Is Job Cohen de vernieuwer van de PvdA?

Binnen de PvdA woedt een stille strijd tussen fundamentalisten en realisten. Onder de laatsten kunnen Eberhard van der Laan, Paul Scheffer, René Cuperus, Jonge Socialisten als Mohammed Mohandis, Arne Mosselman, Jelle Menges, Sharon Dijksma en de zogenaamde liefdevollen als Eddy Terstall en Marcel Duyvestijn worden verstaan. Evenals Monika Sie Dhian Ho van de Wiardi Beckman Stichting. Maar ook Wouter Bos, die niet zo’n beetje door zijn eigen partij werd tegengewerkt volgens Terstall.

Jelle Menges ergert zich in een interview in het ledenblad van de PvdA Rood aan de PvdA’ers die zich achter oudlinkse ideeën schaarden: Vooral die types als Hedy d’Ancona. Vroeger hardcore feministen. Ze verbrandde bh’s, vond het huwelijk een vorm van onderdrukking en provoceerde meer dan Ayaan Hirsi Ali ooit deed. Alles voor de vrouwenrechten. Dat wil zeggen: toen. Nu zien deze feministen de burka bijvoorbeeld ineens als een vorm van voor jezelf opkomen. Ze praten alles goed, als het om de islam gaat. Provoceren is uit den boze. Veel PvdA’ers zagen allochtonen als troetelkinderen, die je moest aaien en paaien. Ze zagen de nieuwkomers niet als volwaardige mensen. De ergernis van Menges tekent de culturele kloof die dwars door de PvdA loopt.
 
Volgens René Cuperus staat Nederland voor drie vuurproeven: de uitweg uit de financiële crisis, het antwoord op het politieke onbehagen en herstel en rehabilitatie van het publieke ethos van overheid en publieke sector. Daarbij komt voor de PvdA de crisis die alle sociaal-democratische partijen treft. Cuperus citeert onderzoekers Vander Weyden en Abts: In heel West-Europa zijn de sociaaldemocratische partijen niet langer de massapartijen en arbeiderspartijen van weleer. (..) Het gevolg was dat nogal wat sociaaldemocratische partijen een deel van hun vroegere kernelectoraat zijn verloren: enerzijds is de steun van de verburgerlijkte arbeidersklasse minder evident aangezien hun stem minder door de tegenstelling arbeid versus kapitaal wordt gestuurd; anderzijds zoeken nogal wat achterblijvende arbeiders en laaggeschoolden hun toevlucht tot populistische partijen die wel een inhoudelijk antwoord bieden op hun gevoelens van machteloosheid, angst en achterstelling. (..) Links is meer en meer losgescheurd van de wereld van de arbeid en de vakbeweging en de klassieke arbeiderspartij is geëvolueerd naar een links-progressieve partij die geleid wordt door een nieuwe middenklasse van hooggeschoolden die nieuwe thematische en ideologische accenten legt in de linkse ideologie. (..) Deze evoluties plaatsen de sociaaldemocratie in een ideologische spreidstand en in een electorale paradox: ofwel houdt men vast aan de klassieke idee van de klassenstrijd en staatsinmenging met het risico te weinig tegemoet te komen aan de gevoeligheden en grieven van de nieuwe middenklasse, ofwel gaat het meer in de richting van een progressief vertoog van kansengelijkheid en vrijemarktwerking met het gevaar de traditionele van arbeiders en kwetsbare groepen al te zeer tegen de borst te stuiten.
 
Kan de PvdA een nieuwe start maken? Daartoe dient nog veel werk verricht te worden. De uitweg uit de impasse zal van de realisten moeten komen. Als enigen kunnen ze een passende politieke filosofie ontwikkelen. Maar hun positie binnen de PvdA is slecht. Het zal van de kracht van hun argumenten moeten komen. Da’s een wankele basis. Inhoudelijke sterkte is niet altijd voldoende zoals de kritiek op de afgewezen integratienota aantoonde die uiteindelijk afgeschoten werd. Zolang de fundamentalisten op sleutelposities zitten zal de impasse binnen de PvdA voortduren. In de coulissen wordt de wederopleving voorbereid. Vergeefs of niet?

Foto: De PvdA-coryfeeën Wouter Bos, Wim Kok, Job Cohen, Hedy d’Ancona en Jan Pronk bij de Dag van de Arbeid in mei 2011, tevens het 65-jarig bestaan van de partij. Foto Hollandse Hoogte

37 gedachten over “Is Job Cohen de vernieuwer van de PvdA?

