlijk ben vind ik het ook helemaal niet erg als de moslims lekker wegblijven.

  Ik ken ze voornamelijk als humorloze stukken chagrijn gehuld in sombere kleuren woestijnkleding. Nee, laat ze maar lekker wegblijven ipv de feestvreugde te versjteren.

  Like

 7. Het zou inderdaad ook zo kunnen zijn dat deze moslims bang zijn dat hun geloofsgenoten er achter komen dat Kerstmis veeeel gezelliger is dan dat Suikerfeest en dat moslims dus overstappen naar het Christendom. Ja, dat lijkt me wel een goede verklaring

  Like

 8. @Satuka
  Ik begreep Johanna deze keer niet. Zowel haar conclusie dat ik zou suggereren dat de Projectgroep Moslims in Dialoog invloedrijk zou zijn binnen de moslimgemeenschap als dat ik iets zou willen verbieden is speculatief. Ik heb zowel het een noch het ander ooit beweerd. Voor de duidelijkheid had ik nog toegevoegd dat het ging om een ongetwijfeld kleine groep sikkeneurige moslims. In de 13-delige aflevering Johanna en George pleit ik evenmin voor een verbod van religieuze organisaties. Wat niet wil zeggen dat ik er geen kritiek op heb. Maar da’s wat anders.

  Ik doe ook niet mee aan genoemde feesten. Sinterklaas heb ik mooi aan me voorbij laten gaan en Valentijnsdag vind ik een vehikel van de middenstand en vermijd ik daarom met de mijnen. Op Sint Maarten werd bij me aangebeld en begonnen er kinderen te zingen, maar ik begreep niet eens wat de bedoeling was. Dat begreep ik pas later uit de krant. Zo vluchtig is ons cultuurgoed geworden. Ik ken trouwens weinigen die aan alle feesten meedoen. Maar feestbeesten laten zich een feestje natuurlijk nooit ontzeggen.

  Een andere houding is mogelijk. In de VS schijnt het op liberale basisscholen gebruik te zijn dat kinderen elkaars feesten meevieren. Zowel seculiere als religieuze feesten. Da’s niet onaardig, want het vergroot het inlevingsvermogen en wederzijds begrip van de kinderen. Maar in Nederland zie ik niet snel joden en moslims, gereformeerden en katholieken, refo’s en atheisten elkaars feesten meevieren.

  @bomenknuffelaar
  Ik denk niet dat alle moslims humorloos zijn, maar bij de Projectgroep Moslims in Dialoog meende ik dat wel te bespeuren. Enfin, knuffelaar, gezelligheid kent geen tijd.

  Like

 9. ==George: Een andere houding is mogelijk. In de VS schijnt het op liberale basisscholen gebruik te zijn dat kinderen elkaars feesten meevieren. Zowel seculiere als religieuze feesten. Da’s niet onaardig, want het vergroot het inlevingsvermogen en wederzijds begrip van de kinderen.==
  Te gek. Geeft veel vrije dagen. Gaan we helemaal echt saamhorig collectief terug naar de Middeleeuwen. Toen ging er nl immers geen dag voorbij of er werd wat gevierd? Goed tegen het onthaasten. Leidt misschien naar het paradijs?

  Jehova’s getuigen: dat handje vol groeide nauwelijks in aantal al die jaren en heeft nooit geen ene last gegeven buiten die ene voet die ze eens bij iemand tussen de deur zouden hebben gezet toen ze die dicht wilden doen. Da’s echt alles, dus een vergelijking die als een tang op een varken slaat.

  Dus een zelf gekozen apartheid daar ontkomt een bepaalde groep niet aan. En kom me nu niet met de zwarte kousen aanzetten: die lopen al zo’n 150 jaar hier rond en hebben we ook geen centje last van behalve individueel die viooltjes knieler en ene Maarten ’t Hart cs of als het toevallig aangetrouwden betrof.

  Die mochten dan, behalve geen tv kijken op zondag, ook geen kerstboom omdat het heidens was, wat ook klopte. Want die boom is de winterlichtboom. Reden waarom ik dat geval minstens 2 weken in januari met genoegen laat staan. Volgend jaar wellicht langer, want in Noorwegen heeft men een stofje ontdekt dat in water opgelost de boom langer tegen uitvallen van de naalden behoedt!

  Goh, ben toch benieuwd wanneer het eindelijk geen probleem meer is dat de Islam gelijk het christendom bekritiseerd wordt. Enig uitzicht hierop, Johanna?

  Eddy Terstall zegt het heel eenvoudig in zijn heel leesbare en openhartige boekje: mensen kun je beledigen. Godsdiensten of ideologieën niet.

  Hij zegt uiteraard nog veel meer zinnigs.

  Like

 10. @Katja
  Dank voor je commentaar. Johanna is vrij om te spreken en heeft in mijn ogen gelijk dat ze de uitwassen van het christendom bekritiseert. Of zou willen laten bekritiseren. We hoeven alle religieuze poespas toch niet te verdedigen? Eddy Terstall zegt mooie dingen en daarom is het dat Johanna de Jehova’s getuigen kan bekritiseren en ik de Moslims in Dialoog. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter het voor de religies is.

  Maar de intentie moet natuurlijk wel blijven dat religie gewoon een plek tussen ons in kan nemen. Ik pleit er slechts voor dat het een plek als alle andere is. Zo simpel is het.

