PVV normaliseert abnormaal

Over Eric Lucassen zegt de PVV: Voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht, nu docent digitale muziekproductie. “De afgelopen jaren is mij steeds duidelijker geworden dat democratie en vrijheid veel dichter bij huis bevochten moet worden. Hier, in ons eigen land.” De martiale inborst van Lucassen liegt er niet om. Hij bevecht de vrijheid dicht bij huis, zoals uit alle publiciteit blijkt. De screening was onvoldoende, iemand met zijn achtergrond en een veroordeling aan zijn broek hoort niet thuis in de Tweede Kamer.

Eric Lucassen voegt zich in de rij fantasten, fraudeurs, lichtzinnigen en opportunisten die de politiek bevolken. Hendrik Colijn, Ruud Lubbers, Luuk Blom, André Bhola, Els Verdonk, Eveline Herfkens, Elvira Sweet, Ama Carr, John Leerdam, Ernest Owusu-Sekyere, de Turken van Rotterdam-Feijenoord, Tara Singh Varma, Wijnand Duyvendak, Jan Pronk, Henk Vredeling, Ben Korsten, Sydney van den Bergh, Jan Smallenbroek, Harry van den Bergh, Albert Jan Evenhuis, Limburgse CDA-ers, Willem Aantjes, Neelie Kroes, Bram Peper, Jack de Vries. De lijst kan nog verder uitgebreid worden.

Complicatie is dat affaires soms gefabriceerd worden om een tegenstander te beschuldigingen of politieke winst te behalen. Zoals de affaire Marijke van Hees uit 2000 duidelijk maakte geen affaire te zijn. Of het moest de chaos, bestuurlijke incompetentie en onaanvaardbare samenwerking tussen PvdA en Vrij Nederland zijn.

Gezien de overeenkomst met rechtse sympathieën en de afloop kan de affaire Adams uit 1966 een waarschuwing zijn voor Wilders. Adams was senator voor de Boerenpartij en werd beschuldigd van verkeerd optreden in de oorlog. Het aarzelende optreden van Hendrik Koekoek splitste zijn partij. Ook toen werd om democratisering van de Boerenpartij geroepen, zoals nu Hero Brinkman in de PVV doet. Brinkman ziet het gevaar en kent zijn klassiekers.

Het beroep politicus staat in een kwade reuk en geniet weinig vertrouwen. De bevolking vindt sowieso al dat een politicus draait en liegt. De affaire Lucassen maakt het er alleen nog maar erger op. Het telt wellicht niet zwaar voor degenen die de betrekkelijkheid van de politiek inzien. Maar anderen keren zich nog verder af van het politieke bedrijf. Deze affaire vergroot de kloof tussen burger en politiek opnieuw. Dat valt de PVV te verwijten. Juist om deze reden moeten types als Eric Lucassen buiten de politiek blijven.

Geert Wilders heeft fouten gemaakt in de werving en selectie van kamerleden. Hij zit met Lucassen in zijn maag. Sommigen konden tijdig ontdekt worden, maar Lucassen bleef onder de radar van de PVV. Door tijdsdruk en de kleine organisatie heeft de PVV nu een flinke kras opgelopen. Overigens blijft het jammer dat Wilders de opening naar mensen als Joost Eerdmans en Marco Pastors niet heeft gemaakt. Dat valt Wilders te verwijten. Het had de PVV schokbrekers gegeven.

Toch past de PVV enig begrip. Het heeft moeite om kundige mensen aan te trekken. Vele media en instanties discrimineren PVV’ers op hun politieke voorkeur. Dat weerhoudt juist de relatief gematigde kandidaten om tot de partij toe te treden. De les van Lucassen is dat Wilders moet kiezen voor democratisering van de PVV. Zeker nu de doorsneekiezer meer op de PVV-stemmer lijkt dan wordt aangenomen. Vreemd genoeg is dat idee bij zowel opposanten als PVV zelf nog onvoldoende doorgedrongen.

Foto: Viermans oppositie van de Boerenpartij die voor afsplitsing zorgde met een motie van wantrouwen tegen partijleider Koekoek. Den Haag, 25 juni 1968.

Advertentie

42 gedachten over “PVV normaliseert abnormaal

 1. Ik denk dat een belangrijkere vraag is waarom dit soort types (losse handjes) zich aangetrokken voelen tot de PVV. Natuurlijk moet een partij zijn kandidaten screenen, maar ik denk dat mensen als Hero Brinkman, Dion Graus, die Mossad-man, en nu Lucassen zich eerlijk tot de PVV aangetrokken voelen. Zij hebben zich niet aangemeld om later (als hun ware aard naar bovengekomen is) de PVV in slecht daglicht te plaatsen, maar het zijn echte PVVers in hart en nieren.
  M.a.w. dat dit soort mensen het kennelijk normaal vindt om zich te gedragen zoals zij doen, en tegelijkertijd het hele anti-vervelende marrokaantjes gedachtengoed van de PVV steunen…..en daar niet van inzien dat ze heel dubbel bezig zijn……..dat is toch eigenlijk het enge van dit verhaal.

  Like

 2. @George Knight, Je zult ze de kost moeten geven die ook wat ( verborgens) op hun kerfstok hebben en ook, zolang daar niets over bekend is, meeregeren. Ik pleit voor een algemeen antecendentenonderzoek. Zou de tweede kamer dan geminiceerd worden is een vraag die opkomt.
  In casu PVV wordt e.e.a. bruikbaar door de opponenten uitvergroot. Waar twee honden vechten om een been loopt de derde er mee heen.
  Uiteraard valt er niets goed te praten en moet die E.L. uit z`n functie worden ontheven en wie wie wie nog meer met hem. Toch benieuwd of de man überhaupt wel bestuurlijke capaciteiten had.
  De "eregalerij" die je in de tweede alinea opsomt spreekt boekdelen.