 1. Ik had meer gehoopt op vernieuwing van PVV. Het enige wat ze moeten doen is stoppen met liegen en drogredenen en beginnen met argumenteren. kijk maar een paar pvvers (volg de suggesties en klik ook op de andere links naar de optredens van PVVers) http://www.youtube.com/watch?v=iRKjA_sG5RM

  Like

 2. De historische taak van de sociaal-democratie is de belangen van de zwakkere werkers te behartigen. Als Cuperus verhaalt over een ‘progressief’ vertoog van kansengelijkheid en vrijemarktwerking, dan is dat niet sociaal-democratisch maar liberaal. Daarbij heb ik ‘progressief’ tussen aanhalingstekens gezet, omdat het een nieuwspraakse ontkrachting van het woord is. Progressief wordt gebruik in de alledaagse betekenis van vernieuwing en niet in de politieke betekenis van anti-conservatief of zich teweerstellend tegen de traditionele machtsverhoudingen.
  Wat betreft de burka en de bh zijn dat twee kanten van dezelfde medaille. Het gaat erom dat de vrouw de keuze heeft te dragen wat ze zelf leuk vindt. Als dat bh-loos met burka is, of met bh en zonder burka, moet dat beide kunnen. Niet de bh of de burka onderdrukt de vrouw. Dat zijn slechts symbolen. Het draait er vooral om dat iedereen voldoende scholing krijgt om zelfstandig keuzes te maken.

  Like

 3. Verstandige mensen laten de partij voor wat het is, een verzameling van elitaire denkers, belangenbehartigers, carrièristen, lobbyïsten en conservatieve nieuwlinksers die maar niet kunnen begrijpen dat ze ongeveer alle idealen hebben verkwanseld en geperveteerd door de belangens van sommige groepen boven die van andere te stellen en haar traditionele achterban heeft geschoffeerd.
  Allen die zich bekommeren om de toekomst van de PvdA, en er zijn er heel wat meer dan je hierboven noemt, zouden er goed aan doen om het enorme gat dat de PvdA op links laat liggen, in te vullen ,et een nieuwe partij die alle banden met de bovenlaag doorsnijdt.
  Het eerste symbolische programmapunt zou kunnen zijn: wat gaan we doen aan dat miljard dat de medische sector op onze kosten besteed aan lobby-activiteiten.

  Like

 4. @Mihai
  Ik hoopte vandaag ook op minder regen. Maar wat is je mening over het onderwerp, hoe zie je de kansen op reveil van de PvdA?
  @Oszi
  Je kritiek dat de sociaal-democratie te veel is meegegaan met het neo-liberale project lijkt me gerechtvaardigd. Dat kan gecorrigeerd worden door te herbronnen. De neo-liberale misstap wordt binnen de PvdA ook wel erkend, maar met dat besef zit je nog niet op de nieuwe weg.
  Het lange citaat is overigens niet van René Cuperus maar van de Belgische onderzoekers Vander Weyden en Abts. Of progressief en conservatief tegenstellingen zijn betwijfel ik. De tegenstelling van conservatief lijkt me eerder anti-revolutionair. De tegenstelling van progressief wordt dan reactionair. De opmerking hierover is van belang omdat het het begrip conservatief breder -en gunstiger- beoordeelt. Het kan samen gaan met een evolutionaire ontwikkeling.
  Is het niet onterecht om een sociaal-democraat als Cuperus die zich open stelt, nadenkt over de vraagstukken waarvoor Nederland en de sociaal-democratie staan en niet in een egelstelling zit vervolgens een liberaal te noemen? Je staat daarmee niet alleen. Maar het geeft naar mijn idee aan hoe de PvdA vereenzelvigd wordt met traditionele waarden. Oftewel, in de beeldvorming is de bandbreedte voor wat nog onder een PvdA’er kan worden verstaan sterk afgenomen. Die verbreding alleen al lijkt me een reden voor een reveil van de PvdA.
  De passage over Hedy d’Ancona geeft aan dat de huidige linkse feministen met twee maten meten. De strijd die ze ooit voor zichzelf vochten gaan ze niet aan voor de minderheid van nu. Ze zwijgen. De kritiek luidt dat ze zich onvoldoende inzetten voor de rechten van vrouwen binnen de islam. Die zijn volgens deze kritiek in de steek gelaten en overgeleverd aan een gesloten systeem door hun seculiere zusters. Hoe iemand zich wil kleden is daarop weer een reactie. Menges stelt zich op een strikt rechtstatelijk standpunt dat elk individu alle grondrechten gunt.
  @Peter
  Mee eens. De oprichting van een nieuwe partij die vrijzinnige elementen van PvdA, VVD, GL en D66 verenigt heeft ook mijn voorkeur. Maar het wordt geen realiteit, vrees ik. Er speelt vermoedelijk ook zoiets als nestgeur bij degenen in de realistische hoek die de partij niet willen verlaten. En het idee dat zij de ware sociaal-democratie beter representeren dan de fundamentalisten die het in hun ogen verkwanselen.

