D66 + GroenLinks = Fantoompijn

Een initiatief roept D66 en GroenLinks op om door fusie een nieuwe partij te vormen. Dit suggereert dat het initiatief van onderop komt. De initiatiefnemers zeggen hun actie bewust niet te hebben gecoördineerd met de politieke leiding. In de NRC zegt Stefan Hoevenaar: Zij die in alles afhankelijk zijn van het bestaan van hun partij, zullen pas overgaan tot een fusie als het water hun aan de lippen staat. Waarop Halsema twitterde: Kan iemand mij vertellen of #NRC nu wel of niet vierkant in een hoax is getrapt met die nieuwe partij?

De initiatiefnemers denken minimaal 30 zetels te kunnen halen. Niet door hervorming van D66 of GL of partijvorming, maar door fusie. Naast D66 en GroenLinks zien ze sociaal-liberale kiezers bij PvdA, VVD, CDA, CU en PvdD. Dat interpreteert het sociaal-liberalisme tot in de kerk. Ik mis een verwijzing naar secularisme en vrijzinnigheid. Het optimisme redeneert vanuit de amputatie van een onheus ontnomen meerderheid.

Ik krijg weinig beeld van de contouren van zo’n nieuwe partij. Programmatisch koerst het in de richting van duurzaam, liberaal en sociaal. Maar is dat niet net zo vaag als eerlijk delen, rechtvaardigheid en vrijheid? Het laat veel open. Zoals het verschil in houding over integratie. Zakelijkheid van GroenLinks tegenover de naïviteit van D66. Het initiatief verdient echter aandacht. Want voor de vastgeroeste particratie is elke wijziging welkom. Vraag is of dit het gepaste antwoord is. Ik denk het niet.

Het initiatief is op te vatten als motie van wantrouwen tegen de partijelites van D66 en GroenLinks. De broederstrijd op links kent onderlinge verdeeldheid. PvdA negeert de SP, D66 houdt de PvdA op afstand en SP verkettert D66 en GroenLinks. Laatstgenoemden presteerden teleurstellend in onderhandeling en verkiezingen waardoor een jongere generatie niet door kon stromen. Dat ongenoegen komt nu naar boven.

Het CDA wordt bijzonder gediend door dit initiatief. In een tweestromenland met een links en rechts blok, waar PvdA en VVD tegenover elkaar staan, kan het niet kiezen zoals interne discussies binnen het CDA duidelijk maken. Juist een fusiepartij D66-GroenLinks laat het CDA ontsnappen. Maar ook de PvdA ontsnapt. De meest hervormingsgezinde PvdA’ers kunnen overstappen, waarna de PvdA nog verstarder en in zichzelf gekeerder achterblijft. Zonder urgentie om te veranderen en de leiding van een links blok op zich te nemen. Voor CDA en PvdA is een fusie van D66 en GroenLinks tijdwinst.

Een fusie tussen D66 en GroenLinks breekt niets open, maar is een herschikking in de marge. De Nederlandse politiek heeft er niets aan. Het belang ervan is de aankondiging van een generatiewisseling binnen D66 en GroenLinks. Een intelligente, maar verhulde wijze om de macht te claimen. Fantoompijn. Een aandoening waar geen eenvoudige remedie voor is.

Advertentie

22 gedachten over “D66 + GroenLinks = Fantoompijn

 1. Het wordt allemaal wat vreemd. Gisteren was GL in Opinie nog aan het flirten met de linkerzijde van de PvdA. De PvdA flirt met de SP. En nu een fusie van D66 en GL. Het lijkt allemaal een beetje op paniekvoetbal. Het enige wat dit bij mij als kiezer oproept. Ze weten niet wat ze willen.

  Like

 2. @Bas
  Mee eens. Ik verklaar het gerommel uit een generatiewisseling. Zou jij als vrijzinnige en liberale D66’er niet balen van de koers van Pechtold en partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven? Nou, ik wel, ik ben als kiezer hard weggelopen voor de malligheden en domheden van deze partijelite van D66. Lees de link onder naïviteit. Het huidige GL onder Halsema boezemt me onnoembaar meer vertrouwen in. Maar de René Danens en Mohammed Rabbae’s liggen ook daar op de loer.

  Anders gezegd, als het nieuwe initiatief niet op een fusie van D66 en GL zou koersen, maar op het verenigen van vrijzinnigen, realisten en sociaal-liberalen van alle partijen dan zou ik het onverkort steunen. Zodat dus ook types als Pechtold en Van Engelshoven niet tot de nieuwe partij zouden kunnen toetreden. Maar waar het initiatief nu haar grenzen legt wordt niet verduidelijkt. Ik begrijp het in elk geval niet. Hoe kan men iets steunen dat een intentie is en ongewis en vaag blijft?

  Like

 3. George: Zo mal en dom als het klinkt. Ben ik met je eens. Maar D66 heeft een groeiende aanhang onder moslims. Ze komen zo in dezelfde positie als de PvdA. Kritiek is nauwelijks meer mogelijk.

  Like

 4. George Knight 01-12-2010 14:45
  Het huidige GL onder Halsema boezemt me onnoembaar meer vertrouwen in.
  —————————————

  Men kan ook stellen dat het huidige GL de liberale kant is opgegaan,heeft dus weinig meer van doen met links.

  Scheppen daarmee alleen maar meer verwarring onder de kiezers,wat uiteindelijk weer meer winst voor rechts betekend..

  Het is en blijft natuurlijk onbegrijpelijk dat een land waar de werkende mensen in de meerderheid zijn, een rechtse regering kiest.

  Blijft voor mij de vraag: weten de kiezers het allemaal nog wel,of kennen ze het verschil tussen links en rechts niet meer onderscheiden van elkaar.
  Roberto

  Like

 5. @Bas
  Ik weet dat D66 bij de verkiezingen van 2006 haar derde zetel door de Turkse stem kreeg. Waarna Pechtold zich vervolgens in allerlei bochten wrong om in het openbaar maar niet toe te moeten geven dat er een doelgerichte Armeense genocide had plaatsgevonden. Onze democraat was even de weg kwijt en vulde uiteindelijk zijn tekort aan door te schoppen tegen Wilders. Da’s mij te weinig voor een partij als D66 die ik nog steeds hoogacht.

  Ik weet trouwens niet of D66 een groeiende aanhang onder moslims heeft. Het zou in elk geval verklaren waarom Pechtold en Van Engelshoven schoppen tegen christenen en christelijke symboliek en zo weinig kritisch durven zijn jegens moslims en de islam. Van Engelshoven lijkt zelfs gezonde islamkritiek buiten de orde te verklaren. En dat bij D66, een partij die ooit onderdak bood aan seculieren en vrijzinnigen. Het is om te huilen.

  @Roberto
  Waarom zouden links en liberalisme niet samen kunnen gaan? Da’s toch geen tegenstelling? Zelfs conservatisme en socialisme sluiten elkaar niet uit. Nederland heeft in haar moderne geschiedenis nog nooit een linkse meerderheid gehad. Daarop leunde zelfs Joop den Uyl niet. Ik zie evenmin een tegenstelling tussen werken en rechts stemmen. Waarom?

  Je hebt gelijk dat links en rechts door elkaar lopen. Da’s verwarrend. Kiezers kunnen moeilijk onderscheiden. Ook omdat de politieke partijen zich afsluiten en nog slechts door 2% van de bevolking worden bemensd. Als de apartheid van een kaste die deze kaste zelf koste wat kost in stand houdt. Wat makkelijk kan omdat het de macht heeft. Ooit een politicus of partij vrijwillig de macht op zien geven? Feit dat het niet gebeurt zegt mij voldoende over het systeem en het ontbreken van enig correctiemechanisme.

  Eerder schreef ik: Begrippen als conservatief, progressief, links en rechts zorgen voor verwarring. Het zijn containers die iedereen naar behoefte vult. Als links veranderingsgezind en rechts behoudend is, dan zijn de SP en PVV allebei rechts. En zijn Halsema en Hillen links. Maar je kunt links en rechts ook verbinden met het bezit van productiemiddelen en kapitaal. Dan keren de begrippen. Probleem van het hedendaagse debat is dat iedereen de begrippen links en rechts op de eigen wijze framed. Soms als eufemisme, soms als verhulling, soms uit verdediging, soms om opponenten te verwarren.

  Om op D66 en GL terug te komen, die zou je als sociaal-conservatief liberaal kunnen typeren. Het verenigt noties van verdeling van productiemiddelen, behoud van verworvenheden en individualisme. Maar vele andere typeringen vallen waarschijnlijk evenzeer te verdedigen. Het tekent het probleem van partijvorming. Je kunt er elk etiket op plakken zonder garantie dat allen er hetzelfde onder verstaan.

  Like

 6. Roberto: Je hebt gelijk. Het lijkt onbegrijpelijk. En toch is er iets vreemds. Als je de discussies op internet her en der volgt dan wordt de PvdA heel vaak benoemd als de Partij van de Allochtonen. Dit gezien het grote aantal allochtone kiezers. Blijkbaar voor veel mensen een reden om zich af te wenden. En dan kun je niet veel kanten op. Steeds meer allochtonen stemmen trouwens nu ook op D66.

  Like

 7. George: Voor de verkiezingen kwam in het nieuws dat sommige moskeen een stemadvies voor D66 hadden gegeven.

  Like

 8. George Knight 01-12-2010 16:38
  Waarom zouden links en liberalisme niet samen kunnen gaan
  ————————————————

  Het socialisme(links) kan hooguit in de marge samenwerken met het liberalisme(VVD)

  Je hebt gezien onder Kok(paarse kabinetten),er werd onder Kok een liberaal beleid gevoerd.

  Maar waarom ben je als behoudend (SP) ineens conservatief,waarom zou je iets veranderen als iets goed functioneerd?

  Heeft die vrijheid van het liberalisme al niet genoeg problemen en onnodige hoge kosten gebracht?
  Roberto

  Like

 9. Bas 01-12-2010 16:55
  Allochtonen zijn een produkt van een liberaal beleid,ingezet in eind jaren "50,
  Het zijn de advocaten die er geld aan verdienen,bij binnenkomst en bij uitzetting.
  Roberto

  Like

 10. Links zal hier in het westen nooit aan de macht komen,daar is de rechtse machine te machtig voor en het volk te verdeeld.

  Het wachten is op een westerse Che Guevara.
  Roberto

  Like

 11. @Bas
  Ok, een stemadvies vanuit de moskee voor D66. De doodskus van de maffia lijkt me enger.

  @Roberto
  Het is inderdaad onbegrijpelijk dat de uitwassen van het kapitalisme niet structureel zijn gerepareerd. Banken krijgen van de overheden opnieuw alle ruimte om met het geld van de belastingbetaler te gokken. Lobbyende banken en financiele instellingen blokkeren elke sanering. En de verzwakte en verdeelde politiek laat het gebeuren. Luistert zelfs naar de praatjes van bankvoorman Boele Staal. (Ook D66).

  En het is onbegrijpelijk dat de partijen die het meest verantwoordelijk waren voor de crisis er het minst op afgerekend worden. Maar de kanttekening voor Nederland past dat alle partijen het hebben laten gebeuren. En dus nog steeds laten gebeuren. Toch is het onlogisch dat rechts electoraal beloond werd na een crisis. Degene die het best een idee van aanpak kan suggeren wordt beloond. Het valt de PvdA te verwijten dat het zelf dat beeld niet als beste kon invullen.

  Het initiatief van D66 en GL heeft als steekwoord sociaal-liberalisme. Dat combineert dus het liberalisme met sociale politiek. Dat kan en hoeft geen tegenstelling te zijn. Het liberalisme hoeft niet vereenzelvigd te worden met het Wild West kapitalisme van Wall Street. Er bestaat ook een versie die individuele verantwoordelijkheid en emancipatie verenigt met sociale politiek en compassie.

  De versies van SP en PVV die de verzorgingsstaat niet willen hervormen zal voor de toekomst niet houdbaar zijn. Daarom lijkt binnen de huidige voorwaarden de hervorming die Halsema voorstaat beter. Vergeet evenmin dat uitstel van hervormingen de rekening bij een jongere generatie neerlegt. Da’s oneerlijk.

  Je hebt gelijk dat oorspronkelijk de bedrijven aan de migranten verdienden. Toen de economie stagneerde legden de bedrijven de relkening neer bij de samenleving. Dus wel de lusten, maar niet de lasten. Maar ik zie het niet als een liberaal beleid, maar een beleid van alle hoofdstromen van de Nederlandse politiek: sociaal-democratie, christen-democratie en liberalisme. Vergeet ook niet dat in grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf de christelijke partijen (nu: CDA) als vanouds sterk vertegenwoordigd zijn. Nog sterker dan de VVD.

  Als links in Nederland zich weet te hervinden dan maakt het een serieuze kans op politieke macht. Wat de sociaal-democraten in Duitsland, Frankrijk of Engeland konden, moet ook in Nederland mogelijk zijn. Het is niet dat links niet mag van anderen, maar zichzelf in een merkwaardig mengsel van gemoedstoestanden telkens overschat en onderschat. Vaak tegelijk, je begrijpt niet hoe ze het flikken. Links in Nederland dat nooit het juiste realisme en politieke besef toont als Schroeder, Blair of Jospin wel deden. Schromelijk tekortschiet in creativiteit. Waarbij komt dat links nog steeds geen antwoord weet op de problemen van integratie. Dat ondermijnt de ambitie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van links.

  Like

 12. @ George Knight 01-12-2010 17:19
  De versies van SP en PVV die de verzorgingsstaat niet willen hervormen zal voor de toekomst niet houdbaar zijn.
  —————————————

  Grotere hervormingen dan die er onder de SP zullen komen zal je je niet voor kunnen stellen.