  Like

 3. Interessant die affaire Adams. Parallellen met Lucassen kunnen zeker worden getrokken.

  Like

 4. @Eppie
  Ik zie een duidelijk onderscheid tussen iemand als Eric Lucassen die veroordeeld is en aantoonbaar zijn omgeving heeft geintimideerd en Hero Brinkman en Dion Graus die van iets beschuldigd worden. Ik begrijp dat een deel van de media zich gretig op Graus en Brinkman stort. Maar ik probeerde door de lange lijst namen aan te tonen dat geknoei en gerommel in de politiek juist schering en inslag is. Het is in elk geval niet typerend voor de PVV. Kortom, voor mij valt Lucassen door de mand, maar Gaus en Brinkman niet. Vooralsnog niet, liever gezegd.
  We kunnen niet in het hart van mensen kijken die aansluiting zoeken bij een politieke partij. De schrik voor Wilders zijn LPF-toestanden. Baantjesjagers en ruziezoekers. Ik weet niet hoe ideologisch Lucassen is gemotiveerd, maar ik sluit enig opportunisme om een mooie carriere te maken niet uit. Het zou hem bij onbesproken gedrag gegund zijn, trouwens.
  Uiteraard neemt de PVV politieke standpunten in. Die zijn net zo legitiem als wat SGP, GL, SP of welke partij dan ook verkondigen. Daarom bestaat de politiek. De PVV neemt op dezelfde wijze haar plaats als andere partijen.
  Overigens wat Wilders nu aankaart is uitsluitend ontstaan door het tekort van de overige politieke partijen. Als iemand of iets te verwijten valt dat er nu harde woorden vallen, dan kan dat verwijt beter gericht worden aan de partijen die het in het verleden hebben laten liggen. De PVV is slecht het gevolg van een ontwikkeling. Met Lucassen als triest dieptepunt.
  @Smokey
  Partijen hebben officieel gedragscodes, maar die worden niet altijd consequent toegepast. Dat antecedentenonderzoek was in het geval van Lucassen slechts administratief. Een wassen neus. Je hebt gelijk dat dat veel diepgravender moet voor belangrijke functies als volksvertegenwoordiger.
  @Oszi
  Precies. Sowieso zijn er veel gelijkenissen als je kijkt naar de rechtse politiek van de afgelopen decennia. Nu wordt vaak voorgesteld dat Wilders en de PVV volledig nieuw zijn, maar dat gaat voorbij aan onze eigen politieke geschiedenis.

  Like

 5. Dat valt me nu tegen ridder George. Meestal bent u zorgvuldiger. Lucassen heeft in deze zaak geen enkel strafbaar feit begaan. Hij heeft jongens en meisjesspelletjes gespeeld met dames die daarvoor de wettige leeftijd hadden en het was met instemming.
  Hij heeft wel het huisreglement van zijn werkgever overtreden(een beetje zoals die CDA minister) en daarvoor heeft hij van zijn werkgever een tikje op de vingers gekregen. We gaan nog wat beleven als iedereen die een keer een huisreglement heeft overtreden niet meer in de kamer mag.

  Like

 6. Beste ridder George,
  RTL nieuws is niet de maat der dingen.
  Defensie heeft zijn eigen foeicommissie(net als de voetbalbond) en die is hier aan het werk geweest.
  Deze jongens en meisjes werkten bij defensie. Dat is een organisatie die niet helemaal voorop loopt in de vaart der volkeren als het aankomt op de manier waarop jongens en meisjes met elkaar omgaan. Ze zijn een beetje anal retentive zullen we maar zeggen.
  Het ging hier om jongens en meisjes die bij dezelfde werkgever werkten en in hun vrije tijd een beetje lol maakten. In het geval van Lucassen was er ook op het werk geen directe gezagrelatie. Natuurlijk is in het leger, op het werk dus, een sergant hoger in rang dan een soldaat, maar ook dat heeft een praktisch beperkte strekking.
  Ik kan me zo voorstellen dat zulks in de disco geheel geen rol mag spelen.

  Like

 7. @Flapje
  RTL Nieuws is zeker niet de maat der dingen. Slechts de brenger van het nieuws. De militaire rechtbank in Arnhem heeft Lucassen veroordeelt voor ontucht met een persoon aan zijn gezag onderworpen. Da’s een feit. De veroordeling lijkt me duidelijk genoeg. Ik ben in dienst geweest en weet uit ervaring hoe militair-hierarchische verhoudingen voelen. Lucassen is te ver gegaan. Punt.http://media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2010/uitspraakrechtbank.pdf
  Wilders heeft intussen bekend gemaakt dat Lucassen kamerlid mag blijven. Hem worden alleen de woordvoerderschappen Wijken en Defensie afgenomen. Deze beslissing die overduidelijk ingegeven wordt door het feit dat Lucassen de 76ste stem van de coalitie is betreur ik. Het beschadigt de politiek.
  Overigens speelt er vandaag nog een affaire die even onfris is. Fatima Elatik keert terug als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Oost. PvdA en PVV zorgen voor een zwarte dag. Misschien moeten we er maar een jaarlijkse dag van maken: 15 november, zwarte dag van de democratie.. Ik schaam me kapot voor de Nederlandse politiek. Het haalt vanuit eigenbelang alles uit de kast om de burger op afstand te houden. Hoogste tijd voor een burgerbeweging.http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM-OOST/article/detail/1051321/2010/11/15/Elatik-is-opnieuw-baas-Oost.dhtml