  Like

 5. De partij is al heel lang de weg kwijt. En als je de weg al heel lang kwijt bent dan vind je die niet zo snel meer terug. Veel zal afhangen van het leiderschap wat Cohen gaat vertonen. Die nog steeds op snelheid moet komen lijkt wel.
  Aan de andere kant moeten we ook kunnen relativeren. Het kan er snel allemaal heel anders uitzien.
  Zoveel stemmen verschil was er niet of de PVDA was de grootste partij geweest.
  Dan hadden we nu een heel andere regering gehad.

  Like

 6. @Aad
  Dus geeft het feit dat de PvdA niet de grootste partij is geworden meer kansen op programmatische en personele vernieuwing?

  Like

 7. @George
  Je hebt gelijk ik heb niet over het onderwerp gereageerd. Het aantal drogredenen was zo groot dat ik gedemoraliseerd raakte. Bijvoorbeeld je begint met een onderscheid maken tussen “fundamentalisten en realisten.” Als iemand het woord “realisme” in de mond neemt, is hij voor mij bij voorbaat gediskwalificeerd.
  Daarna spreek je jezelf nog eens tegen. Je verwijt PVDA dat ze hun oorspronkelijke principes hebben verkwanseld en tegelijkertijd noem je de personen die deze oorspronkelijke principes “fundamentalisten”.
  Je gebruikt ook beladen taal, bijvoeglijke naamwoorden doen het bewijswerk. Bijvoorbeeld je noemt wat Hirsi Ali doet provocerende uitspraken. Daarna wil ik het bewijs zien voor de volgende stelling: “Veel PvdA’ers zagen allochtonen als troetelkinderen, die je moest aaien en paaien. Ze zagen de nieuwkomers niet als volwaardige mensen.”
  Nou weet ik dat dit uitspraken zijn van anderen, maar je lijkt die uitspraken te onderschrijven. (“Het zal van de kracht van hun argumenten moeten komen.” En je noemt hun woorden “Inhoudelijke sterkte”)
  Je raakt langzamerhand op het hellende vlak dat naar Loutertoestanden leidt, waar men het recht op lanceren van mythes claimt en het recht om die mythes als werkelijkheid te beschouwen. En of er een strijd is binnen PVDA, het zal mijn worst wezen. PVDA is een politieke partij en tot nu toe kan ik geen politieke partij voor mijn geest halen, die niet misdadig zou zijn.

  Like

 8. Oude ideeën doen er nu niet meer toe. Ze waren de opstap om statements te maken. Statements waarop verworvenheden ontstonden. Die verworvendheden worden door nieuwe ideeën weer om zeep geholpen.Zo`n oud idee, dat ooit "vernieuwend" heette, als het verbranden van bh`s komt (mij) in de huidige tijd ridicuul en futiel over. Vrouwen bepalen zelf wat zij al dan niet willen aantrekken.Idem geldt dit voor mannen en het demonstratief verwijderen van hun stropdas. Take it or leave it. Daar is toch geen ophitsende beweging voor nodig:)
  Ik ridiculiseer nu ook..

  Like

 9. @George, ik ben niet zo pessimistisch. Als er een groep mensen met ervaring bereid is om er de schouders onder te zetten kan dat snel van de grond komen.
  De PvdA loopt langzaam leeg. Alleen allochtionen en de linkse elite die ze naar de mond praat, blijven over. Ze hebben de partij al gegijzeld.
  Autochtonen verlaten de grote steden (de ‘rancuneuzen’ volgens Cohen), dezelfden verlaten ook teleurgesteld de PvdA.
  Het wordt tijd dat ze een nieuw onderkomen krijgen, de PVV is ook niet alles, het is en blijft een protestpartij

