Putin-Gambiet van Kasparov

Als schaker volg ik hem al jaren. Ik sta ambivalent tegenover Garry Kasparov. Nu hij sinds enkele jaren zijn actieve schaakcarrière heeft beëindigd, wordt hij beschouwd als een van de beste schakers aller tijden. Samen met Bobby Fischer en Raoul Capablanca. Zijn attractieve aanvalsstijl heeft me veel plezier bezorgd.

Maar hij kon een querulant zijn. Iemand die zich onttrok aan afspraken en zijn collega’s in de steek liet. De laatste jaren is hij wat milder geworden. Zeker sinds 2005 toen hij de actieve schaakarena verliet. In september 2007 werd hij als presidentskandidaat gekozen van de oppositionele coalitie Ander Rusland. Zijn mening over Putin is hard. Kasparov schrijft nu aan een reeks schaakboeken en publiceert artikelen. Ook publiceert-ie columns over politiek in de Wall Street Journal. Waar hij al jaren columnist was voordat Rupert Murdoch de Journal in 2007 kocht.

-Garry Kasparov tijdens demonstratie:

Garry Kasparov

I. Russische democratie? In Rusland bestaan geen vrije en eerlijke verkiezingen. Waarnemers van de OVSE en de Raad van Europa hebben dat duidelijk gesignaleerd bij de Duma-verkiezingen van 7 december 2007. Het samenwerkingsverband Ander Rusland mocht niet meedoen aan die parlementsverkiezingen. Lijstverbindingen waren verboden. Verkiezingen die ruim door Putin werden gewonnen. Bij gebrek aan oppositie. Winst na intimidatie en grootscheepse fraude. Veelzeggend was dat op het stembiljet de optie tegen allen werd geschrapt. Zelfs onder de communisten kon men tegenstemmen.

Critici richtten zich op Kasparov en associërden hem met de rechtse pers. Ze missen de essentie door een kijk die niet loskomt van de Amerikaanse situatie. Namelijk dat Rusland steeds minder een vrij land is. Het in diskrediet brengen van Kasparov door aanvallen op de conservatieve pers betekent nog niet dat Putin eerlijk spel speelt en het beste voor Rusland is. Ondanks gemanipuleerde onderzoeken die de ex-KGB’er Vladimir Putin tot een populair leider maken. Kasparov strijdt voor vrije verkiezingen en een vrije pers. In Rusland krijgt-ie geen podium. Zo ontstond de bizarre situatie dat Amerikaanse media de geloofwaardigheid van een geloofwaardige criticus van Putin aanvallen.

In sommige opzichten gaat Putin verder dan Stalin bij het manipuleren van het electoraal proces. Kandidaten worden op bedenkelijke formele gronden uitgesloten. Kasparov mocht niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2 maart 2008 omdat zijn partij niet aan voorwaarden kon voldoen. Die omvatten onder andere het houden van een conventie in Moskou voor 500 mensen. Maar het was vanwege tegenwerking van de Russische overheid niet mogelijk om zo’n zaal te huren. Kafka revisited. Kasparov trok zich daarom terug als kandidaat. Tegen dezelfde problemen liep vervolgens de vroegere Sovjet dissident Vladimir Bukovsky aan. Kasparov ging uit arren moede en uit protest maar door met zijn campagne als presidentskandidaat. De oppositie vecht niet om verkiezingen te winnen, maar om eraan mee te mogen doen.

Door de frauduleuze Duma-verkiezingen van 2 december dreigden partijen failliet te gaan. Zo kreeg de Unie van Rechtse Krachten (SPS) geen garantiesom van 60 miljoen roebel terug omdat het minder dan 4% van de stemmen haalde. En partijen moeten voor vrije publiciteit betalen als ze minder dan 2% van de stemmen halen. Dat was een recent ingevoerde maatregel. Die zei ook dat partijen die minder dan 3% halen geen staatssubsidie meer krijgen. De fraude door Putin is direct gericht op het economisch destabiliseren van de tegenstanders.

De situatie van Rusland kan samengevat worden als een politiestaat die het geluk had van stijgende olie- en gasinkomsten. Maar door de crisis door haar reserves is. De economie stagneert en is na Jeltsin nooit hervormd. Ook niet door de liberalen toen ze de kans hadden. Er is een kleine elite die het goed gaat, maar de kloof tussen arm en rijk neemt nog steeds toe. En volgens Rosstat nemen de inkomensverschillen en de economische bedrijvigheid tussen de regio’s onderling ook steeds meer toe. Die gelaagdheid wordt steeds meer als probleem gezien. Het zorgt voor instabiliteit in een toch al heterogeen land.

Het door Wikileaks op internet gezette telegram van de VS-ambassadeur in Moskou John R. Beyrle over de inmiddels afgezette Moskouse burgemeester Yuri Luzhkov laat over mensenrechten en Russische democratie niets aan duidelijkheid te wensen over. Ze bestaan niet. Verkiezingen worden gemanipuleerd en burgers zijn rechteloos en bang voor hun leiders. Muscovites have little freedom to speak out against corrupt activities and are afraid of their leaders, aldus de Amerikaanse ambassadeur.

II. Kasparov buitenbeentje. Kasparovs positie was altijd bijzonder. In de tijd van de USSR was hij als Armeense jood geen favoriet van de macht. Dat was zijn grote rivaal Anatoli Karpov. Die positie heeft Kasparov getekend en is de sleutel om zijn positie te begrijpen. Hij was geen echte Rus, heette eigenlijk Weinstein, en werd door de nomenclatura niet gesteund. Interventies rond het schaakbord waren altijd in zijn nadeel. Later werd Kasparov populairder en kon-ie als wereldkampioen in het schaakgekke Rusland zijn positie uitbouwen. Maar het leek alsof zijn onzekerheid ingebakken was. Zijn scepsis over de macht was dat zeker. Onder Putin wordt Kasparov nog minder geaccepteerd door de macht. Gevoegd bij een onafhankelijk en eigenzinnig karakter met veel talenten, verklaart dat de politieke rol die hij nu speelt. Die rol is in jaren van opstandigheid en onrecht van binnenuit gegroeid.