  Like

 8. @flapje, lees even her persbericht van de PVV zelf. http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/36-geert-wilders/3688-persverklaring-partij-voor-de-vrijheid.html Volgens mij geeft Lucassen zelf toe dat er sprake was van een "een ongepaste relatie waarbij sprake was van een gezagsverhouding". Het belangrijke was niet dat hij sergeant was maar dat hij instructeur was. Dat plaatst de dames in kwestie in een afhankelijkheidspositie. Dat Lucassen dan toch een relatie met ze heeft aangeknoopt is niet goed te praten. Als hij leraar op een middelbare school was geweest, of zelfs hoger onderwijs had dit veel zwaardere gevolgen gehad.
  Ik denk dat Wilders tussen wal en schip is gevallen, hij kan waarschijnlijk Lucassen niet uit de partij zetten zonder dat deze als eemansfractie doorgaat (dat is namelijk wel vaker gebeurd). Aan de andere kant zit hij nu wel met deze man in zijn maag.
  Zelfs al zijn de dingen waarvan Lucassen beschuldigd wordt voor velen misschien geen reden hem uit de fractie te zetten, feit blijft dat hij erover gelogen heeft. Dat is in mijn ogen veel belangrijk. Het schaadt het vertrouwen dat men, en de PVV in het bijzonder, in hem hebben en dat zal niet zo snel meer goed komen. Het brengt ook schade aan de PVV toe en daar zal Wilders niet blij mee zijn.

  Like

 9. =veroordeelt voor ontucht met een persoon aan zijn gezag onderworpen. Da’s een feit. =
  Met de toevoeging ‘aan zijn gezag onderworpen’ heb je een evenwichtig blog afgeleverd.
  Duidelijk lijkt mij dat Lucassen veroordeeld is, maar dat oordeel kennelijk niet heeft aanvaard.Een soort minimum van begrip kan ik daar nog wel voor opbrengen. Er wordt in dit land het nodige afgerommeld met mensen die eigenlijk ondergeschikt zijn. Het is mij trouwens ook een keer overkomen dat ik na een zwaarwegende onvoldoende voor een tentamen een verleidelijke uitnodiging kreeg om er nog eens over ‘na te praten’. Dat heb ik maar niet gedaan. Ik weet ook dat vrouwen mannen met macht aantrekkelijk vinden. Lucassen heeft daar niet op de juiste manier mee weten om te gaan. Dat was zwak.
  Lucassen is in militaire termen ‘ongeschikt’ (voor de PVV), ook al is hij eervol ontslagen. Wilders ontbeert kennelijk de middelen om dat op een geschikte manier op te lossen. Dat komt misschien nog wel een keer.
  De hemelhoge verontwaardiging (hoeveel blogs telde ik over dit onderwerp) is natuurlijk ook verdacht en niet op zijn minst door de alomtegenwoordige onzorgvuldigheid waarmee van een muis en olifant wordt gemaakt.. Ik zag zelfs de term ‘pedofiel’ vallen.
  Om de zaak in meer juiste proporties te zien zouden we kunnen beginnen om het woord ‘ontucht’te vervangen door ‘sex’. ‘Sex met een persoon aan zijn gezag onderworpen’. Tegenwoordig wordt ook een leraar daar niet vaak meer voor ontslagen.

  Like

 10. @Flaxorca
  Bedankt voor de overwegingen en de informatieve toevoeging.
  @Peter
  Je zegt het naar mijn idee juist, Wilders ontbeert de middelen om Lucassen eruit te schoppen. Eerder opperde eppie hierboven dat Lucassen een PVV’er in hart en nieren is. Feit dat-ie blijft zitten en zo de PVV beschadigt bewijst naar mijn idee het tegendeel. Lucassen kiest voor zichzelf en niet voor de partij.
  Wat vind je van het idee 15 november, zwarte dag van de democratie?

  Like

 11. Beste ridder George,
  Ik zou niet teruggrijpen op de “Dienst”. Dat was iets geheel anders, een plicht namelijk. In dit geval gaat het om beroepsmilitairen.
  Een soldaat in opleiding hoeft zich niets aan te trekken van wat een tentopzetinstructeur te berde heeft te brengen in de disco als het over danspasjes gaat. We leefden toen al in 2000 hoor. Overigens was Lucassen niet een instructeur van deze dames.
  Als je de uitspraak leest dan dringt zich een gevoel op van het zoeken van spijkers op laag water en schieten met een kanon op een mug. Maar ja, die gasten doen nu eenmaal in kanonnen.
  Jammer voor al die linkse vkblogpastoors. Deze regering blijft gewoon zitten en Lucassen vertrekt over een maandje of wat met stille trom. De PVV zal er geen zetel over verliezen.
  @Flaxorca,
  Natuurlijk worden er nu door iedereen obligate teksten gebruikt maar het is duidelijk dat Lucassen van mening was dat hem een oor werd aangenaaid. Hij heeft zelfs geprobeerd om in cassatie te gaan.