  Like

 10. @Mihai
  Dank voor je reactie. Maar wat heb je gelezen? Ikzelf noem Hirsi Ali nergens. Zoals je ook al opmerkt haal ik wel enkele citaten aan om duidelijk te maken langs welke lijnen de PvdA verdeeld is en wat de opgaven zijn waarvoor de partij staat. In elk geval zoals ik het zie. Mijn opzet is niet om de partij te kleineren, maar integendeel om juist op de moeilijkheidsgraad van een revitalisering te wijzen. Die opgave is niet niks. Maar dat een levensvatbare sociaal-democratische partij hoogst noodzakelijk is voor Nederland staat voor mij als een paal boven water. Daarom raakt de teloorgang van de PvdA me.
  De opmerking van de JS-voorzitter van de Jelle Menges Veel PvdA’ers zagen allochtonen als troetelkinderen, die je moest aaien en paaien. Ze zagen de nieuwkomers niet als volwaardige mensen. kan ik niet bewijzen omdat het een mening is. Dit standpunt wordt door velen in de PvdA gedeeld en geeft aan dat er daar uiteenlopende meningen bestaan over het multiculturele project. De uitkomst van die discussie gijzelt de voortgang naar de toekomst. Er lijkt trouwens onderhand brede consensus te ontstaan voor het idee dat de overheden -laat ik het voorzichtig zeggen- de laatste decennia niet optimaal geopereerd hebben in de ontvangst van migranten. Inclusief het gebrekkig functioneren van de PvdA-bestuurders en politici. Sommigen zitten in de partij nog in de verdediging daarover.
  Je blijft hangen in uitgangspunten. Zo kennen vele partijen verschillende vleugels. Spreekmakend was de strijd tussen de fundi’s en realo’s in de Duitse Groenen. Hoewel het normatief blijft -maar om de discussie hanteerbaar te maken en de wereld te begrijpen moeten we ergens abstraheren- is zo’n indeling in mijn ogen tevens goed verdedigbaar waar het GL en de PvdA betreft. Mij ontgaat waarom iemand die spreek over realisme bij voorbaat gediskwalificeerd zou zijn. Het klinkt als een boutade.
  Je raakt de kern door te stellen dat de fundamentalisten per definitie toch het dichtst tegen het oorspronkelijk gedachtengoed aanleunen. Ik zou zeggen, was het maar zo. Maar ze hebben een deel van de kernwaarden van de sociaal-democratie losgelaten. Het begrip fundamentalisten moet dan ook in een aparte context begrepen worden. Ze hameren selectief op de fundamenten. Het zijn in de praktijk juist de realisten die een uitweg zoeken uit de huidige impasse en onderzoeken hoe de sociaal-democratische kernwaarden gerevitaliseerd kunnen worden. Maar als ze geen posities in de partijorganisatie weten te verwerven zal hun moeite grotendeels vergeefs zijn.
  Als de PvdA je niet aan het hart gaat en het je niet interesseert hoe de breuklijnen binnen die partij lopen, dan begrijp ik eerlijk gezegd niet waarom je op dit onderwerp reageert. Met cynisme dat zegt dat iedereen slecht en verdorven is kan en wil ik niks. Het verhoogt ons begrip van elkaar en de wereld niet.
  @Smokey
  Bedankt voor je interessante overpeinzingen.
  @Peter
  Ik ben evenmin pessimistisch, maar het voorproefje wie de nieuwe leider wordt zal pas echt richtinggevend zijn voor de PvdA. Een omgeturnde multiculti, een voorzichtige realist of een relatieve buitenstaander? Het kan alle kanten uit. Eigenlijk zou Wouter Bos voor de komende jaren de ideale politieke leider zijn. Deze keer met ruggegraat.
  Juist om de reden die je aanhaalt noemde ik de realisten de realisten. Ze erkennen volmondiger dan de fundamentalisten de bedreiging van de PVV. Ze proberen de Realpolitik terug te brengen naar het hart van de PvdA. Ze zoeken naar een antwoord op het politieke onbehagen dat velen naar de PVV of de SP jaagt. Maar ze zien dat de PVV en SP wel de kat de bel aanbinden, maar geen oplossingen bedenken. Als enige factie binnen de PvdA verbinden ze aan die analyse in de praktijk consequenties. De rest suddert verder.

  Like

 11. Er is nog een andere stroming: operatie Rooie Veren* van o.a. Jacques Monasch. Veel meer dan door degenen die jij noemt wordt door hen het neoliberalisme afgewezen en kritiek op Bos uitgeoefend. (Wie klaagt dat Bos ‘tegengewerkt’ werd is nl. niet goed wijs. Was het maar waar – de man heeft zowat het hele beginselmanifest verkwanseld.)
  * http://www.7nieuweveren.nl/download/manifest.pdf
  Bij de verhouding tussen feministen en boerkadraagsters speelt mee dat emancipatie-van-buitenaf door het voorwerp als regentesk ervaren wordt. Het is niet alleen aanmatigend om, als buitenstaander, van tevoren route en einddoel van een emancipatieproces uit te stippelen, de kans is groot dat je de plank helemaal mis slaat. Dat gebeurde bv. ook toen vrouwen uit de burgerij zich opwierpen voor vrouwen uit de arbeidersklasse, maar daarbij in feite vanuit hun eigen belangen redeneerden (die voor de arbeidersvrouwen volstrekt irrelevant waren). Emanciperen doe je hooguit mèt de betreffende bevolkingsgroep, niet over hun hoofden heen.
  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niets negatiefs over de boerka moet zeggen, integendeel. Er zijn idd. een hoop PvdA-ers doorgeschoten naar het andere uiterste.

  Like

 12. Ik heb de PvdA eind vorige eeuw al opgegeven. Zwerf nu van het een naar het ander in de hoop ooit weer eens een politiek dak te vinden maar ik denk eerlijk gezegd dat ik politiek dakloos zal blijven. Ik wens de doorzetters veel sterkte. groeten
  PS. Voor Joke M.
  Emanciperende vrouwen in en buiten de PvdA hebben nooit enige benul gehad van het leven van een vrouw uit de arbeidersklasse. Nu nog worden ze bijna met de zweep uit naam van de emancipatie (bv. Helen Mees)i de fabriek in gejaagd alsof het hun grootste bevrijding is.

  Like

 13. Aanbevolen en goede links. Er zal alleen nog zeer veel water door de Rijn moeten vloeien.
  ==George Knight 21-10-2010 14:00: Er speelt vermoedelijk ook zoiets als nestgeur bij degenen in de realistische hoek die de partij niet willen verlaten.==
  Over conservatief gesproken….
  ==Aad Verbaast 21-10-2010 10:26: Veel zal afhangen van het leiderschap wat Cohen gaat vertonen.==
  Laat me niet lachen….! Die zit zijn tijd uit. Lui geworden (of, nee, dat was ie op school, al heb ik me laten vertellen) door de vele kopjes thee.
  ==Joke : Dat (route en einddoel van een emancipatieproces uit te stippelen) gebeurde bv. ook toen vrouwen uit de burgerij zich opwierpen voor vrouwen uit de arbeidersklasse, maar daarbij in feite vanuit hun eigen belangen redeneerden (die voor de arbeidersvrouwen volstrekt irrelevant waren).==
  ==en Peterus: Nu nog worden ze bijna met de zweep uit naam van de emancipatie (bv. Helen Mees)i de fabriek in gejaagd alsof het hun grootste bevrijding is. ==
  Precies. Eerst mocht het, de werkende vrouw, nu moet iedereen werken. Veel arbeiders-vrouwen waren immers juist blij te trouwen en niet meer te hoeven werken?

  Like

 14. @Joke
  Je hebt gelijk dat er ook nog Jacques Monasch is. Als ik hem hoor ben ik het doorgaans met hem eens met zijn nuchterheid in een emotionele partij. Ik krijg alleen altijd het idee dat-ie continu campagne voor zichzelf voert. Maar dat-ie zegt terug te willen naar de sociaaldemocratie en onverkort geschopt heeft tegen de de-ideologisering en het wegkijken van de partijelite is een grote verdienste.
  Ik denk niet dat een wedstrijdje wie binnen de PvdA het neo-liberalisme het meest afwijst zinvol is. Voorzover ik weet hebben degenen die ik hierboven onder de realisten noem afstand genomen van het neo-liberalisme. Onder Wim Kok volgde ook Monasch de neo-liberale lijn. Zoals allen. Weet je nog, de derde weg met lof van Blair en Clinton?
  Eddy Terstall geeft zijn mening dat Wouter Bos tegengewerkt werd. Dat idee deel ik en lijkt me aantoonbaar. Kijk naar de integratienota die afgeschoten werd door congres en prominenten. Door de Pauline Meursen met hun wetenschappelijke mantel die voor elk debat zeggen te zijn maar dat in de praktijk blokkeren. Partijtijgers waren de mensen die Wouter Bos op zijn weg vond. Zijn fout lijkt me dat-ie niet scherp de machtsvraag heeft gesteld en alle olianten en tijgers uit het centrum van de macht heeft geschopt. Nu kent de PvdA alleen verliezers.
  Het lijkt me verstandig om goede voorwaarden te scheppen voor emancipatie, empowerment, verheffing of ontplooiing of hoe men het proces ook noemt. Maar de individuen moeten het zelf realiseren, liefst met zo min mogelijk bevoogding. Wat mij verbaast is dat in Nederland de zogenaamde seculiere culturele moslims nauwelijk van enige groepering steun krijgen. Is dat niet opmerkelijk en zou je in een meer evenwichtige situatie niet verwachten dat dat anders was?
  @Peterus
  Laten we elkaar de hand schudden. Ook ik ben politiek dakloos. Oftewel, bij geen enkele partij voel ik me thuis. Toch hoop ik dat de PvdA een andere weg inslaat.
  @katja
  De schrijfster Mary McCarthy merkte ooit op dat mensen in zichzelf verdeeld zijn. Ze bevatten ongerijmdheden die absoluut niet passen bij de rest van hun overtuigingen. Zoals de progressieve politicus die in een klassiek interieur woont en dure wijnen verzamelt. Diskwalificeert dat iemand? Ik denk het niet. Da’s de menselijke natuur die het in zich heeft zich te onttrekken aan voorspelbaarheid. De vraag waarom sommige PvdA’ers ondanks alles toch niet weglopen en bijvoorbeeld een nieuwe partij oprichten kan ik trouwens niet precies duiden. Daarom verwees ik naar de nestgeur. Maar wellicht speelt er nog wat anders dat me ontgaat.