  Het verschil is dat dit gebeurd onder het socialisme(welzijn en welvaart eerlijk verdelen) en niet onder het kapitalisme,

  Ook onder het socialisme zal je kenmerken houden van het liberalisme en christendom,dat hebben de socialisten intussen wel geleerd (hoop ik).
  Roberto

  Like

 13. @Roberto
  Grotere hervormingen dan die er onder de SP zullen komen zal je je niet voor kunnen stellen.

  Ik wacht het vol vertrouwen af. En ben benieuwd welk alternatief voor het kapitalisme door de SP naar voren wordt geschoven. Je duidt op een mengvorm met andere stromingen.

  Like

 14. @ George Knight,
  Toen de crisis er pas was zei Zalm op de TV dat de crisis inherent was aan het kapitalisme.

  Ik verwacht binnen 1 jaar de grote klap gaat vallen en dan krijgen we een wereldoorlog of er wordt wereldwijd overgestapt naar een andere koers.
  Roberto

  Like

 15. D66 en GL stelden misschien teleur in de laatste verkiezingen, maar deden het toch nog redelijk met 10 zetels. Dat is een andere situatie dan voorafgaand aan de fusie tot het CDA. De KVP, ARP en CHU zaten toentertijd in een glijbaan naar beneden. Dat is ook anders dan de situatie van voor de fusie tot GL. De PPR, PSP, CPN en EVP waren ieder op zich marginaal. Met andere woorden de situatie voor een fusie tussen D66 en GL komt niet zo nijpend voor en zal derhalve niet meer dan een losse flodder zijn.

  Like

 16. @Roberto
  Ik denk ook dat de financieel-economische crisis inherent was aan het kapitalisme. Je kunt het eufemistisch een technische correctie noemen. Maar wat niet inherent is aan het kapitalisme is dat er geen lering uit getrokken wordt. Men gaat verder alsof het nog 2005 is. Onbegrijpelijk, of het cynisme graaiende bankdirecteuren en bestuurders van bedrijven is zo groot dat ze de Kladderaradatsch op de koop toe nemen.

  Het socialisme zie ik echter als gevolg daarvan niet ingevoerd. Maar de huidige politici geven niet het idee van urgentie dat ze weten op de rand van de vulkaan te leven. Ze richten zich liever op onbelangrijke details van onbelangrijke mensen met onbelangrijke activiteiten die een idee van beheersbaarheid geven. De grote lijn hebben ze uit handen gegeven. Ze spelen alleen nog politicus.

  @Oszi
  Je hebt gelijk, de urgentie voor een fusie tussen D66 en GL ontbreekt. Daarom zullen de partijelites nooit vrijwillig hun macht inleveren. Los daarvan lijkt geheel nieuwe partijvorming sowieso een beter idee. Dat kan de nieuwe partij slechte gewoonten en ballast achter zich laten. Zoals we hierboven bespraken.

  Like

 17. Ik vind het wel een goed idee als Groen Links en D66 samengaan. Inderdaad een claim om de macht, maar wat is daar verkeerd aan? Het is altijd beter je krachten te bundelen. En daarvoor ontbreekt de urgentie echt niet. Ik had op mijn blog ook al een naam bedacht voor deze nieuwe partij: DUURZAAM PROGRESSIEF. Dekt de lading goed en houdt een aardige paradox in.

  Like

 18. @maria foerier
  Welkom. Je hebt gelijk dat er vanuit een betere werking van de politiek zeker een urgentie is voor samengaan van partijen. Dan is D66 en GL helemaal geen gekke combinatie. Duurzaam progressief dekt de lading goed, denk ik.

  Met de ontbrekende urgentie werd hier gedoeld op het ontbreken van de organisatorische noodzaak tot fusie. Misschien een cynische kijk op de politiek, maar wel gegrond in de realiteit. Partijbaronnen, partijleiders, partijmastodonten, partijbestuurders, partijkaderleden en openbare bestuurders zoals wethouders en burgemeesters van D66 en GL zullen moeten inschikken. Ze zullen hun macht nu of hun macht straks moeten inleveren, of in het beste geval herschikken. Dat brengt onzekerheden voor deze functionarissen met zich mee. Mensen reageren dan afwijzend. Slechts als de noodzaak voor de fusie iedereen tot de lippen gestegen is zullen deze partijleden hun macht vrijwillig afstaan. Anders niet. Dat werd bedoeld met urgentie.

  Like

 19. Pingback: Een nieuwe vrijzinnige beweging kondigt zich aan en geeft focus « George Knight

 20. Pingback: Crisis binnen GroenLinks biedt zicht op vernieuwing « George Knight

 21. Pingback: Dibi streeft bijdetijds naar nieuwe progressieve partij « George Knight

 22. Pingback: Job Cohen relativeert, maar hoopt op progressieve volkspartij « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.