  Like

 12. @Peter
  Themabloggen zou kunnen. Of een nationale dag, zoals boomplantdag, koninginnedag of aidsdag. Prachtig toch: Goedenmorgen dames en heren, het is vandaag 15 november, de zwarte dag van de democratie. Vandaag planten schoolkinderen uit groep 5 bomen met zwarte linten op het Binnenhof. In Groningen wordt de Grote Markt zwartgeverfd door lokale kunstenaars en op het Maastrichtse Vrijthof vindt de jaarlijkse zwarte carnavalsoptocht plaats. In bibliotheken wordt voorgelezen door bekende Nederlanders uit ‘Het zwarte Licht’ van Harry Mulisch. Bij de slotmanifestatie op het Utrechtse Domplein wordt om 22.00 uur zwart vuurwerk afgestoken. Op deze xxxxste zwarte dag van de democratie. Omdat wij niet vergeten. Zoiets.
  @Flapje
  Een veroordeling van Lucassen door de militaire rechtbank, een afgewezen hoger beroep en een niet-ontvankelijk verklaring bij de Hoge Raad lijken me duidelijk. Lucassen heeft de rechtsgang gevolgd en is driemaal in het ongelijk gesteld. We moeten met z’n allen ergens een streep trekken. Welnu, Eric Lucassen is te ver gegaan. Hij geeft dat achteraf ook toe. Ik vind het dan ook niet passen om dat goed te praten of te relativeren.

  Like

 13. @Flapje Ik begrijp je punt niet zo goed. Hij is veroordeeld en hij was in een gezagspositie. Ik geef al een aantal jaren les op universitair niveau en er bepaalde dingen die niet door de beugel kunnen. Als ik een relatie zou aangaan met een studente, zelfs al zou die niet direct bij mij in de klas zitten maar bij een collega dan heeft dat wel degelijk effect op mijn carriere en dat is volledig terecht. Lucassen was of niet zo slim in de situatie of hij heeft bewust de keuze gemaakt bepaalde gedragsregels te negeren, hoe dan ook veroordeeld en dus schuldig. Dat hij in cassatie wilde betekend niks of wil je daarmee suggereren dat in cassatie gaan onschuldigheid aantoont? Hij zal vast hebben gevonden dat hem een oor werd aangenaaid, dat zegt mijns inziens echter meer over hem als persoon dan over de regels waaronder hij veroordeeld is.
  Ik ben het met Peter Louter eens dat dit wel erg veel aandacht krijgt, heb het woord pedofiel idd meerdere keren voorbij zien komen en dat is onzin en stemmingmakkerij. Daarentegen ben ik ook van mening dat Geert Wilders dit een beetje over zichzelf heeft uitgeroepen. Hij heeft heel wat focus gelegd op het hard aanpakken van criminaliteit e.d. en het is toch zuur voor hem dat hij nu iemand in zijn partij heeft die woordvoerder was in 2 onderwerpen waar toch een conflict mee was. Lucassen heeft naar ik aanneem zelf deze onderwerpen aangenomen, wetende dat er conflicten waren, dus of hij is niet zo snugger, of het interesseert hem niet. Van beide ben ik niet zo onder de indruk…

  Like

 14. @George, :)), maar wel erg zwartgallig. Trouwens, er lopen er al genoeg rond met zwarte hoofddoeken :0
  Politiek en democratie hebben niet zo veel met elkaar te maken, of vergis ik me nou, of is dat nou precies wat je bedoelt?

  Like

 15. @George en @Flaxorca,
  Laten we dan, nu al deze schijnheiligheid zo heftig opborrelt, alle kamerleden eens lang de meetlat van artikelen 244 en 245 van de strafwet leggen. Grote oproep in de nationale kranten aan iedereen die iets kan vertellen over de eerste stapjes van onze kamerleden op sexueel gebied. Gaan we lachen, veel strafzaken doen en een hoop leeuwtjes permanent in beeld krijgen.
  Overigens is de PvdA zich weer mooi aan het overschreeuwen. Ze willen een kamerdebat, de lullo’s. Waarschijnlijk gaat Wilders door dit gedoe nog een paar zeteltjes aandikken.
  P.s.
  Misschien moeten we dan hetzelfde even doen voor alle docenten aan de Universiteiten. Dan houden we een slok op die budgetborrel over.

  Like

 16. @Flapje Wat veranderd dat aan de veroordeling van Lucassen? Jij probeert de veroordeling van Lucassen te bagatelliseren en ik vind dat niet terecht. Dat heeft niets met schijnheiligheid te maken of met de kerfstokken van andere tweede kamerleden. Als die veroordeelt zouden zijn voor iets vergelijkbaars blijft mijn standpunt hetzelfde. Nogmaals, dit is misschien geen reden om hem uit de kamer te zetten (daar kunnen we vast ook over discussieren), maar belangrijker is in mijn ogen dat Lucassen blijkbaar informatie heeft achtergehouden die toch betrekking had op zijn positie binnen de fractie. Dat is op zijn minst gezegd ongelukkig en ik denk dat Wilders dat ook ondertussen wel duidelijk heeft gemaakt.

  Like

 17. @Flapje, volgens Meindert Fennema deed Wilders het met leden van de Tweede Kamer en stagiaires.
  Maar er zullen wel geen richtlijnen zijn dienaangaande en kan er dus ook niks zijn overtreden.
  Ik hoef eigenlijk niet te weten wat die meetlat allemaal zou onthullen, alleen van Bas vd Vlies ben ik absoluut zeker, brandschoon !
  Luister naar Flaxorca. De man heeft informatie achtergehouden om zijn belangen ( twede kamerlid worden) niet te schaden. Dat is niet alleen niet netjes, maar je laat er ook mee zien dat je een oen bent.

