George Knight

Debat tussen links en rechts

Integratie in Duitsland met Martin Huyn

with 8 comments

Martin Hyun is een bekende Duits-Koreaan. Hij is vechter voor rechten van minderheden. Bijzonder is dat-ie de integratie van binnenuit bekijkt. Hij stelt zich naar alle kanten onafhankelijk op. Zijn kritiek geldt niet alleen iemand als Theo Sarrazin, maar ook voorstanders van integratie. Überheblichkeit, Spott und Arroganz, zegt hij over enkele integratie-deskundigen in een verslag van een Berlijnse bijeenkomst op 11 november 2010, Aanmatiging, Hoon en Arrogantie.

Op het symposium Zahlen machen Politik: Nutzen und Nebenwirkungen von Integrationsindikatoren werd onder leiding van Andrea Dernbach door Referent Andreas Kapphan, de Duits-Turkse Kenan Kolat en de Nederlandse sociale wetenschappers Han Entzinger en Ruud Koopmans gedebatteerd.

Hyun wordt slaperig van de wetenschappers met hun theoretische uitzettingen ‘Ich wurde schläfrig, als die Wissenschaftler von der Theorie sprachen und fast wäre ich eingeschlafen’, maar veert op als Kenan Kolat het woord krijgt ‘bis die Journalistin Kenan Kolat das Wort erteilte’. Alleen Kolat verbindt theorie en praktijk ‘Auf dem Podium war Kolat der Einzige, der das Wissen von Theorie und Praxis vereinte’ en spreekt authentiek.

Kolat bekritiseert dat gebrekkige kennis van het Duits bij autochtone kinderen als onderwijsprobleem en bij migrantenkinderen als integratieprobleem wordt gekenschetst. Er kritisierte, dass mangelnde Deutschkenntnisse bei biodeutschen Kindern als eine Bildungsfrage und bei Migrantenkindern als Integrationsfrage deklariert wird. Entzinger en Koopmans vinden het volgens Hyun waarschijnlijk verwonderlijk hoe impulsief en emotioneel Kolat dit verwoordt: Die beiden fanden es wahrscheinlich befremdlich, wie impulsiv und emotional Kenan Kolat an die Sache ging.
 
Martin Hyun maakt mijn inziens een terecht onderscheid tussen de deskundigen uit de sociale wetenschappen en ervaringsdeskundigen als hijzelf en Kenan Kolat. Entzinger en Koopmans die hoe goed ze het ook bedoelen van buitenaf tegen immigratie aankijken en het hele plaatje missen. Integratie wordt meer gediend door onafhankelijke en oorspronkelijke geesten als Huyn en Kolat. Zoals Hyun zegt ‘Theorie zonder praktijk is zonder geest’ en ‘Praktijk zonder theorie is zonder leven’. Theorie ohne Praxis ohne Geist ist und Praxis ohne Theorie ohne Leben.
 
Een NRC-artikel waarin Han Entzinger samen met Peter Scholten het kabinet veroordeelt voor zijn harde aanpak van de integratie onderstreept wat Martin Hyun beweert. Het bezit geen geest, is theorie zonder praktijk en stapelt mooie woorden zonder urgentie. Slaapverwekkend. Ook voor Nederland vertrouw ik meer op gezaghebbende migranten dan op deskundologen uit de sociale wetenschappen of ambtenarij. Ofwel, duizend maal liever Ahmed Marcouch dan Han Entzinger. Maar ik heb nog liever de Nederlandse evenknie van Martin Hyun of Kenan Kolat.

Foto: ‘Spirits of Korea‘ met jonge Koreanen in Duitsland

8 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Het is een misvatting te denken dat alleen migranten ervaringsdeskundigen zijn. Dat zijn ook de mensen die intensief met migranten werken. Bijvoorbeeld onderwijzers, leraren, medici, corporaties. Of met hen samenleven. Buren, collega’s, vrienden en kennissen.

  Like

  Bas

  30 november 2010 at 14:00

 2. @Bas
  Ik verschil met je van mening. Zoals Martin Hyun zegt komen integratie-deskundigen -of onderwijzers, artsen, sociale werkers, buren of collega’s- slechts een deel van de dag in aanraking met het onderwerp integratie of de migranten. Ze zijn weliswaar betrokken en op onderdelen deskundig, maar blijven toch op afstand en schakelen over naar hun witte wereld. Die mogelijkheid om van wereld te wisselen hebben migranten niet. Dat maakt het verschil.

  Like

  George Knight

  30 november 2010 at 15:19

 3. Je verwoordt vrij goed wat het probleem is bij de beschouwingen van Entzinger.

  Scheffer die met zijn ‘integratiedrama’de vinger goed op de zere plek wist te leggen, verdwaalde vervolgens in zijn ‘land van aankomst’ in de theorie.

  Een van de problemen is dat de theorievorming bij dit onderwerp nooit de integratie van moslims als kenobject heeft gehad. De overwegend Amerikaanse theorievorming blijkt nauwelijks op te gaan bij deze migranten

  Met ervaringsdeskundigen heb ik echter als regel ook niet zo veel op. Een aantal heeft een geheel eigen agenda (Forum bijvoorbeeld) waarmee het beleid nogal eens op het verkeerde been werd gezet, anderen bleken nogal eens een zeer beperkte visie te hebben of zagen hun eigen niet copieerbare aanpak als zaligmakend.

  Verder zijn er de nodige beperkingen geweest tot nu toe. Politieke correctheid (gebaseerd op orientalisme) heeft veel onbruikbaars opgeleverd.

  Het wachten is nog steeds op een heldere en werkbare theorie die praktijkervaringen kan bevestigen.