  Like

 15. ==George Knight 21-10-2010 15:48: Maar wellicht speelt er nog wat anders dat me ontgaat. ==
  Wat dacht je van luiheid, gearriveerdheid??
  Het is te hopen dat de Jelles van de JS niet ingepakt worden en diezelfde weg gaan. De jeugd heeft de toekomst, maar is niet bij voorbaat slimmer, cq ongevoelig voor douceurtjes……

  Like

 16. @Katja
  Als je het in die richting wilt zoeken -en dan verwijs ik niet naar specifieke personen- dan lijkt me een mechanisme van opportunisme en carrierezucht eerder aan de orde. Het is een plaag die alle politieke partijen treft.

  Like

 17. @peterus & @katja:
  Ik dacht eigenlijk meer aan de begintijd van de SDAP, toen de dames zich ervoor ijverden dat vrouwen niet hoefden te werken terwijl dat voor arbeiders financieel geen optie was…
  @George:
  "Ik denk niet dat een wedstrijdje wie binnen de PvdA het neo-liberalisme het meest afwijst zinvol is." De vrije markt en de ideeën van de sociaal-democratie over de rol van de overheid verhouden zich anders niet best met elkaar. Van René Cuperus is me bv. helemaal niet duidelijk waar hij staat, maar hij zit m.i. meer op de lijn van de globaliseringsangst, dus dat het verhaal niet goed is ‘uitgelegd’ aan de traditionele achterban – dezelfde bevoogding vind je terug bij de emancipatie-gedachte van Wouter Bos.
  Zelf vind ik dat de PvdA in 2005 een goed beginselmanifest heeft neergezet, waarin o.a. het recht op geloofsafval geformuleerd stond. Wie anders dan Bos heeft ervoor gekozen dat achter de rododendrons te kieperen omwille van de coalitie? Er stond bv. ook in dat privatisering van de zorg onbespreekbaar was. Bos heeft consequent de beginselen overboord gegooid, ondanks gemor vanuit de partij. Monasch zegt nu dat het Rottenberg is geweest die Bos negatief heeft beïnvloed. Hoe dan ook is het waar dat hij (JM) steeds meer anti-Bos is geworden. In 2007 heeft zijn factie o.m. meer partijdemocratie opgeëist (naast het opvolgen van de aanbevelingen van de commissie Vreeman).
  Van die integratienota weet ik alleen dat-ie door veel leden als te hard werd ervaren en tijdens het congres geamendeerd is. Daarna heeft de partijtop het ding kennelijk in de prullenbak gegooid omdat-ie naar hun smaak te soft was geworden, want ze hadden ‘m in principe kunnen gebruiken. Dat is wel typerend voor het zoeken naar balans en draagvlak binnen de partij en de bereidheid van de partijleiding om water bij de wijn te doen.

  Like

 18. @Joke
  Dank voor je uitgebreide antwoord. We zijn het erover eens dat de PvdA de afgelopen jaren halfslachtig geopereerd heeft. Je brengt de kritiek van Cuperus -en neem ik aan de anderen die ik in mijn tekst noem- terug tot een andere presentatie. Maar dan ga je voorbij aan de inspanningen van de mensen in de Wiardi Beckman Stichting en intellectuelen als Scheffer en Cuperus om een nieuwe politieke filosofie te ontwikkelen. Dus om de vraagstukken van deze tijd te beantwoorden zonder voorbij te gaan aan de sociaal-democratische kernwaarden. Omdat het zich achter de schermen afspeelt en het de vraag is of het ooit het hart van de partij bereikt begrijp ik je kritiek.
  We kunnen lang en breed over het functioneren van Wouter Bos als partijleider praten. Ik ga hem niet verdedigen. Opnieuw geldt naar mijn idee het steekwoord halfslachtig. Hoewel ze fan bleven, zijn velen in het proces van het elke dag wegknippen van een tiende millimeter van de hoedrand anti-Bos geworden. Ik vermoed Wouter Bos zelf nog het meest. Maar op het laatst hield-ie een merkwaardige hoed op zijn hoofd zonder dat-ie begreep hoe het kwam dat die er zo raar uitzag. Hij moest tegen zijn ideaalbeeld vechten. Zoals het Job Cohen later in nog ergere mate overkwam. Naar mijn idee kan de reden daarvoor alleen maar een verdeelde, niet deskundig geleide en politiek-filosofisch ontaarde partij zijn die redelijk bekwame politici als Bos en Cohen opeet.
  Waarom men niet verder is gegaan met de sterk geamendeerde versie van de integratienota weet ik niet. Ik kan alleen maar vermoeden dat mensen als Ploumen, Bos, Hamer, Dijsselbloem en Aboutaleb vonden dat het hart eruit gesneden was en dat het geen zin meer had. De opstelling en persoonlijke animositeit jegens opposanten als Vogelaar of Kalma kan ook meegespeeld hebben om het er zo maar bij te laten. Beter geen project dan een mislukt project.
  Over het onderwerp van het te ver doorgeschoten multiculturalisme trof me de passage die Abdelkader Benali in het CS van de NRC van 8 oktober schreef: De immigrant werd de totem van de linkse elite, en van kritiek op de immigrant kon geen sprake zijn. Multiculturalisme was de leus. En voeg ik toe, is voor sommige PvdA-ers in 2010 nog steeds de leus. Dit zijschrift is niet aan jou gericht.

  Like

 19. @Joke
  Monasch ideeën navolgen? Ik noem er een paar.Er bestaat een doorgeschoten Europese grondwet en Brusselse bureaucratie.
  Is dat niet populistische retoriek in plaats van een analyse van problemen?Op internationaal gebied moet de PvdA zich niet verschuilen achter instituties en verdragen.
  Moet de sociaal-democratie zich niets aantrekken van het internationale perspectief?De kinderbijslag moet worden beperkt tot 2-3 kinderen.
  Monasch heeft zeker de Chinese 1-kind politiek goed bestudeerd? De staat bepaalt voortaan het aantal toegestane kinderen.Het zijn juist de ‘outsiders’ die de sociaal-democratie meer kansen wil geven die bij een liberale arbeidsmarkt zonder grenzen worden uitgesloten door de oneerlijke concurrentie van ‘outsiders’ uit Polen, Afrika en andere economische gelukszoekers.
  Slechts de concurrentie van de Poolse loodgieter benoemen, met weglating van de voordelen? Voorts is de immigratie van Afrikanen is gering. Kan je oppervlakkiger redeneren door hen gelukszoekers te noemen in plaats van de economische problematiek in Afrika te analyseren?Nationale identiteit moet op tal van terreinen met trots de boventoon gaan voeren als belangrijk integratiemiddel.
  Is nationalisme juist niet in tegenstrijd met integratie? Gaat het niet veeleer om de democratische rechtsstaat waar we pal voor moeten staan?Te vaak is er zowel op landelijk als op lokaal niveau met dédain en met misprijzen gesproken over de problemen van burgers.
  Gaat het om burgers of om de belangen van de onderkant van de samenleving? Burger is een liberale term.
  Nou ja, er staan ook wel een paar zinnige dingen in het stuk.

  Like

 20. "Je brengt de kritiek van Cuperus -en neem ik aan de anderen die ik in mijn tekst noem- terug tot een andere presentatie."
  Zolang hij e.a. niet verder gaan dan ‘mensen ik begrijp jullie zorgen, maar het heeft ook z’n goede kanten’ is het idd. niet meer dan een jasje. Ondertussen gaat de PvdA nog steeds door met liberalisering c.q. privatisering – in weerwil van de filosofie van het beginselmanifest.
  (De moties van Rooie Veren in 2007: http://www.leiden.pvda.nl/uploads/nieuws_bijlagen/moties_congres___operatie_rooie_veren__met_jacques_monasch_.pdf)
  Ik heb opgezocht welke wijzigingen het congres van 2009 heeft opgeleverd voor de integratienota: http://www.nrc.nl/binnenland/article2181643.ece/PvdA_neemt_integratienota_aan. Wat werd geschrapt was vnl. de etnische registratie, een stokpaardje van Dijsselbloem, en de mogelijkheid van trouwambtenaren om homohuwelijken te weigeren, wat Bos niet kon verkopen aan het kabinet…
  @öszibarack:
  Ja, dat is wel erg populistische taal ja. Wat dat betreft biedt Cuperus gelukkig weer goed tegenwicht.