  Like

 18. @Louter en @Flaxorca
  Het is niet waarschijnlijk dat Wilders iedereen maar op zijn blauwe ogen heeft geloofd. Hij zal zijn kandidaten waarschijnlijk om een Verklaring Omtrent Gedrag hebben gevraagd. Dat is een simpel briefje van Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justitie waarin staat of het bezwaarlijk is dat iemand een bepaalde functie gaat uitoefenen. Je moet niet uitsluiten dat de bagatelletjes waar het hier om gaat niet in de weg staan van een VOG voor een kamerlid. Als Wilders daardoor dacht dat het goed zat en Lucassen dacht dat dit gezeur van 10 jaar geleden dus was verdwenen, dan is er geen reden om zware verwijten neer te leggen.
  Per slot van rekening had een dergelijk zaak bij het echte OM geen schijn van kans gemaak. Die zouden hun geest bij voorbaat zien dwalen bij Blue Movie II
  Voor een ethische beoordeling van een kamerlid is het bestaan van een veroordeling natuurlijk niet belangrijk. Als dit de manier is dan wil ik de buurmeisjes spreken en weten wat die Peggold zoal uitvrat langs de meetlat van artikelen 244 en 245.

  Like

 19. @Flapje, Flaxorca en Peter
  Ieder heeft zijn of haar idee over de veroordeling van Lucassen geuit. Dat lijkt me duidelijk. Het gaat volgens mij niet om gedrag, maar om een veroordeling wegens ontucht met een persoon aan zijn gezag onderworpen. Da’s andere koek.
  Het gaat mij bij dit onderwerp dan ook niet om partijpolitiek voor of tegen de PVV, maar om de integriteit en de geloofwaardigheid van de politiek en de toepassing van de rechtsstaat. Dat zie ik graag breder besproken. Lucassen was een opstapje voor het onderwerp. Ofwel, wat moeten burgers nog met deze politiek? Niet voor niets wees ik zowel op het circus rond Elatik als Lucassen. Wat kunnen we daar uit leren? Hoe kan de politiek de burger terugwinnen? Wie heeft daar een idee over?

  Like

 20. Een uitermate onsmakelijk figuur deze Lucasssen en dat zal de PVV niet goed doen. Ook Wilders besluit hem te blijven handhaven. Ik denk dat het beter was geweest hem uit de fractie te zetten. In die zin had de PVV een voorbeeld moeten stellen, ook al was de ‘ coalitie’ instabieler geworden.
  Natuurlijk hebben we ook onsmakelijke situaties gehad van de linkerzijde, dus wat dat betreft is haar reactie voorspelbaar waarmee je dus ook niets kan.

  Like

 21. @George Knight, het lijkt erop dat er verschillende discussies aan de gang zijn, beetje verwarrend. Het heeft mijns inziens ook niets te maken met partij politiek. Wat voor mij belangrijk is, is dat Lucassen informatie heeft achtergehouden voor Wilders (zie het persbericht van de PVV). Dat schaadt de integriteit en geloofwaardigheid. Zeker omdat de PVV de aanpak van criminaliteit een belangrijk punt in hun campagne heeft gemaakt. Daarnaast kan men discussieren over de zwaarte van de veroordeling en sommige zullen vinden dat het niets te maken heeft met het vermogen van Lucassen om kamerlid te zijn, andere zullen het daar niet mee eens zijn. Ik ken de exacte details niet, maar zoals als eerder gezegd, persoonlijk vind ik dat Lucassen over de schreef is gegaan in zijn positie als instructeur. Gebaseerd op wat ik over het voorval heb kunnen vinden is het bij lange na niet voldoende Lucassen publiek te veroordelen tot een zedenmisdadiger of pedofiel of iets dergelijks, maar blijkbaar is zijn inschattingsvermogen over wat ethisch verantwoord is niet zo goed (de buren ruzie getuigd daar ook wel een beetje van) en dat is bij een volksvertegenwoordiger toch wel degelijk van groot belang.

  Like

 22. @George, ik heb je al gewezen op het verschil tussen democratie en politiek.
  We vinden het allebei niet goed dat Lucassen niet wegaat en Elatik terugkomt. Dat doet schade aan het imago van de politiek, en dat geldt voor mij eigenlijk ook voor bijvoorbeeld Pechtold die ik net weer zag proberen er een slag uit te slaan.
  Democratie is mooi, politiek zelden.
  Wilders heeft, na nadere overweging mijnerzijds, respectabel gehandeld en eruit gehaal wat er inzat.
  Lucassen is met wat van zijn portefeuille overblijft het lulletje van de 2eK geworden. Afgebrand.Zijn stem is behouden, da’s kabinetsbelang. Het kabinetsbelang voor deze zaak opofferen zou te veel van het goede zijn.
  Het eigenlijke probleem hier is de kwetsbare en fragiele positie van het kabinet.
  Als Lucassen een echte democraat was geweest, zou hij zijn opgestapt. Daar zit dan ook het tweede probleem van belang. Je laat geen half miljoen lopen, lichtte Meindert Fennema net toe. Begrijpelijk, maar volstrekt niet acceptabel als beweegreden.
  @Flapje, die redenering had ik ook al. NRC bericht vandaag dat Wilders met iets van 30 euro en nog wat een probleem had kunnen vookomen. Maar het is inderdaad de vraag of een verklaring van gelikt gedrag acht had geslagen op deze oude feiten.