  Like

 11. Wat ik wel een probleem blijf vinden, George, is dat, zoals Peter L. daar al een blog aan wijdde, dat de Islam de best beschermde godsdienst van dit ogenblik lijkt. Het christendom wordt dagelijks nog tot op het bot uitgekleed en de Islam onspringt de dans, loopt iedereen omheen, schijterig als men is om evt, net als Geertje, Nekschot, Sora Hera, of die Deen Kurt Westergaard en nog zo wat lui bedreigd/aangevallen te worden/zijn of anders voor domme fascistische tokkie uitgemaakt te worden. En dat maakt wel een heel groot verschil, vind ik en klopt van geen kanten, zit volkomen scheef.

  Kortom, op Christendom bashen staat geen informele straf, op Islam bashen wel.

  Hoog tijd voor verwijdering art 147 dus.

  Like

 12. @katja
  Ik begrijp dat sommigen zich zorgen maken door de opkomst van de islam. Maar wat zijn de feiten? Er zijn hooguit, hooguit een half miljoen praktizerende moslims in Nederland die nauwelijks enige maatschappelijke, politieke, economische, intellectuele of militaire macht hebben. Hun gang naar de instituties is nog niet eens begonnen. Wat voor zelfvertrouwen en geloof in eigen kracht heeft Nederland als het zich hierover ongerust zou maken? Laat me niet lachen, Katja, moeten we daar bang voor zijn? Als ik bang wil zijn dan liever voor iets wat echt schrik aanjaagt en potentie heeft. Deze islam zie ik eerder door onderlinge strijd aan zichzelf ten onder gaan. Mij best. Maak je niet nodeloos ongerust.

  Like

 13. Bang ben ik in het geheel niet. En in eigen kracht geloof ik zeker, persoonlijk put ik daar elke dag uit alle macht hoognodig uit wegens het gebrek, ja het tegengestelde aan knuffelpolitiek, onze kant op.

  ==Als ik bang wil zijn dan liever voor iets wat echt schrik aanjaagt en potentie heeft.==
  Ondervinden wij aldus met nog zo’n 40.00 anderen iedere dag a/d lijve, doet ons de kop ‘gezond’ in het zand steken omdat anders geen leven mogelijk is en discriminatie elke dag openlijk ons deel zou kunnen zijn.

  De bekende wegmoffel strategie van de laatste jaren, (en die handelwijzes zijn ook feiten) als je in sommige gevallen al van strategie mag spreken, eerder onverschilligheid, is er één die langzaam aan tot Balkan-achtige taferelen ZOU kunnen leiden en noopt tot niet te verslappen waakzaamheid. Alle goeie dingen komen dan langzaam, maar de slechte ook!

  Ik troost me met het feit dat er Eddy Terstall’s, Joosten Zwagermans, Theodoren Holmans, Meindert Fennema’s, Niemullers, Nahed Selims, Ephimenco’s, Nausica Marbes, Carel brendel’s, Elma Dtayers etc etc. bestaan. En heeft niets met al of niet praktiserende wat dan ook te maken. Slapende celletjes zie of merk je niet en zijn zeker niet aan fantasieën ontsproten.

  Like

 14. @Katja
  Je inzichtelijke reactie lees ik graag. Voor het open debat is het zeker prettig dat er opiniemakers zijn die de laatste jaren tegen de culturele hegemonie van links zijn ingegaan. Da’s goed voor het evenwicht. Onderling zijn ze de opinies van de namen die je noemt overigens ook weer sterk afwijkend van elkaar. Dat valt bijvoorbeeld af te meten aan de houding die men aanneemt jegens een voor velen lastig te plaatsen politicus als Ahmed Marcouch.

  Het verwijzen dat iets ZOU kunnen gebeuren vind ik verspilde moeite. Je komt het aan alle kanten tegen. De Russische ultra nationalist Limonov ZOU wel eens de macht in Rusland kunnen grijpen. In Nederland ZOU Geert Wilders wel eens de macht naar zich toe kunnen trekken. Of de SGP ZOU wel eens haar beginselprogramma kunnen uitvoeren waarin de vestiging van de theocratie centraal staat. En fundamentalistische moslims ZOUDEN in Europa wel eens de sharia in kunnen voeren, de rechtsstaat opzij zetten en van niet-moslims tweederangs burgers kunnen maken. Het ZOU wat. Nokken met die onheilsvoorspellingen. Ze maken mensen alleen maar onzeker en zenuwachtig.

  Ik ben het met je eens dat waakzaamheid geboden is. We moeten ons niet in slaap laten sussen. Anti-democratische krachten moeten door de rechter of de veiligheidsdiensten hard bestreden worden. Want onze democratie moet elke dag weer verdedigd worden. Maar overbezorgdheid is een slechte raadgever. Laten we realistisch blijven.

  Like

 15. Ja, Ahmed Marcouch.

  Die hoorde ik een 5 jaar geleden ofzo op de radio, er voor pleitend, toen al, veel zwaarder in te zetten op Marokkaanse crimineeltjes. Met heropvoedingskampen enzo. Waarop de ook aanwezige politici (wie ben ik vergeten) sussend reageerden dat zo streng we nu ook weer niet moesten zijn……

  Gaap. Geheel overeenkomend met de teneur van stukjes over slappe Nederlanders dus.

  Ben benieuwd hoe het verder met Jason W(?) zal gaan. Kan een (tegen) model voor sommigen worden.

  ==Anti-democratische krachten moeten door de rechter of de veiligheidsdiensten hard bestreden worden.==
  ZOU dat moeten! Zoals er zoveel ZOU moeten, maar nooit gebeurt in de praktijk. Die is harder dan de leer.

  Like

 16. Pingback: Islam en humor leiden tot brand bij Charlie Hebdo « George Knight

 17. Pingback: Humoristische tekeningen zonder humor in de islam « George Knight

 18. Pingback: De lange tenen van de islam. Pakistan blokkeert sites. Vanwege ‘Godslastering’ en ‘kwetsen van gevoelens van moslims’ | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.