  De kennis is er wel, verspreid over de groep die Bas noemt. Het is m.i. niet noodzakelijk om zelf migrant te zijn

  Like

  Peter Louter

  30 november 2010 at 15:26

 4. Doet me denken aan de beschrijving die Herman Vuijsje gaf van de Surinaamse socioloog Ruben Gowricharn, die vnl. de impliciete aannames van zijn collega’s heeft onderzocht.
  (Zie http://www.hermanvuijsje.nl/artikelen/artikel_94.html)

  "Kolat bekritiseert dat gebrekkige kennis van het Duits bij autochtone kinderen als onderwijsprobleem en bij migrantenkinderen als integratieprobleem wordt gekenschetst."
  Die kritiek heb ik al jaren op het gezeur over taalachterstanden. Goed onderwijs kan kinderen alle taalvaardigheden bijbrengen, ongeacht welke taal thuis wordt gesproken (mits die redelijk wordt beheerst). Dat zie ik bv. ook bij geëmigreerde vrienden die hardnekkig Nederland zijn blijven spreken, maar wier kinderen 2 talen beheersen.

  Desondanks bestaat Rutte’s remedie voor integratie vooral uit taalonderwijs. In een twee-gesprek in Buitenhof samen met Anil Ramdas bleef hij ook maar op dat mantra hameren, de input van zijn gesprekspartner compleet negerend.

  Like

  Joke Mizee

  30 november 2010 at 15:45

 5. @Peter
  Je hebt gelijk dat een bepaald type ervaringsdeskundigen weinig vertrouwen inboezemt. Namelijk de beroepsbobo’s die niet onafhankelijk zijn. Ze volgen de politieke agenda van hun groepering en verbinden geen theorie met praktijk. Ze zijn even voorspelbaar in hun ressentiment als Entzinger in zijn wantrouwen. Maar ik doelde op onafhankelijke geesten die zowel het conservatisme van zogenaamde progressieven als het conservatisme van de migrantengemeenschap bespreekbaar maken. Ik heb de indruk dat Nederland smacht naar dat soort mensen die niet in de ene of andere valkuil valt. Waar zijn ze?

  Verder ben ik het met je eens. Ik ben het ook met Bas eens als-ie zegt dat de kennis aanwezig is. Maar dan zijn we er nog niet. Juist de verspreiding en het gebrek aan focus zijn de moeilijkheid. Kortom, het ontbreekt denk ik aan concentratie om de integratie gericht, scherp, zakelijk-neutraal, niet vanuit heilige huisjes of vooroordelen en eigenbelangen van groeperingen te bespreken. Zolang dat niet bereikbaar wordt blijft het integratie-debat een afleiding zonder direct doel.

  @Joke
  Dank je voor je aanvulling. Waarom zie je het hameren van Rutte op taalverwerving als fout? Dat bevestigt toch het belang van onderwijs? Anil Ramdas die in elke PVV’er een witte tokkie ziet vind ik overigens een verre van geloofwaardige gesprekspartner. Je zou hem een racist kunnen noemen.
  http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/het-culturele-drama

  Like

  George Knight

  30 november 2010 at 15:50

 6. Hoewel autochtonen zeker wel deskundig kunnen worden op het gebied van integratieproblematiek, zullen allochtonen een streepje voor hebben wegens das von Theorie und Praxis vereinte Wissen.

  Taal is vanzelfsprekend belangrijk, maar de problematiek betreft de nieuwkomers. Voor de tweede generatie geldt Joke’s opmerking: onderwijs kan kinderen alle taalvaardigheden bijbrengen, ongeacht welke taal thuis wordt gesproken (mits die redelijk wordt beheerst). Dat zie ik bv. ook bij geëmigreerde vrienden die hardnekkig Nederland zijn blijven spreken, maar wier kinderen 2 talen beheersen.

  Wat houdt integratie nog meer in, behalve taalbeheersing? Acceptatie van de democratische rechtsstaat, met inbegrip van gelijke rechten van man en vrouw, zal van belang zijn. Dat laatste kun je niet afdwingen, ook niet bij SGP’ers overigens, maar je kunt er wel op hameren bij inburgering en opvoeding.

  Als je de taal redelijk beheerst en beslissingen door het parlement hoogstens met democratische middelen bestrijdt, ben je wat mij betreft geïntegreerd.

  Like

  oszibarack

  30 november 2010 at 18:19

 7. @Oszi
  Interessante overwegingen. Da’s een moeilijke, of je acceptatie van de rechtsstaat, inclusief grondrechten wel of niet kunt afdwingen. Wellicht niet in de verinnerlijking van de overtuiging, maar wel in de aanvaarding van de voorwaarden. Dat laatste zie ik als minimumeis aan elke Nederlandse inwoner. Op dat eerste mag je hopen zodat de inwoner ook een betrokken staatsburger wordt. Ik mis van overheidswege de strategie om een inwoner te vormen tot burger. De inspanning wordt genegeerd. Cynisch is dat de overheid een burger eerder wenst om te vormen tot klant. Zodat het uiteindelijk de overheid is die een burgerproject bewust om zeep helpt. Om de eigen beleidsruimte te vergroten. Wat dubbelhard aankomt bij kwetsbare en minder gearriveerde groepen als migranten. Het lijkt een taboe om dat zo sec zonder spookbeelden en zondebokken te zeggen.

  Like

  George Knight

  30 november 2010 at 18:38

 8. @George 18:38
  Mooi geformuleerd: integratie is de omvorming van de inwoner tot burger.

  Like

  oszibarack

  30 november 2010 at 20:52


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: