Forum: Poldermoskee had geen bestaansrecht

De Amsterdamse Poldermoskee sluit vanwege geldproblemen. Mohammed Cheppih zoekt de oorzaak ervoor niet in eigen kring, maar daarbuiten. Hij beweert dat de moskee subsidie had kunnen ontvangen van de gemeente of van het stadsdeel voor andere activiteiten, zoals debatavonden, lezingen en culturele middagen maar dat het huidige anti-islamklimaat de gemeente en het stadsdeel hiervan weerhoudt.
 
De Poldermoskee profileerde zich als liberaal maar sloeg uiteindelijk een minder liberale koers in. Khalid Yasin preekte enkele malen in de Poldermoskee. In interviews verklaarde Cheppih zich een bewonderaar van Mohammad Hussein Fadlallah, de geestelijk leider van Hezbollah.

De oorzaak voor de sluiting van de Poldermoskee is vierledig. 1) Door het gewijzigde politieke klimaat en de gewijzigde machtsverhoudingen en het idee van compenserende neutraliteit dat geen wind meer in de rug heeft passen overheden de scheiding van kerk en staat zorgvuldiger toe. 2) De uitkomst dat de door de initiatiefnemers voorgespiegelde liberale profiel nooit gerealiseerd zou worden ontnam politieke steun aan het initiatief. 3) De economische crisis en de bezuinigingen die het korten op leuke dingen voor de mensen zoals ook een Nationaal Historisch Museum noodzaakt. 4) Interne verdeeldheid, matige bedrijfsvoering en een rommelig profiel van de initiatiefnemers van de Poldermoskee.

Wat vindt u? Bent u het eens met Mohammed Cheppih dat een huidig anti-islam klimaat oorzaak is voor de sluiting? Of ziet u andere oorzaken?

Foto: De Poldermoskee opende in september 2008 en is vrij uniek. Credits ANP

Advertentie

15 gedachten over “Forum: Poldermoskee had geen bestaansrecht

 1. Refereert Cheppih aan de wijze waarop andere moskees zich in stand houden?
  Misschien heeft Cheppi een beetje gelijk, althans dat hoop ik, want het zou betekenen dat de islamgekte een beetje over begint te raken.
  ‘anti-islamklimaat’beschouw ik als een veel te generaliserend woord. de islam begint op te lopen tegen de grenzen van wat aanvaardbaar wordt geacht. Dat is heel wat anders. Er is in generale zin geen sprake van een anti-islamklimaat, voor zover daar sprake van zou kunnen zijn richt die zich tegen uitingen en opvattingen die niet acceptabel worden geacht en heeft de islam, vooral door eigen toedoen, een belangrijk deel van de accepterende welwillendheid verloren.
  Het ‘voorgespiegelde liberale profiel’ en de latere feitelijke praktijk, is een van de manieren waarop islamitische voorlieden zoals Cheppih, welwillendheid verspelen.

  Like

 2. @Peter
  Dank. Cheppih kan slechts indirect refereren aan andere moskeeën die succesvol andere geldbronnen aanboren. Want hun succes en zijn falen ondergraaft zijn stelling dat een vermeend anti-islam klimaat oorzaak is voor de sluiting van de Poldermoskee. Want de anderen opereren wel succesvol. Anders gezegd, elke religieuze ondernemer kijkt met jaloezie naar concurrerende religieuze ondernemers die het weten te rooien.
  Hubert Smeets gaat in een interessant artikel in de NRC-bijlage Opinie & Debat in op het begrip culturele hegemonie. Geleend van de Italiaanse communist Gramsci en Bosma met zijn boek De schijn-elite van de valse munters. Die hegemonie is invloedrijker dan de politieke macht. Vandaar ook het misverstand dat de invloed van een partij aan regeringsdeelname alleen valt af te meten. Smeets ziet een wereldbeeld waarin de culturele hegemonie van links -niet te verwarren met progressief- en met name de PvdA die overal haar invloed gevestigd had, nu aan het kantelen is.
  Als Cheppih met anti-islam klimaat bedoelt dat zijn directe politieke en facilitaire dekking wordt weggenomen door de afnemende invloed van links, dan heeft-ie gelijk. Als Cheppih bedoelt dat de juridische en publicitaire bescherming van de islam verdwijnt dan heeft-ie denk ik ongelijk. Dat blijft gegarandeerd in de rechtsstaat en de pluriformiteit van de democratie. Wat we de afgelopen jaren naar mijn idee wel hebben zien gebeuren is dat de extra bescherming voor de islam is weggenomen. Het is logisch dat Cheppih in zijn situatie van een gefnuikt project als rookgordijn bewust of onbewust een en ander door elkaar haalt. Het afschuiven van de schuld op een ander maakt Cheppih menselijk.
  Welke richting het wereldbeeld opkantelt valt trouwens af te wachten. Ik hoop dat het richting vrijzinnige progressiviteit gaat. Het zijn spannende tijden.

  Like

 3. Aanbevolen. Mooie analyse in je reactie 15:36 ook, George! Job Cohen was de dekking in persoon, voeg ik toe.
  Godohgod, wat kon hij goed afdekken! De man is een hypnotiseur, hij kan een hele partij in hypnose brengen, en het journaille eveneens, enkelingen uitgezonderd, zoals Mariëlle Tweebeeke, die had ‘m al tijd goed in de smiezen, toen ze nog bij AT5 interviews afnam met de burgemeester. (oh wat zegt u dat lief, zoiets zei Cohen dan ook wel eens in zijn nood bij een onderwerp als de compenserende neutraliteit richting Polder- of Wester-moskee, of het Marhabacentrum voor de liberale islam)..

  Like

 4. @George, je conclusie dat hij het als ‘ondernemer’niet heeft gered is de juiste.
  Het is hem kennelijk ook niet gelukt om voldoende buitenlandse financiering aan te trekken.

  Like

 5. @Wiljan
  Bedankt. Hoewel ik om de redenen die je aanvoert nooit iets gezien heb in Job Cohen, is het toch te veel eer om hem met de culturele hegemonie te vereenzelvigen. De golfbeweging richting links was iets van langere adem dat al in 1968 begon. En nu slaat de slinger weer de andere kant op. Dat staat los van Job Cohen. Een ambtelijk onderzoek om deze periode van kritiekloze subsidie en goede bedoelingen af te sluiten zou de weg vrijmaken voor een nieuwe start van de PvdA.
  Je onderschat de onderstroom in de PvdA die jegens Cohen bestaat. Kritiek is er wel degelijk op hem. Niet alleen op zijn povere presentatie, maar ook op zijn bestuurlijke opstelling en zijn gebrekkig vermogen om alle facties te binden. Cohen, de man die onvoldoende weet te binden. Maar het moet gezegd worden dat de PvdA voor elke politieke leider een lastige en verdeelde partij is. Zelfs Den Uyl ging er bijna aan onderdoor. Nu timmeren de kroonprinsen aan de weg, als je begrijpt wat ik bedoel.
  @Peter
  Let maar op dat Cheppih dat aspect van onvoldoende buitenlandse financiering in de publiciteit de komende tijd gaat uitspelen onder het mom dat-ie zich niet wilde uitleveren aan veeleisende financiers. Religieuze ondernemers hebben het in een stagnerende markt lastig, zoals ook sommige projectontwikkelaars en cultuurbazen. Een wetmatigheid is dat de slechtst onderbouwde plannen in zo’n teruglopende markt het eerst door de mand vallen. Zoals de Poldermoskee.

  Like

 6. George, zeker in het Amsterdamse gold Cohen als groot denker, dat tij(dperk) is met zijn weggaan pas gaan keren. Dat onderstreept mijn hypnosetheorie : de betovering en de ban is gebroken -)). Ik zie het, meer dan jij, afhangen van een enkele persoon.
  Mij is altijd bijgebleven, dat Cohen in 2006 in het jaarboek van zijn partij zei, dat ‘hij vrijwel niets van religie af wist. ‘ Dan ben je geen groot denker of leider in deze tijd.
  Ik zie trouwens veel toekomst in R. Cuperus.

  Like

 7. @George:
  == Als Cheppih met anti-islam klimaat bedoelt dat zijn directe politieke en facilitaire dekking wordt weggenomen door de afnemende invloed van links, dan heeft-ie gelijk. Als Cheppih bedoelt dat de juridische en publicitaire bescherming van de islam verdwijnt dan heeft-ie denk ik ongelijk. Dat blijft gegarandeerd in de rechtsstaat en de pluriformiteit van de democratie. Wat we de afgelopen jaren naar mijn idee wel hebben zien gebeuren is dat de extra bescherming voor de islam is weggenomen. Het is logisch dat Cheppih in zijn situatie van een gefnuikt project als rookgordijn bewust of onbewust een en ander door elkaar haalt. Het afschuiven van de schuld op een ander maakt Cheppih menselijk. ==
  Kan ik me helemaal in vinden.Maar feit is wel dat subsidies dus vaak op oneigenlijke gronden zijn aangevraagd en toegekend. Zoals Drees al gezegd schijnt te hebben, links kweekt graag zwakkelingen. En nu wordt de boodschap: "je moet het zelf doen" en dat lijkt me een heel gezonde ontwikkeling.
  Neemt niet weg dat het beleid dat er nu aan zit te komen op bepaalde vlakken wel heel hardvochtig gaat uitvallen. Vandaar dat ik persoonlijk ook liever een paarsplus kabinet had gezien. Dat was iets meer in balans geweest.

  Like

 8. @Wiljan
  Met je opmerking over René Cuperus ben ik het graag eens. Hij tekent hoop ik voor de toekomst van de PvdA. Zie ook mijn posting:http://www.vkblog.nl/bericht/352495/Hoop_op_vernieuwing_PvdA%3F
  Cohen als denker? Dan heb ik waarschijnlijk een en ander gemist. Goed bestuurder, ok, maar denker? Probleem met de nalatenschap van Cohen is dat er nog geen consensus over bestaat. Cohen is het kristallisatiepunt van de strijd tussen links en rechts. De kritiek van vrijzinnige sociaal-democraten op Cohen is keihard. Zij vechten een strijd voor de toekomst van de partij na Cohen. Hij blijft hangen in zijn eigen gelijk, zegt PvdA-lid Marcel Duyvestijn over Cohen.http://www.liefdevollid.nl/content/view/752/8/
  @Satuka
  Met de bezuinigingen zijn nu denk ik drie bewegingen te onderscheiden. Aanhalen van de broekriem omdat er jarenlang op te grote voet is geleefd, het idee van een kleinere overheid, en politieke rancune. Dat laatste is met name in de voorgestelde bezuiningen op cultuur te herkennen. Het komt klein en benepen op me over. Paarsplus met de huidige PvdA in deplorabele staat was naar mijn idee een ramp geworden. VVD-GL-D66 was in mijn ogen een evenwichtig motorblok geweest. Maar vanwege allerlei redenen kon dat niet gerealiseerd worden. Inderdaad, jammergenoeg.

  Like

 9. George: je hebt zeker een punt over de PvdA. Maar ik had toch wel willen zien wat er was gebeurd. Het had ook de vernieuwing binnen de partij kunnen versnellen. Dat is nu weer op de lange baan geschoven.
  De bezuinigingen op cultuur zijn excessief, maar iets vertelt me dat die soep misschien niet zo heet gaat worden gegeten als ze wordt opgediend. Er zou wel eens een "Wildersstrategie" achter kunnen zitten en die zet volgens mij per definitie drie keer zo hoog in als zijn eigenlijke doel..
  Maar wellicht ben ik te optimistisch.

  Like

 10. @Satuka
  Iets vertelt mij ook dat de soep van de voorgestelde overheidsbezuinigingen en de BTW-verhoging van13% op theaterkaartjes minder heet wordt gegeten dan nu lijkt. De eerste bewegingen leveren al 50 miljoen op voor het intrekken van de bouwbijdrage aan het NHM. Een juiste beslissing lijkt me. Nederland heeft al een teveel aan musea. Indikken helpt meer dan verwateren. Hopelijk kunnen progressieve VVD’ers, PvdA’ers en D66’ers elkaar vinden in het tegenhouden van de korting op het cultuurbudget.
  De constatering dat de PvdA zich in deplorabele staat bevindt komt van het PvdA TK-lid Diederik Samson. De PvdA zou zich personeel en programmatisch moeten vernieuwen. Ik begrijp je opmerking dat dat in de regering beter was gegaan. Nu ontbreekt met een horizon van 4 jaar de noodzaak om vaart te zetten. Toch groeit de PvdA misschien spelenderwijze in de goeie richting als men de cultuuromslag zoals ik die boven aanstipte aanvaardt. Dan verdwijnt de ideologische scherpte vanzelf en opent zich een weg terug naar het midden, terugkomend van de recent ingeslagen koers onder Cohen.
  Beslissend wordt de keuze met welke programma de partij haar traditionele electoraat wil gaan terugwinnen. Hoogopgeleide vrijgestelden en allerhande minderheden vormen een te zwakke basis voor een partij met de pretentie van brede volkspartij.

  Like

 11. ==Wat vindt u? Bent u het eens met Mohammed Cheppih dat een huidig anti-islam klimaat oorzaak is voor de sluiting? Of ziet u andere oorzaken? ==
  Natuurlijk is het onze schuld. Wie twijfelt daar nog aan? Wij moeten onze weg blijven plaveien voor onze edele gasten en anders..?
  Ja, anders.
  Als ik volgende gevonden alinea in beschouwing neem….
  "Dat Hitler het jammer zou hebben gevonden dat het weke christendom de overhand had gekregen in West-Europa in plaats van de harde islam. Als Karel Martel bij Poitiers (732) verloren had, zo meende hij, dan zouden misschien de Duitsers islamitisch zijn geworden. Nou, zo meende de Führer voorts, dan had je nog eens wat kunnen meemaken, als aan de Ariërs zo’n tof geloof ten dienste had gestaan. Want dan hadden de Duitsers, als superieure Ariërs ongetwijfeld de leiding gegrepen in de islamitische wereld. Zo “multicul” was Hitler dan precies toch wel. Die had een neusje voor aan zijn persoonlijk karakter verwante ideologieën.==
  ….dan zakt mij steeds vaker en verder de broek af.

  Like

 12. Kan het citaat zo niet terugvinden, (gebeurt me helaas vaker, daarom link ik liever), maar wellicht dat je aan volgende link dus meer hebt:http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1502772.ece/Hitlers_droom___De_link_tussen_djihad__en_Jodenhaat____.html
  Ik heb tevens uit diverse bronnen vernomen dat Mein Kampf een geliefd boek voor diverse Islamieten is en in het Midden Oosten ook vrijelijk te koop is. Ik kan me altijd vergissen natuurlijk, maar daarvoor zijn de geruchten en wellicht feiten me te sterk voor.

  Like

 13. Ik denk dat de verhoudingen nu heel anders liggen
  Nederland is wakker geworden en elke politicus heeft het verminderen van migranten uit die landen in hun vaandel staan. Al zeggen ze het niet ronduit, immers ze zouden dan het gelijk van Wilders bevestigen en zo ver zijn ze nog niet al bedoelen ze het zelfde. Ze zouden dan immers zelf het racistisch en fascistisch jasje moeten aantrekken wat ze Geert zo graan aantrekken

  Like

 14. Pingback: Medemblik wil moskee kopen: VVD-raadslid is tevens moskeevoorzitter « George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.