Merkwaardig lijkt de toenadering die de laatste jaren tussen de eeuwige rivalen Karpov en Kasparov plaatsvond. Toen Kasparov enkele jaren geleden naar aanleiding van deelname aan een demonstratie opgesloten werd in de gevangenis kwam Karpov hem bij verrassing opzoeken. Toch is de toenadering verklaarbaar. Karpov was altijd de favoriet van de communisten en Kasparov profileert zich als rechts-liberaal. Groeperingen die door Putin buiten het politieke proces worden gehouden. Hun samenwerking resulteerde onlangs zelfs in de actieve steun van Kasparov voor Karpov in diens streven om president van de wereldschaakbond FIDE te worden. Wat averechts uitpakte omdat Kirsan Ilyumzhinov won. De onder druk van Putin teruggetreden president van Kalmukkië die ooit ontvoerd werd door ruimtewezens. In verkiezingen waar de fraude in de FIFA overigens bij verbleekt.

In deze sfeer opereert iemand die veel buiten Rusland heeft gekeken. Kasparov heeft een eigen en originele kijk op de Russische situatie ontwikkeld. Met one-liners kan hij ervaren Amerikaanse anchormen overtuigen en van repliek dienen. Dat geeft Kasparov enige macht buiten Rusland. Hij is ook bekend bij het grote publiek in landen als Spanje, de VS en Duitsland. Hij reist voortdurend de wereld af, ook om zijn boeken te promoten en geeft de oppositie tegen Putin een sterke en niet-gecorrumpeerde stem. Maar in Rusland heeft-ie geen enkele macht.

Dat Kasparov geassocieerd wordt met Amerikaanse conservatieven ligt voor de hand. Zoveel mogelijkheden zijn er niet in de strijd tegen Putin. Maar zijn focus is Russisch. Ondanks al zijn met schaken verdiende geld kiest hij niet voor emigratie. Kasparov woont in Moskou en loopt daar als oppositieleider gevaar. Hij reist niet met Aeroflot en neemt als hij weer eens voor enkele dagen in de gevangenis gezet wordt geen voedsel en drinken aan. Bang als hij is om vergiftigd te worden. Zijn bekendheid in het Westen beschermt hem. Totdat de macht  hem wellicht op een dag die marginale speelruimte zal ontnemen. Kasparov beseft dit terdege, is voorzichtig, maar leeft ermee.

III. Oppositie. Niet-gecorrumpeerd zijn is belangrijk. Het was de zwaarwegende reden dat Kasparov als iemand met talent, met enig aanzien en bekendheid kandidaat van de oppositie kon worden. Kritiek is er op de samenstelling van Ander Rusland. Kasparov wordt erop aangevallen dat hij samenwerkt met de halve nazi’s van Eduard Limonovs Nationaal Bolshevistische Partij. Dat is deels terechte kritiek. Een keuze uit armoede die publicitair negatief uitpakt. Kasparov zegt niet anders te kunnen vanwege de bijzonder nijpende politieke situatie. Oppositionele liberalen als Grigori Javlinski van Jabloko of de conservatief democraten als Boris Nemtsov van de SPS stelden zich afzijdig op en wilden niet met Ander Rusland samenwerken.

Het helpt om de oppositie een gezicht te geven. Hoe groezelig dat ook is. De oppositie begint eindelijk in te zien dat om te vechten tegen de ordetroepen, een vrije pers die sterk onder druk staat, oneerlijke verkiezingen en de Koude Oorlog-retoriek van Putin een goede onderlinge samenwerking nodig is. Laatst werden demonstraties zelfs voor het eerst officieel toegestaan. Waarschijnlijk een kosmetisch verschil met vroeger.

Een gewenst scenario voor de toekomst van Rusland is dat er een redelijk alternatief ontstaat voor Putin. Als de machtsstrijd binnen de regering slachtoffers geeft, die overlopen naar de oppositie, dan versterkt dat de basis van de oppositie. Dan verbrokkelt de regeringspartij. Die bestaat uit meerdere facties die elkaar met steun van criminele bendes bestrijden vanwege tegengestelde, economische belangen. Het Westen kan niet actief ingrijpen, maar zou ten minste haar steun aan het regime Putin kunnen onthouden. Wat het nu niet doet. Rusland lijkt steeds meer op 1984 van George Orwell. De anti-utopie wordt onder onze ogen in Rusland herboren. Onze zakenmensen en politici ondersteunen het zelfs.

-Vladimir Putin en Kirsan Ilyumzhinov in het Kremlin:

Advertentie

21 gedachten over “Putin-Gambiet van Kasparov

 1. Een Ander Rusland is een koepelorganisatie, genoemd naar het boek van diens leider Eduard Limonov. Kasparovs partij, het Verenigd Burgerfront, maakt daar deel van uit, evenals Limonovs eigen extremistische en terecht verboden partij.
  En niet alleen wordt Kasparov gefinancierd door de CIA, maar hij is ook adviseur en lid van de National Security Advisory Council van het Center for Security Policy.
  Dus je kan met recht stellen dat de man weinig keus heeft om zijn ambities te bereiken, maar hij gaat toch wel opvallend onverkwikkelijke allianties aan. Als dat in de plaats van Poetin zou komen raakt Rusland toch wel van de regen in de drup.

  Like

 2. @JokeAnder Rusland is inderdaad een coalitie van ongelijksoortige oppositiepartijen. Ik heb geprobeerd aan te tonen dat er minder mooie kanten aan zitten, maar dat het gezien de omstandigheden niet anders kan. Putin geeft de oppositie immers geen millimeter ruimte. Je kunt het vergelijken met een monsterverbond waarin communisten en gereformeerden, nationalisten en nihilisten, monarchisten en liberalen tegen een gemeenschappelijke vijand vechten. Terwijl ze elkaar onderling weer verketteren. Inderdaad, zoals Nederland tijdens WOII. Voor de gezamenlijke oppositie is het oorlog in Rusland.
  Ik weet niet op welke harde feiten je baseert dat Garry Kasparov wordt gefinancieerd door de CIA. Mij is het niet bekend. In mijn eerdere discussie met VolkskrantWatch werd dezelfde aantijging door haar gemaakt, maar aangetoond werd het niet. Da’s ook inherent aan het werken voor een veiligheidsdienst kunnen we toevoegen, maar openbare kennis is het in elk geval niet. Of Wikileaks moet het laten lekken. Daarom zou ik graag weten hoe jij aan de kennis komt dat Kasparov door de CIA betaald wordt. En voor welke activiteiten wordt-ie dan betaald?http://www.vkblog.nl/bericht/169913/
  Ik verbaas me zeer over je opmerking dat Putin inruiken voor Kasparov Rusland van de regen in de drup zou helpen. Da’s klinkklare onzin. Besef dat je hiermee de dictator Putin ontlast en de Russische contraspionage in de kaart speelt. Zo werken autoritaire staten als Rusland toch? Elke criticus wordt verdacht gemaakt. Maar je wilt de structurele schendingen van de mensenrechten en de wetteloosheid onder Putin toch niet relativeren?
  Zoals ik aangaf is Kasparov door zijn persoonlijke geschiedenis en zijn positie van outsider opgeschoven naar rechts. Ik kwalificeerde hem als rechts-liberaal. In de VS zou-ie naar mijn idee een gematigde Republikein zijn. In elk geval iemand die zich keer op keer positief en geloofwaardig uitspreekt over democratie. Dat kun je van Putin niet zeggen, die heeft zelfs geen schijn van democratie meer over zich. Dus? Kasparov neemt trouwens steeds meer afstand van de politiek en werpt zich door zijn schaakboeken, promotie en coaching (Magnus Carlsen) weer meer op het schaken. Want eerlijk gezegd, voor de politiek is-ie tamelijk heetgebakerd. Voor het zoeken naar een opening zijn anderen beter geschikt. Wie weet voor een fase van onderhandelen met het regime, als dat ooit aanbreekt.
  Trouwens in vele uitingen is Kasparov hard over het Westen dat Putin in het zadel houdt. Zonder Westerse techniek loopt Rusland vast. Dat gaat dus verder dan kritiek op de usual suspects oud-bondskanselier Schroeder of premier Berlusconi, maar bij wijze van spreken ook op Balkenende, de directeur van de Gasunie of Shell. Of op Amerikaanse bedrijven die met de Russen samenwerken. Terwijl de officiele Amerikaanse politiek van Obama juist is om toenadering te zoeken met de Russen. Denk je niet dat Kasparov te eigengereid en te onvoorspelbaar is voor samenwerking met de Amerikanen?