  Like

 23. @Heer louter,
  Het is hoogst waarschijnlijk dat deze bagatelletjes NIET in weg hebben gestaan van een VOG. Het kan zijn dat Wilders er niets over zegt omdat hij denkt dat hij er in geluisd is door COVOG. Dat zou dan een inschattingsfout zijn, en het NRC kan er flink naast zitten.
  Het is duidelijk dat burgers maar eens actief mee moeten gaan doen met het bovenspitten van de ethiek van de politiek. Niet dat ik zoveel interesse heb in wat die lui hebben uitgevreten vroeger, maar die schijnheiligheid doorprikken lijkt me wel nuttig:http://www.vkblog.nl/bericht/356217/De_jeugdsex_van_Martijn_van_Dam

  Like

 24. Ja, die kwestie Elatik. Kan je misschien ook uitleggen waarom haar vertrek terecht was? Ik vind eerder dat die Helder een bijzonder incompetente fravo was, maar die is nou gelukkig weg.

  Like

 25. PS Volkomen ongeloofwaardig de terugkeer van Elatik. Het verzwijgen van een verlies van mogelijk 30 miljoen euro aan belastingcenten is geen reden voor deze pvda knuffelallochtoon om zich dood te schamen in een stil hoekje. Vind ik nog erger dan de kwestie Lucassen. Maar daar hoor je niets over van onze politiek correcte VK bloggers.

  Like

 26. Maar is dat nou duidelijk geworden hoe dat zat? Dat debat heeft nooit plaats kunnen vinden. Ik vind het best knap, zo’n risico lopen op 1 zo’n gebouw.

  Like

 27. @Cees Groninger
  Da’s de crux, Wilders had Lucassen uit de fractie moeten zetten. Ook als dat de regeringsmeerderheid in gevaar gebracht had. Dan was er trouwens nog de SGP geweest. Nu profileert Wilders zich als een Haagse machtspoliticus als alle anderen. Wat is nog het verschil?
  @Flaxorca
  Dat er verschillende discussies langs elkaar lopen is de charme van dit forum. Soms ook de last. Maar inderdaad verwarrend. Voor de een weegt de vraag het zwaarst of iemand met een veroordeling als Lucassen toch kamerlid kan zijn. Het is niet onmogelijk omdat het een kwestie van omgangsvormen en moraliteit is. Maar tegelijk voor velen onaanvaardbaar. Voor de ander weegt de positie van de politiek het zwaarst. Zoals ik in de hoofdtekst al opmerkte staat de politiek toch al in een kwaad daglicht. De affaire Lucassen beschadigt niet alleen Wilders en de PVV, maar de hele politiek. Waarbij komt dat Wilders die nieuwe kiezers trekt zijn aantrekkingskracht door dit Haagse gedoe kan verliezen. Voor de ander -voor u- weegt het zwaarst dat Lucassen Wilders onvolledig heeft ingelicht, niet de volle waarheid heeft verteld. Dat heeft Wilders’ vertrouwen beschaamd.
  Ik vind ook dat Lucassen over de schreef is gegaan en daarvoor is veroordeeld. Het gaat zeker niet aan om hem vervolgens van alles en nog wat te beschuldigen. Waarbij de toevoeging pedofiel niet alleen onrecht doet aan Lucassen maar ook aan het verschijnsel pedofilie. Het is duidelijk hoe het sentiment opspeelt als het om ontucht en zedelijkheid gaat.
  @Peter
  Zeker een zwarte dag, Lucassen blijft en Elatik komt terug. Allebei beredeneerd vanuit de koehandel van de partijpolitiek, kortom de macht. Maar ik vind niet dat Wilders handig heeft geopereerd. Hij heeft in het openbaar moeten buigen voor Eric Lucassen. Daarmee verliest Wilders zijn ongrijpbaarheid, zijn onaantastbaarheid. De blonde Teflon-man is aangebrand.
  Of we Lucassen kunnen verwijten dat-ie een opportunist is vind ik moeilijk. Kijk naar het lijstje fraudeurs en fantasten dat ik eerder gaf. Met weinig moeite had het langer kunnen zijn. Da’s ook de politiek. Het kaakje van Drees in de Beeklaan is ingewisseld voor eigenbelang van personen. Een gedragscode die strikt wordt gehandhaafd zou personen die niet in de politiek thuishoren moeten kunnen weren. Ik ben benieuwd naar het oordeel van de kamervoorzitter en het presidium. Hoe gaan ze de goede naam van hun instituut bewaren? Of terugwinnen?
  @Joke
  Het vertrek van Elatik was terecht omdat ze op de verkeerde gronden stadsdeelvoorzitter is geworden. Niet haar kwaliteiten, maar haar achtergrond en wervingskracht waren beslissend. Dat kan voor een politieke, maar niet voor een bestuurlijke functie. De PvdA-Amsterdam heeft politiek bewust met bestuur verward.
  Wat mij het meeste in Elatik steekt is dat ze telkens een loopje neemt met de scheiding van kerk en staat. Dat is bestuurlijke onzurgvuldigheid die niet past bij zo’n functie. Dat past bij een omhooggevallen amateur. Hoe Helder en Princen opgeofferd worden voor een comeback van Elatik is iets waar we het waarschijnlijk het laatste woord nog niet over gehoord hebben. Vraag is hoe kritisch en onafhankelijk de pers wil zijn om dat uit te zoeken.

  Like

 28. "Niet haar kwaliteiten, maar haar achtergrond en wervingskracht waren beslissend." Waar baseer je dat op?
  Als ze werkelijk een loopje zou nemen met de scheiding van kerk en staat, dan moet ze dáárover worden aangesproken. Maar dit ging over Muzyq, en daar was Princen voor verantwoordelijk. Helder gedroeg zich zeer ondemocratisch door zijn wethouders terug te trekken zonder dat daar een raadsmeerderheid voor was.

  Like

 29. Bedoel je Ab Normaal, gewezen grappenmaker bij de commerciëlen?
  Waar maak je je in Chotsnaam druk om? De PVV sterft een langzame dood, hoef je niets aan te doen! Net als Ab.

  Like

 30. Waarom zou er plotseling veel aandacht aan Elatik besteed moeten worden in de reacties op een blog die over lucassen en de pvv gaat? Grappige afleidingsmanouvres van de usual suspects.
  Overigens vind ik het persoonlijk allemaal heel veel gelul over een dubieus mannetje die ooit fout is geweest. Dit zou niet meer dan een voetnoot moeten zijn en vervolgens over tot de orde van de dag. Ik gruw van de pvv maar zoals de wolven zich nu op een gewond dier storten staat me enigzins tegen.

  Like

 31. Hopelijk bestaat er nog steeds een min of meer algemene consensus inzake evidente fatsoensregels Volgens het door mij gehanteerde stelsel van normen en waarden zijn het plegen van ontucht,gebruik van geweld en het uitschelden van medeburgers duidelijk schendingen van deze algemeen aanvaarde fatsoensregels. Mensen die dit soort wangedrag ten toon spreiden horen niet thuis in de Tweede Kamer. Het is godgeklaagd dat niet krachtiger wordt geprotesteerd tegen deze misstanden. Het zegt overigens wel iets over de decadentie en verloedering van onze samenleving.
  Dit heeft niets meer te maken met links of rechts.

  Like

 32. Wat valt die Chloorkop door de mand: net zo’n ras opportunist als velen van zijn collega’s die hij bestrijdt. Hoe kan je als ‘bestrijder’ van straatterreur en seksuele uitspanningen nu iemand de hand boven het hoofd houden, die bij herhaling zijn lul óf in (te) jonge vrouwen steekt óf -indien geen vrouw in de buurt- zijn jongeheer in de brievenbus van een straatgenoot friemelt?
  Oh, beoordeling op uiterlijk is natuurlijk ongepast. Toch: met zijn kale kop en daardoor bijzonder geprononceerde bloemkooloren had L. direct in dienst kunnen treden van Hoogenboom Beveiliging. Gelukkig besteedt de huiskrant van Chloorkop op passende wijze aandacht aan deze zaak. Misschien dat velen van de PVV-stemmers nu een beetje duidelijk wordt hoe de eenmansclub die zij adoreren feitelijk in elkaar steekt. En, eindelijk afhaken.

  Like

 33. @Mordicant
  Motto van dit blog is: Debat tussen links en rechts. Dat betekent dat dit blog een platform probeert te zijn waar links en rechts elkaar kunnen ontmoeten. Het zegt ook dat het debat in het centrum, tussen links en rechts plaatsvindt. Dat motto zet de contouren neer. Elk onderwerp dat binnen het onderwerp valt kan besproken worden.
  U hebt gelijk dat het onderwerp de normalisatie van de PVV was. Dat zegt de titel. Niet Lucassen, hij was slechts de aanleiding. Ikzelf bracht de ontwikkelingen rond Fatima Elatik in de discussie 15-11-2010 16:35. Ik noemde haar comeback in Amsterdam-Oost onfris. Deze verbreding van het debat sloot aan bij de tweede alinea van mijn tekst waar ik een rijtje fantasten, fraudeurs, lichtzinnigen en opportunisten uit het politieke bedrijf noemde. Kortom, het noemen van Elatik is geen afleiding, maar juist een uitbreidng van het onderwerp: het opportunisme in politieke partijen. Over PVV en Lucassen was op dat moment hier het mogelijke al gezegd.
  @Trektocht
  Ab Normaal staat hier volledig buiten. Gelukkig is-ie Normaal doordat-ie zich bij de Tros weet te herhalen.
  De macht van een VK-blog is nul. Daarom kan het geen ontwikkelingen in gang zetten, maar er wel op reageren. Het zou goed kunnen dat de PVV een langzame dood sterft. Juist dan kan het interessant zijn om te voorspellen welke gevolgen dat heeft. Komt er in de reeks LPF-PVV een nog extremere variant op rechts als opvolger van Wilders? Naar wie gaan de zwevende PVV-stemmers, wellicht naar SP of VVD?
  @Joke
  Je gaat voorbij aan de Amsterdamse situatie waar de PvdA een onaantastbare macht heeft. Het doet en laat wat het kan. Normale verantwoording door PvdA-bestuurders is in Amsterdam geen vanzelfsprekendheid. Cynisch genoeg lijkt de burgemeester de gunstige uitzondering, maar de koninkjes en prinsesjes in hun rijkjes zijn nog bij de tijd. Van der Laan, maar ook de nog niet helemaal gearriveerde Gehrels en Asscher, hebben vermoedelijk dan ook meer te vrezen van hun eigen partijgenoten, dan van GL, D66 of VVD.
  Na het afstemmen van etnisch icoon Ahmed Marcouch in West, ondanks inmenging van het stadhuis (lees: PvdA) moest Fatima Elatik in Oost opnieuw op het schild gehesen worden. Electorale rdenen dus. Kortom, normale bestuurlijke verhoudingen gelden niet altijd in Amsterdam door de dominantie van de PvdA.
  Je hebt gelijk dat Germaine Princen als wethouder direct verantwoordelijk was voor de garantiestelling van 26 miljoen voor Muzyq, een megalomaan project . Ronduit frauduleus lijkt de verhoging van het garantiebedrag van 9,5 naar 26 miljoen zegt een blogger. Daar viel de coalitie de eerste keer op.http://www.dwarsweb.nl/thuis/politiek/48-vanuit_de_deelraad/1123-muzyq-de-prijs-van-megalomanie.html
  Fatima Elatik kreeg volgens Het Parool een motie van afkeuring aan haar broek omdat: Dat laatste had te maken met de onduidelijke manier waarop het huidige bestuur onder leiding van Elatik vragen van de deelraad over de kwestie in de afgelopen maanden had beantwoord. Bestuurlijke onzorgvuldigheid door Elatik dus, of als je het zwaarder aanzet bestuurlijk falen door Elatik en haar staf. http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/1029176/2010/10/05/Coalitie-Oost-struikelt-over-muziekcentrum.dhtml
  Ik vind het een blamage dat mensen als Lucassen en Elatik die een loopje nemen met de waarheid om partijpolitieke redenen gehandhaafd worden. Door een hand boven hun hoofd mogen blijven. Hun handelen wordt ondergeschikt aan het partijbelang. Weliswaar iets van alle tijden, maar de politiek probeerde toch altijd de uitwassen te verwijderen. Al was het maar voor de beeldvorming. Dat gebeurt nu blijkbaar minder consequent en zie ik als een cultuuromslag binnen de politiek.
  @Rein-John
  Mee eens. Dit heeft niets te maken met links of rechts. Maar met een gedragscode en het functioneren van de politiek. Of het de verloedering van de samenleving tekent is de vraag. Uiteraard is de politiek er een onderdeel van, maar de politiek is tevens een in zichzelf gesloten wereld van partijen. Die islolatie vergroot en versnelt ontwikkelingen. Wellicht is het verstandig om het politieke systeem open te gooien. De burger toe te laten. Ofwel, ik waardeer samenleving en burgers positiever dan politiek.
  @Jayzus
  Het gevaar bestaat zeker voor de PVV dat een deel van de kiezers afhaakt nu ze zien dat Wilders moet buigen voor iemand van het kaliber Eric Lucassen.

  Like

 34. "Bestuurlijke onzorgvuldigheid door Elatik dus, of als je het zwaarder aanzet bestuurlijk falen door Elatik en haar staf."
  Ik begrijp dat zij sinds 2009 voorzitter is van de deelraad en als een soort mini-burgemeester eindverantwoordelijk is voor de gedragingen van het college. Ook is het normaliter de burgemeester die voor dergelijke grote bedragen moet tekenen. In 2005 had Elatik die functie echter nog niet. Het enige wat ze persoonlijk op haar kerfstok heeft is dat het haar niet is gelukt de gang van zaken van destijds op tijd helder te krijgen.
  In Leiden is het ook gebeurd dat de gemeente garant bleek te staan voor een paar miljoen, bij de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal (een erfenis van wethouder Pechtold, maar dit terzijde).
  Toen het werd aanbesteed zaten alle bieders ruim boven het beschikbare budget, maar enige tijd later wist dhr. Witteman trots te melden dat hij eruit was gekomen. Dan kun je dus op je vingers natellen dat de gemeente wrsl. risico’s van de ontwikkelaar heeft overgenomen. Toen deze in 2009 failliet dreigde te gaan kwam pas aan het licht dat vanwege het betaalschema alle kosten reeds waren uitbetaald (terwijl de klus nog niet af was) en dat de bankgarantie was geschrapt (waardoor de gemeente nu verantwoordelijk was voor betaling van de aannemers).
  Ook hier had de burgemeester namens het college dit (zeer ongebruikelijke) contract moeten ondertekenen. Witteman betuigde spijt en mocht blijven – althans wat de coalitiepartijen betrof.
  (Zie evt. http://www.vkblog.nl/bericht/229362 en dan mijn reactie c.q. update van 12-03-2009 00:37)
  Het probleem is dat zo iemand vanaf dat moment aangeschoten wild is. Ik hou dan ook mijn hart vast voor wat Elatik in de toekomst nog gaat presteren.

  Like

 35. @JokeHet enige wat ze persoonlijk op haar kerfstok heeft is dat het haar niet is gelukt de gang van zaken van destijds op tijd helder te krijgen.
  Precies, je vinger op de pijnlijke plek. Dat noem ik een bestuurlijke doodzonde. In Maastricht moest vorige maand een CDA-wethouder aftreden omdat een schuld van € 80.000 voor voetbalclub MVV niet gemeld was.
  De Maastrichtse VVD-fractievoorzitter zei: Als je twee doodzondes op rij begaat, namelijk een raadsbesluit gewoon niet uitvoeren en de raad daarover niet tijdig informeren, dan moet je jezelf als raad serieus nemen. Het is dit laatste principe dat met de terugkomst van Elatik in Amsterdam-Oost wordt verkracht. Zij heeft de raad niet tijdig en volledig geinformeerd. Voor Amsterdam gelden blijkbaar minder strikte bestuurlijke normen dan voor Maastricht. Dat kan ik niet los zien van de Amsterdamse monocultuur en het ontbreken van checks-and-balances.http://nos.nl/artikel/186638-college-van-bw-maastricht-wankelt.html

  Like

 36. Pingback: Is het bijzonder dat Haye van der Heyden PVV stemt? « George Knight

 37. Pingback: Hoogopgeleiden voor D66 vormen pleidooi tegen verkiezingen | George Knight

 38. Pingback: Franse les met Camus over Nederland en de blik naar de toekomst | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.