  Like

 3. Ik vond die links die VKwatch gaf ter onderbouwing dus wel overtuigend genoeg. Minimaal zijn campagne wordt gefinancierd door aan de CIA gelieerde organisaties, zoals die dat in zoveel landen plegen te doen.
  "Besef dat je hiermee de dictator Putin ontlast en de Russische contraspionage in de kaart speelt."
  Dat doe ik helemaal niet. Ik relativeer niets, ik stel alleen dat het nog een graadje erger kan. Jij doet juist het tegenovergestelde, door Kasparovs keuzes goed te praten en e.e.a. te bagatelliseren. Limonov is nl. wel de leider van deze ‘brede’ alliantie. Hij en Kasparov staan veelvuldig zij aan zij op foto’s. Dat hij zich met zo iemand associeert werpt hoe dan ook een smet op zijn reputatie. Het is zeer riskant om de duivel uit te drijven met Beëlzebub.

  Like

 4. @Joke
  Ok, dan verschillen we van mening. Ik praat Kasparov overigens niet goed en veroordeel hem waar nodig. Maar nog steeds weet ik niet op welke harde feiten je je baseert aangaande het feit dat Kasparov betaald wordt door de CIA. Ook VolkskrantWatch overtuigde me toen niet met haar in mijn ogen vage bronnen. Ik herzie graag mijn oordeel aan de hand van twee overtuigende bronnen die aantonen dat Kasparov door de CIA betaald wordt.
  Limonov is de leider van zijn eigen beweging. Hij gaat weliswaar verder onder het banier Ander Rusland, wat-ie heeft gekaapt, wat dus sinds de verkiezingen van 2008 van karakter is veranderd. De verschillende leiders zijn hun eigen weg gegaan zonder de luxe te hebben om elkaar in het openbaar in de haren te vliegen. Kasparov opereert dus alleminst onder leiding van Limonov. Zoals ik zei, hij neemt juist afstand en stelt zich juist burgerrechtelijker op. Dat zou je moeten aanspreken.http://www.europeanforum.net/news/912/other_russia_coalition_leader_limonov_to_form_new_political_party
  Ik ben het eveneens met je oneens dat het nog erger kan dan onder het Rusland van Putin. Hoe erger kan het nog worden? Het onrecht en de criminaliteit regeren al. De economie wordt verwaarloosd. De burgerrechten zijn non-existent. Hoe zou jij de huidige politieke situatie in Rusland eigenlijk willen kwalificeren?

  Like

 5. De betrokkenheid van de National Endowment for Democracy bij de Other Russia-conferenties en die van Kasparov bij het Center for Security Policy zijn feiten. Beide organisaties staan erom bekend zich vergaand te mengen in buitenlandse politiek met het oogmerk staten omver te werpen. Wel eens gehoord van The Shock Doctrine of van Confessions of an Economic Hitman – of gewoon gezien wat er gebeurd is met landen waar de USA zich tegenaan hebben bemoeid?
  Limonov het Ander Rusland niet gekaapt, want hij was de oprichter. Kasparov afficheert zich nog steeds in alle opzichten zij aan zij met Limonov.
  Nog erger dan nu wordt het beslist als Limonov de agenda van de nationaal-bolsjewisten weet door te voeren. Hun programma is bijzonder totalitair, onverdraagzaam en imperialistisch, daar verbleekt Poetin bij. Poetin is corrupt, maar Limonov is gestoord.

  Like

 6. @JokePoetin is corrupt, maar Limonov is gestoord.
  Mee eens. Hoewel je kwalificatie van de dictator Putin wel erg aan de zuinige kant is. Is het nou zo moeilijk om hem ondubbelzinnig te veroordelen? Wat heeft de man in hemelsnaam aan positiefs te bieden voor Rusland?
  Ik constateer tevens dat het moeilijk is om de aantijging hard te maken dat Kasparov door de CIA betaald wordt. Dat-ie op enig moment volgens Wikipedia bij conservatieve of neo-conservatieve organisaties in de VS betrokken is geweest is wat het is. Door omcirkelend bewijs maak je er veel meer van. Dat vind ik ongelukkig en onterecht.
  Kasparov afficheert zich veel meer op het gebied van de mensenrechten dan Limonov. Bijvoorbeeld met de actie Putin must go waaraan gematigde mensen als Yelena Bonner, Boris Nemtsov en Vladimir Bukovsky meewerken. Wat je doet door Kasparov gelijk te stellen aan Limonov is onterecht. Rutte en Verhagen zijn ook anders dan Wilders.
  Je lijkt nog steeds onvoldoende te beseffen dat Putin de dictator is die dit alles veroorzaakt en de oppositie niet toestaat om behoorlijk te functioneren. Op elke manier wordt de oppositie tegengewerkt. Is het daarom een wonder dat er tijdelijke monsterverbonden worden gesloten? Dat moet je Kasparov niet kwalijk nemen, maar Putin en zijn criminele bendes.
  Maar het ging me in mijn stuk niet eens zozeer om Kasparov of Putin, maar om de in mijn ogen lafhartige reactie van de Nederlandse politiek en zakenwereld. Mijn doelstelling was om het opportunisme van deze Nederlanders aan de kaak te stellen. Als jouw reactie om te focussen op Limonov exemplarisch is, dan vrees ik dat een discussie over onze wenselijkheid om zaken te doen met Putin niet eens gestart wordt. Je schiet op een bijfiguur en laat de hoofdverdachte lopen. Een afleiding die de boef laat lopen.

  Like

 7. ‘Corrupt’ is m.i. een ondubbelzinnige veroordeling. Maar ik denk ook dat er nog wel corruptere leiders zijn waar wij zaken mee doen. De prijs van economische afhankelijkheid is helaas hoog.
  Wat die Amerikaanse organisaties betreft: echt, lees The Shock Doctrine van Naomi Klein en/of luister naar hitman John Perkins (o.a. te vinden in het middelste gedeelte van Zeitgeist Addendum).
  Als Kasparov zich zo nadrukkelijk associeert als hij doet met een nog grotere gek dan Poetin en afhankelijk is van diens steun, zij het door de omstandigheden, dan is dat hoe dan ook een veeg teken. Er zijn sterke extreem-rechtse tendenzen in Rusland en niet alle mensenrechtenschendingen zijn van de staat afkomstig.
  En ja, ik vind dat publieke figuren mogen worden aangesproken op hun omgang met discutabele types waarmee ze overdreven vaak op foto’s staan. Ik vind het opmerkelijk dat je zo’n relatie hier wenst te ‘downgraden’, terwijl je bv. wel een beladenheid wenst te zien in de relatie René Danen / Internationale Socialisten (terwijl de man daar niet eens lid van is)

  Like

 8. @Joke
  Iemand kan corrupt zijn maar toch afzien van het laten vermoorden van politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten of journalisten. Of het verkrachten van rechtsstaat en democratie. Een moordenaar en dictator noem je toch niet een fraudeur? Hitler was corrupt, Stalin was corrupt, Mao was corrupt, Ceauşescu was corrupt. Het klinkt echt niet. Iemand als Putin hoeven we toch niet in bescherming te nemen?
  Als er andere leiders en landen zijn die niet deugen, maar waar we om economisch redenen uit noodzaak zaken mee moeten doen, dan weerhoudt dat er ons toch niet van om de waarheid te spreken? We hoeven niet te kiezen voor de een of tegen de ander. We kunnen ze gerust allen aanklagen. Al is het niet feitelijk, maar moreel.
  Je laat opnieuw de mogelijkheid liggen om op mijn verzoek de beschuldiging dat Kasparov betaald wordt door de CIA hard te maken. Ik concludeer daar uit dat je het niet aan kunt tonen. Het lijkt me dan passend om de beschuldiging terug te nemen en die niet in de lucht te laten hangen.
  Je manier van redeneren om de claim over Kasparov op te rekken door er iets bij te halen wat niet de kern raakt overtuigt mij niet. Ik begrijp niet waarom je niet op de hoofdzaak ingaat, namelijk waarom doet Nederland zaken met het regime Putin en schijnt zelfs niet gezegd te mogen worden dat-ie een leider is van een totaal verdorven regime. Waar onze Balkenendes met de pet in de hand op audientie gaan. Daar schaam ik me als Nederlands staatsburger voor. Jij niet?
  Limonov is een gek zonder macht, maar Putin een corrupte, anti-democratische, anti-rechtsstatelijke, met veiligheidsdiensten samenzwerende politieke opportunist. En jij vindt een gek erger? Besef je de strekking van je woorden wel? Besef je dat niet Limonov, maar Putin eigen burgers laat opblazen als het hem politiek uitkomt? Bijvoorbeeld als excuus voor de oorlog in Tsjetsjenië.
  Ik speel de relatie van Kasparov met Limonov niet klein. Ik heb het veroordeelt zoals Kasparov overigens zelf ook heeft gedaan. Maar je kunt de omstandigheden van de Nederlandse democratie met alle rechtsstatelijke waarborgen voor burgers moeilijk vergelijken met een politiestaat als Rusland waar burgers en zeker opiniemakers die zich uitspreken geen rechten hebben. Dat noodt de laatsten die onder druk staan tot samenwerking die onder normale omstandigheden nooit tot stand zou komen. Zoals ik eerder zei, ook in WOII werkten gereformeerden samen met communisten, monarchisten etc. Uit noodzaak.
  Wat René Danen en de Internationale Socialisten (IS) hiermee te maken hebben ontgaat me. Verbreding van een thema oogt doorgaans niet sterk en kan een afleiding zijn. Maar ik zal je antwoorden. GL TK-lid Tofik Dibi was overigens duidelijk in zijn reactie op Danen: Rene Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?http://twitter.com/TofikDibi/status/29184191644
  Of René Danen officieel lid is van de Internationale Socialisten is niet het springende punt. Het gaat erom dat zijn organisatie Nederland Bekent Kleur (NBK) al jaren stelselmatig samenwerkt met IS. Dat is overduidelijk het geval. Zoals ook Miriyam Aouragh verklaart. Omdat ik IS en NBK als anti-democratische organisaties in mijn voortuin zie spreek ik me daar vervolgens tegen uit.http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2008/11/trouw-doet-aan.html
  Verschil met de relatie Limonov-Kasparov is dat Aouragh en Danen organisatorisch, ideologisch en publicitair op een lijn zitten, in een vrij land kunnen opereren en zelfs overheidssubsidies krijgen voor hun activiteiten. Limonov en Kasparov worden door de ordetroepen van de straat geslagen en in de gevangenis gezet. Da’s andere koek. Ze opereerden weliswaar onder een noemer, maar dat was uit zelfbescherming en noodzaak en kende geen inhoudelijke reden. Die bestaat tussen IS en NBK wel.

  Like

 9. Tja, ik vind ‘corrupt’ de lading best wel dekken. I.h.a. bedoelt men daar bij regeringsleiders beslist geen fraudeur mee. En ook al heeft hij een aantal tegenstanders koudgemaakt, dat is toch nog wel wat anders dan de miljoenen die de door jou genoemde massamoordenaars over de kling joegen.
  Waar baseer je toch op dat onze regering hem met fluwelere handschoentjes aanpakt dan ze met vergelijkbare foute leiders doen? Er liggen er maar een paar uit de gratie, over alle andere schurkenstaten wordt heel hypocriet gedaan. Met China bv. is het toch precies hetzelfde liedje?
  Het meest opmerkelijke blijft het feit dat de huidige president van Rusland de macht heeft afgestaan aan de premier. Poetin schijnt waanzinnig populair te zijn, o.m. juist vanwege Tsjetsjenië.
  Dat er geen keihard bewijs bestaat voor banden met de CIA is niet meer dan logisch: dat komt pas wanneer ze dat zelf toegeven. NED en SCP zijn echter niet de onschuldige denktankjes waar jij ze voor aanziet, maar namen die telkens opduiken als het gaat om ongeoorloofde inmenging in buitenlandse politiek.
  "Limonov is een gek zonder macht, maar Putin een corrupte, anti-democratische, anti-rechtsstatelijke, met veiligheidsdiensten samenzwerende politieke opportunist. En jij vindt een gek erger? Besef je de strekking van je woorden wel?"
  Mocht Limonov aan de macht komen, dan wordt het nog veel anti-democratischer en anti-rechtsstatelijker. Heb jij je überhaupt in het programma van de nationaal-bolsjewisten verdiept?
  "Ik speel de relatie van Kasparov met Limonov niet klein. Ik heb het veroordeelt zoals Kasparov overigens zelf ook heeft gedaan."
  Heb je daar een bron bij? Om die distantiëring van zijn kant draait het mij nl.
  "Zoals ik eerder zei, ook in WOII werkten gereformeerden samen met communisten, monarchisten etc."
  Dat is geen vergelijking: samenwerken met andersdenkenden is iets totaal anders dan met extremisten. Zoals ik al zei: de duivel kun je beter niet uitdrijven met Beëlzebub, dan val je van de ene dictatuur in de andere.
  "Wat René Danen en de Internationale Socialisten (IS) hiermee te maken hebben ontgaat me."
  Het verband is, dat je in dat geval een hangijzer maakt van een samenwerkingsverband, en in het geval van Kasparov deze vrijpleit voor de figuren waar hij mee omgaat. Van ‘stelselmatige samenwerking’ tussen NBK en IS is mij niets bekend. Wrsl. ben je in de war met het NSF (Nederlands Sociaal Forum), de koepelorganisatie waar Danen woordvoerder van was en de IS lid van zijn. Ik ken diverse organisaties die min of meer (vaak gebeurt dat automatisch) zijn aangesloten bij het NSF, maar dat enige feit wil nog niet zeggen dat iets daarvan (wat dat dan ook moge zijn) op hen afstraalt.
  Of Kasparov en Limonov al dan niet op een lijn zitten is onduidelijk zolang Kasparov geen heldere stelling inneemt. Bij partijpolitieke samenwerking is het immers gebruikelijk om concessies aan elkaar te doen.

  Like

 10. @Joke
  Op het gevaar af om onszelf te gaan herhalen, reageer ik puntsgewijs.
  -Ik vind de omschrijving corrupt voor Putin onvolledig en niet de lading dekken.
  -De Nederlandse regering en de Gasunie werken samen met Rusland en Gazprom tegen de wens van de voormalige Oostbloklanden in. Die samenwerking op gasgebied heeft van beide kanten grote pretenties.
  -Putin is verre van populair bij de bevolking. Door zijn beheersing van de media en overheidsbureau’s vormt-ie slechts het beeld dat-ie populair is. Maar dat is wat anders. Wellicht was-ie in het begin van zijn eerste periode relatief populair omdat-ie de chaos van Jeltsin beteugelde en krachtdadig optrad. Maar hervormingen bleven uit, de gas- en olieindustrie waarop Rusland steunt werken steeds minder doelmatig en onder Putin is de technologische achterstand van Rusland op zowel het Westen als zelfs China vergroot. Daarbij komt de schreeuwende zelfverrijking van een maffia-achtige klasse, een onmachtige en ondoelmatige overheid, het terugdraaien van democratiseringen, de inperking van de persvrijheid en de meningsuiting, de toenemende armoede van bejaarden en gewone burgers en de wetteloosheid. Putin heeft niets meer over om populair door te kunnen zijn. Het enige wat hem nog rest is het beeld manipuleren dat-ie populair is.
  -Fijn dat je bevestigt dat niet valt aan te tonen dat Kasparov door de CIA wordt betaald. Da’s altijd het probleem met dit soort beschuldigingen. Als je ze niet kunt waarmaken, dan slaan ze op je terug als een boomerang. Ik heb nooit beweerd dat NED en SCP onschuldige of schuldige denktanks waren. Ze opereren onder democratische controle en een medewerker is in mijn ogen niet bij voorbaat verdacht.
  -Limonov komt niet aan de macht. Hoeveel tanks heeft-ie? Ik focus liever op het onrecht dat een Rus vandaag aan den lijve ondervindt door toedoen van het regime van Putin, dan op een hypothese voor een verre toekomst met onaantoonbare aannames.
  -Op dit moment kan ik niet zoeken, maar ik meen me te herinneren dat Kasparov dat in een interview voor de VPRO heeft gezegd. Hij is niet idioot, weet feilloos hoe Westerse media werken en het Westerse publiek denkt. Hij kon goed uitleggen waarom-ie in zo’n situatie was terechtgekomen waardoor-ie met Limonov moest optrekken.
  -Andersdenkenden kunnen extremisten zijn. Nederlandse communisten waren tamelijk extreem.
  -Nee, ik doelde niet op NSF, maar wel degelijk op IS en NBK. Onder andere in hun samenwerking bij de herdenking van de Kristallnacht. Ik meen aangetoond te hebben wat het principiele verschil is tussen de samenwerking/ relatie Danen-IS en Limonov-Kasparov.
  -Zie onder 7)http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/87803

  Like

 11. "Ik heb nooit beweerd dat NED en SCP onschuldige of schuldige denktanks waren. Ze opereren onder democratische controle en een medewerker is in mijn ogen niet bij voorbaat verdacht." George, ze bemoeien zich met de interne politiek van andere landen door chaos te creëren, zoals overal elders waar de VS zich in mengen. Daar is niks democratisch aan. Zij zijn de ‘central intelligence agency’.
  "Limonov komt niet aan de macht. Hoeveel tanks heeft-ie? Ik focus liever op het onrecht dat een Rus vandaag aan den lijve ondervindt door toedoen van het regime van Putin, dan op een hypothese voor een verre toekomst met onaantoonbare aannames." Dat vind ik een heel gevaarlijke redenering, die stelt dat je er pas wat van mag zeggen als het te laat is. Dictaturen hebben de neiging opgevolgd te worden door nieuwe dictaturen. En het is helemaal niet denkbeeldig dat-ie binnenkort aan de macht komt, wat voor grote groepen Russen zeker een verslechtering zal betekenen.
  "Hij kon goed uitleggen waarom-ie in zo’n situatie was terechtgekomen waardoor-ie met Limonov moest optrekken." Dat is dan toch een beetje karig. Het gaat mij er meer om in hoeverre hij afstand neemt van diens gedachtengoed.
  "Andersdenkenden kunnen extremisten zijn. Nederlandse communisten waren tamelijk extreem."
  Ik ben heel benieuwd waar je in vredesnaam op doelt.
  "Onder andere in hun samenwerking bij de herdenking van de Kristallnacht."
  En wat is daar nu precies het problematische c.q. ontoelaatbare aan? Jij zou het gebeuren het liefst tot de Kristallnacht zelf beperkt zien, maar dat is een kwestie van smaak. De IS steunen verzetsbewegingen in het M-O zonder daarbij kritek te leveren op de racistische en nationalistische denkbeelden van die bewegingen, maar daar worden ze in eigen kring(en) ook kritisch op aangesproken. Dat is iets anders dan samen (d.w.z. de IS i.s.m. andere linkse organisaties, of Kasparov i.s.m. Limonov) doelen nastreven waarin zulke denkbeelden een rol spelen.

  Like

 12. @Joke
  Aan reducties hebben we niks. NED en SCP zijn CIA is Kasparov. Is dat je bewijsvoering? Nogmaals, mij gaat het om het deficit van de Nederlandse politiek en het zakenleven. Ze leveren zich over aan Putin en zijn regime. Ik begrijp dat het moeilijk is om dat mechanisme en Putin te veroordelen.
  Het is voor jou wellicht zinnig om op Kasparov en Limonov te blijven focussen, maar ik kom er weinig verder mee. Het gaat in mijn ogen voorbij aan de bijzondere omstandigheden van een politiestaat. Wat ik hier al meermalen benadrukt heb.
  Ik vind het teleurstellend dat je langs de lijnen van de contraspionage van de Russen redeneert. Zoals in een totalitaire staat elk afwijkend geluid als staatsondermijnend wordt gekwalificeerd. Putin ziet Kasparov als gevaar en probeert dat op alle manieren te ontkrachten. Zie dat Wikileaks-telegram in de Guardian dat suggereert dat Kasparov wel eens het volgende slachtoffer zou kunnen zijn van Putin. En wat doe je vervolgens? Je veroordeelt Kasparov voor zijn opereren binnen de smalle marges van een politiestaat. Mijn klomp breekt ervan.
  In wezen kies je voor het kwaad van nu (Putin) tegen het grotere kwaad (Limonov) van straks. Als dat laatste al ooit komt. Ik heb een andere positie. Ik kies zowel tegen het werkelijke onrecht van Putin dat op dit moment miljoenen Russen daadwerkelijk benadeelt als tegen de abstracte dreiging van een nu machteloze Limonov. Zonder scrupules. Moeilijk vind ik dat niet. Hoe duidelijk wil je zijn?

  Like

 13. William Blum en Edward Hale hebben de NED aangewezen als zijnde onderdeel van de CIA. Beiden worden in dat verband aangehaald in het Wikipedia-lemma http://en.wikipedia.org/wiki/CIA_influence_on_public_opinion#USA_1983. Voormalig CIA-man Philip Agee, bekend van Inside the Company: a CIA Diary, idem dito (zie bv. http://www.globalresearch.ca/articles/AGE503A.html). Met hun zgn. ‘hulp’ zou Rusland wel eens dezelfde weg kunnen gaan als in het verleden half Latijns-Amerika, en in onze tijd Irak. Dat wens je je ergste vijand nog niet toe – er moeten andere manieren zijn om van Poetin af te komen.

  Like

 14. Uit interview van 12 december 2010 dat Marc Bennetts van The Observer had met Eduard Limonov:http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/12/eduard-limonov-interview-putin-nightmare
  One of the great mysteries for Russia-watchers in recent years is Limonov’s political alliance with chess grandmaster and pro-western liberal Garry Kasparov. It is difficult to imagine two politicians more diametrically opposed, and I ask the former head of the National Bolsheviks what draws them together.
  "He has his charms and his qualities," Limonov says, choosing his words carefully. "I need him. But he also has his weak points, like a lack of experience. He is also not a team player. That probably comes from his days as a chess champion. I always try to keep myself separate from Kasparov when he is being strongly pro-American. I leave the press conferences. I want to look pure for my people; I don’t even want the shadow of the west to fall upon me.

  Like

 15. Maar nou nog andersom…
  Het schijnt trouwens in Italië zo’n zelfde liedje te zijn met de oppositie tegen Berlusconi, maar daar zitten zowat alle extremisten al in de regering.

  Like

 16. Rusland.Het land is zo onmetelijk groot, dat wij ons als Nederlanders er ons nauwelijks iets bij kunnen voorstellen.Rusland is het grootste land ter wereld en heeft maar liefst 11 tijdzones.Hoewel het grootste deel van Rusland in Azië ligt, wordt het land politiek tot Europa gerekend, omdat de hoofdstad Moskou in dat continent ligt. Vliegen van de ene kant naar de andere kant van Rusland neemt ruim 12,5 uur in beslag! Vele mensen die Rusland bezoeken worden afgeschrikt door "cowboy"-verhalen over de Russische maffia. Voor alle duidelijkheid: als er al maffia[bestaat in elk land] zou zijn, dan is die zeker niet geinteresseerd in de individuele toerist.Deze vooroordelen zijn voornamelijk ontstaan door het beeld dat wij via de media krijgen.Of de media worden ervoor betaald om een negatief beeld van Rusland te tonen.In Nederland zijn er maar weinig mensen die veel meer van Rusland afweten dan communisten, Vodka, ijsberen, Siberie en koud.Ook komt Rusland niet zo vaak in de media. Als er al wat over dit land te zien is, dan wordt er vaak een negatief beeld geschetst van Rusland. Wij in een paradijs wonen waar geen problemen zijn, terwijl alle ellende van de wereld zich alleen maar in Rusland bevindt.Toch?? Iets positiefs zeggen over Rusland kost de westerse media blijkbaar teveel moeite. Toch is er ook een ander Rusland.Nog niet alle Russen profiteren van de economische groei, maar grote groepen beschikken over meer geld dan enkele jaren geleden. Al met al doet dat het vertrouwen in Rusland toenemen en zijn meer buitenlandse bedrijven geïnteresseerd om in het land te investeren.De Russische economie groeit al jaren hard.Rusland heeft macro-economisch zijn zaakjes goed op orde. In de eerste acht maanden van 2004 groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 7,3 procent. Tussen 1999 en 2003 steeg het bbp met gemiddeld 6,8 procent per jaar. Dat kon niemand in 1998 bevroeden.Maar de economie van Rusland groeit niet alleen door de olie-, gas- en grondstoffen sector. Met name de opkomst van sterk groeiende binnenlandse consumptie vormt een belangrijke basis voor de economische groei in Rusland. In combinatie met de extreem lage koers/winst verhoudingen van Russische bedrijven en de stijgende bedrijfswinsten is het eigenlijk een sprookjesland.Volgens Erik Kraus, chief strategist van Sovlink Securities, is de Russische aandelenmarkt op dit moment de op één na goedkoopste ter wereld, na die van Zuid-Korea. Volgens Kraus beschikt Rusland over de beste macro-economische fundamenten op aarde.Rusland is het op een na grootste olie exporterende land ter wereld en heeft de grootste gasreserves ter wereld. Daarnaast beschikt Rusland bijna over alle mogelijke grondstoffen, zoals goud, nikkel en koper. Allemaal grondstoffen waar veel vraag naar is, vooral vanuit China.Sint Petersburg is inmiddels het "Detroit" van Rusland geworden met autofabrieken als Ford, Nissan, Toyota, General Motors en Hyundai.Daarnaast vervult Sint Petersburg een belangrijke logistieke functie doordat het de belangrijkste haven van Rusland heeft: veel goederen zoals groente en fruit komen hoofdzakelijk via Petersburg Rusland binnen..Als je in 1998 of 1999 een positief scenario voor Rusland had voorspeld, werd je door iedereen voor gek verklaard.Onder Poetin bewind ontstond een handelsoverschot van ruim 60 miljard euro in 2003 en hij kreeg ook vat op de torenhoge schuldenlast uit de Jeltsin-jaren. In 2003 bedroeg de totale staatsschuld 122 miljard Amerikaanse dollars. Ter vergelijking: de Amerikaanse staatsschuld bedraagt 7,4 biljoen Amerikaanse dollars. Ruim 60 maal hoger dan die van Rusland.Jeltsin hielp de georganiseerde criminaliteit aan de macht, liet delen van het land in een economische afgrond storten en bracht een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. Honderdduizenden werknemers, van leraren en artsen tot mijnwerkers, kregen soms maandenlang, in enkele delen van Rusland zelfs jarenlang, geen salarissen uitbetaald en moeten maar zien hoe ze overleven. In kazernes van het eens zo trotse Sovjetleger kregen dienstplichtigen per dag twee dunne boterhammetjes en wat waterige soep. Het staatspensioen werd vrijwel waardeloos en het aantal oude mensen dat bedelde op de trottoirs of in metrogangen van de steden nam met de dag toe. Veel werknemers van bedrijven kregen hun salaris ‘in natura’ uitbetaald en proberen dan op straat de producten, – zeeppoeder, horloges, plastic emmers, theepotten – te ruilen voor iets eetbaars of te verkopen.Bush noemde Boris Jeltsin een "historisch figuur", Blair typeerde hem als "een opmerkelijk man die de behoefte aan democratie en economische hervormingen herkende."De media waren er ook mee eens.Je kan zeggen wat je wil van Poetin, maar door zijn volk wordt hij op handen gedragen.De Russische beer zit nog in de kooi, maar de deur staat op een kier. Russen besteden veel geld ondanks dat de lonen nog relatief laag liggen. De inkomens in en om Moskou liggen rond de 800 tot 1.000 US $ per maand. Het gemiddelde in heel Rusland ligt iets lager. Daarentegen ligt het tarief aan inkomstenbelasting op 13%. Voor iedereen! Gas, water, licht en telefoon kosten enkele tientallen dollars per maand. Per saldo resteert dus een hoog besteedbaar inkomen. Russen hebben weinig tot geen schulden. Veel Russen wonen in flats die ze begin jaren negentig gekregen hebben. Ongeveer 50% van hun inkomen wordt uitgegeven aan schoenen, kleding en andere luxe-artikelen.Toerisme is een groeimarkt in Rusland. Vooral het Europese deel heeft veel potentieel: natuurschoon, historie en culturele rijkdommen.De grote trekpleisters van Rusland zijn Sint-Petersburg en Moskou.Vandaag de dag is Moskou een van de mooiste steden in de wereld. Haar architectonische verschijning is gevormd in de loop van vele eeuwen.De Sint Basil’s Kathedraal, gelegen op het zuidelijke deel van het Rode Plein, is een van ‘s-werelds mooiste architectonische monumenten.Nu is Moskou een dynamische veranderende en eclectische stad, waar historie en tegenwoordige tijd diep met elkaar zijn verstrengeld.Moskou is een cultureel centrum van wereldomvattende waarde. Er zijn meer dan 70 theaters. De bekendste van deze is het Bolsjoj Theater. De rijkste collecties van schilderijen, graphische kunst en sculpturen zijn bijeen gebracht in meer dan honderd museums. Het winkelcentrum ‘Mega’[een van de grootste winkelcentra ter wereld ] bevindt zich ten zuiden van Moskou. Op de wegen ernaar toe staan kilometers lange files. Alsof alles gratis is. Een bezoek aan het winkelcentrum ‘Mega’ doet u gelijk met eigen ogen geloven dat dat ook zo is. Er wordt druk geshopt en de mensen lopen met tassen vol naar hun auto. Het winkelcentrum doet zeer Westers aan. Binnen doet het zelfs sterk denken aan een Amerikaanse shopping-mall. Zowel IKEA als ook de Franse hypermarktketen Auchan hebben hier hun grootste vestigingen ter wereld. Inmiddels herrijst aan de noordzijde van Moskou een tweede ‘Mega’ winkelcentrum.Een van de belangrijkste veranderingen van de afgelopen twintig jaar is dat er een middenklasse is ontstaan.Er staan tegenwoordig dagelijks files naar de drie Ikea’s in de stad. Modern Moskou is het grootste centrum van zakelijk reizen. Het is een stad van congressen, forums, festivals, industriele beursen en tentoonstellingen, inclusief een grote jaarlijkse toeristische beurs.Mensen hebben een verkeerd beeld van Moskou, ze zien het nog steeds als de grauwe sovjetstad. Maar het moderne Moskou is een metropool vol energie, een stad die nooit slaapt. St. Petersburg wordt algemeen beschouwd als de mooiste stad van Rusland.http://www.saint-petersburg.com/Deze prachtige stad is gebouwd op 42 eilanden en is de rijkste stad van Rusland op cultureel gebied. St. Petersburg staat vol met mooie gebouwen en het is zo ruim opgezet dat je helemaal niet in de gaten hebt dat je in een miljoenenstad bent..Verder beschikt St. Petersburg over ruim musea, waarvan de Hermitage natuurlijk de bekendste is. De Hermitage is een van de grootste cultuurhistorische musea ter wereld.Brengt u vooral ook eens een bezoek aan de Petrus en Paulusvesting, St
  . Isaakkathedraal, de Admiraliteit, het Smolniklooster, de Aurora, het Dostoyevsky Museum, het Spoorwegmuseum, het Jusupovpaleis, Het Alexander Nevskiklooster, het Mariinsky Theater, etc., etc., etc. Loop door de Nevsky Prospekt, St. Petersburg’s beroemdste straat en geniet van de statische klassieke gebouwen, kanalen, winkeltjes en de Bloedkathedraal met haar Basilius-achtige koepels.http://www.petersburg-lodging.Sinds de val van het communisme is het aantal discotheken, bars en nachtclubs explosief gestegen. Uitgaan tot in de vroege uurtjes is tegenwoordig geen probleem meer in Rusland!De Italiaanse mode-ontwerper Roberto Cavalli heeft plannen in een aantal Russische steden nachtclubs te openen.Er zou ook gekeken worden naar mogelijke locaties in Sint-Petersburg. St. Petersburg is wellicht de mooiste stad van Europa. Rusland wordt in de modewereld steeds meer een begrip.Wie bij luxe winkelbestemmingen alleen maar denkt aan steden zoals New York en Londen, heeft het goed mis. Explodeerde Moskou al als luxe winkelbelstemmig.Buitenlands labels zien hun kans schoon en vertrekken massaal naar Rusland. Zo kondigde Ralph Lauren aan dat het van plan is om een flagshipstore en een tweede winkellocatie in Moskou te openen. Ook opende Christian Dior een flagshipstore van 1112,5 vierkante meter, in het GUM winkelcentrum op het Rode Plein. Luxemerken Louis Vuitton en Chanel waagde al eerder de stap naar Rusland. Ze hebben een eigen Vogue (dat hebben wij hier nog niet!), fashion weeks en vele opkomende fashiondesigners. Ook komen er vele beroemde topmodellen uit Rusland.De verkoop van bontjassen, diamanten, sieraden en luxe handtassen doet het bijzonder goed. Volgens een onderzoek van Renaissance Capital is de Russische retailgroei met 9,1 procent toegenomen.Volgens mode experts is Moskou (en heel Rusland) de toekomst voor de fashionindustrie. Ik hou van de Russen, de cultuur, de lieve mensen het prachtige enorme land.http://szrzlj3.blogspot.com/2011/02/op-de-russische-begraafplaats-naast-de.html

  Like

 17. @George Knight 03-12-2010 23:03:-Ik vind de omschrijving corrupt voor Putin onvolledig en niet de lading dekken.]]]]Bedankt voor de mop? Een schilderij van Vladimir Poetin heeft maar liefst 37 miljoen roebel, ofte 860.000 euro, opgeleverd voor een goed doel. De ex-president en huidige eerste minister van Rusland schenkt de opbrengst aan een goed doel.De opbrengst van het doek gaat naar twee kinderziekenhuizen in Sint-Petersburg. Zo corrupt is Poetin,he,he….Grappig ben jij …

  Like

 18. @Leo
  In de ogen van velen is Putin zelfs meer dan corrupt. Zo is een moordenaar ook meer dan een dief. De entourage van Putin is van Maffia-achtige proporties. De politiek in Rusland dient om geld door te sluizen. Niet naar de burgers, maar naar netwerken van samenwerkende ambtenaren en bedrijfsleven. De Russische staat wordt misbruikt
  In Rusland ontbreekt zowel een onafhankelijke rechtspraak als de democratische controle op de macht. De energiepolitiek en het kernwapenarsenaal zijn de enige redenen dat in het afgelopen decennium Rusland niet werd geschorst uit de Raad van Europa. Onvoldoende vooruitgang in de toepassing van de mensenrechten baren keer op keer zorgen, maar laten Rusland koud met de arrogantie van de macht.http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/05/0523B095.htm
  Buitenlandse bedrijven aarzelen om grootschalige investeringen te doen. Nog vers in het geheugen ligt Shell dat met onrechtmatige middelen uit het Sachalin-project werd gegooid.http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/02/05/8399125/index.htm
  Het is duidelijk dat Rusland politiek, economisch, demografisch en maatschappelijk achterblijft in ontwikkeling. Zelfs de aloude wapenindustrie is ingestort. Rusland koopt Franse vliegdekschepen. De gas- en olieindustrie waarop Rusland drijft stagneert in ontwikkeling.
  President Medvedev onderstreept dat democratie onontbeerlijk is voor economisch ontwikkeling. Maar op dit moment ziet-ie een parlementaire democratie voor Rusland als een catastrophe. Zelfs in het gunstigste geval staat Rusland slechts aan het begin van het pad van democratie. In het ongunstigste geval glijdt Rusland verder af in wetteloosheid en autocratie.http://rt.com/politics/medvedev-democracy-crucial-russia/
  Begin jaren ’60 (vdve) pochtte toenmalig partijleider Nikita Chroetsjov dat-ie de Amerikaanse economie zou overvleugelen. Enkele decennia later ging de USSR de competitie aan met China. Ook dat land liet eind jaren ’80 (vdve) Rusland achter zich. Terwijl het bodemschatten bevat en een enorme potentie heeft.
  Kortom, Rusland is een staat die telkens leiders heeft die uitblinken in grootspraak. Ze beloven meer dan ze leveren. Ze draaien zowel de eigen bevolking als het buitenland een rad voor ogen. De Russische statistieken zijn onbetrouwbaar en schetsen een positief beeld dat in werkelijkheid niet bestaat.
  De opstand die nu door de Arabische wereld gaat wordt in China gevreesd, met de zogenaamde Jasmijnwandelingen. Niemand verwacht echter dat de Russen in opstand komen. Ze zijn apathisch en de kleine middenklasse behoudt wat het heeft. Maar wie weet, wat drie maanden geleden in Egypte onvoorstelbaar leek, kan het straks in Rusland zijn. Vraag is dan of Putin nog kan uitwijken naar Sotchi.

  Like

 19. Pingback: Putin is de nieuwe Brezjnev « George Knight

 20. Pingback: Petrodictatuur Rusland en Putin hebben het Westen in de zak « George Knight

 21. Pingback: Exit Gérard Depardieu: pas de balles « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.