  Like

 21. @Joke
  Je brengt me in een lastig parket. Ik wil het voor geen enkele PvdA-er opnemen. Maar ik vind nu dat je Cuperus en de realisten die ik hier eigenhandig opgevoerd heb en in zekere zin in deze context heb geplaatst tekortdoet. Het lijkt me daarom verstandiger om terug te gaan naar het grote plaatje zoals ik dat eerder schetste:Volgens René Cuperus staat Nederland voor drie vuurproeven: de uitweg uit de financiële crisis, de antwoord op het politieke onbehagen en herstel en rehabilitatie van het publieke ethos van overheid en publieke sector. Daarbij komt voor de PvdA de crisis die alle sociaal-democratische partijen treft.
  Het verwijt dat de PvdA verder liberaliseert c.q. privatiseert is me te algemeen. Maar het ondersteunt ook mijn kritiek op de huidige PvdA. Waar ze dat dan doen zeg je niet. In hun grootste bolwerken Amsterdam en Rotterdam? Of in de semi-publieke sector waar in naam van de PvdA allerlei wereldvreemde bobo’s zitten? Ik ben het graag met je eens op dit punt.
  De amendering van de integratienota ging verder dan je nu suggereert en was niet zozeer inhoudelijk, maar politiek-strategisch gericht. De Pers van 24 januari 2009 zegt:Zo is er volgens de critici sprake van een ,,onderbelichting van de politieke en maatschappelijke schade die het extreem-rechtse populisme vooral in Nederland, maar ook elders in Europa, aanricht – in de vorm van groeiende onverdraagzaamheid en immigratie-vijandigheid”.
  Verder ziet Kalma in de nota van het partijbestuur een spanning tussen de voorkeur voor meer ‘drang en dwang’ (van etnisch registreren door de politie tot het afpakken van de kinderbijslag van onwillige ouders) en een in de nota eveneens bezongen lofzang op de rechtsstaat.
  http://www.depers.nl/binnenland/279711/Interne-kritiek-op-integratienota-PvdA.html
  Daar kun je je als PvdA niet tegen wapenen, kritiek die je zijdelings rechtstatelijkheid verwijt. Dan gaat het licht uit.

  Like

 22. Maar ik weet nog steeds niet wat de antwoorden van Cuperus zijn op de problemen die hij benoemt. In hoeverre kan en wil men de neoliberale koers bijstellen? Op terreinen als de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de verdeling tussen arm en rijk etc. uiteraard.
  Bij die brief van jan. 2009 is het niet duidelijk of die tot wijzigingen in de integratienota heeft geleid. Maar moet ik nou begrijpen dat je weerstand tegen etnische registratie beschouwt als een poging om vitale onderdelen uit de nota te schrappen?

  Like

 23. @Joke
  Ik begrijp niet waarom je in het bijzonder Cuperus met het neo-liberalisme associeert. De hele PvdA van Kok tot Bos, van Melkert tot Hamer heeft zich daarmee verbonden. En er vervolgens om strategische redenen weer afstand van genomen.
  Zorgen over etnische registratie is symboolpolitiek. Kortom, een afleiding. Onder minister van BiZa Ter Horst is het gewoon staand beleid geworden.

  Like

 24. Ik schreef dan ook ‘men’. Elke criticaster (jij ging zelf door op Cuperus) die het neoliberalisme laat voor wat het is, valt wat mij betreft door de mand en in de categorie ‘we moeten het verhaal beter uitleggen’. Monasch is een van de weinigen die voor overheidsregulering zoals inkomenspolitiek pleit – van Cuperus weet ik het zoals gezegd nog steeds niet.
  Het lastigste is dat er niet 2 kampen zijn, maar dat het door elkaar loopt naar gelang het onderwerp.
  En al met al weten we dus nog steeds niet op welk vitaal onderdeel de integratienota is doodgebloed. Geen van de wijzigingen waarvan wij weten was immers een halszaak en hij is aangenomen door het congres. Misschien kwam er van alles belangrijkers tussendoor?

  Like

 25. @Joke
  Laten we niet in herhaling vallen. De strijd om de integratienota was een ordinaire politieke richtingenstrijd om de macht. Een en ander werd gelardeerd met inhoudelijke argumenten om het aannemelijk te maken, maar die stonden niet aan de basis van de kritiek.
  Waarom kom je steeds terug op dat neo-liberalisme? Door de nevenschikking van problemen en koers legde jij in mijn ogen wel degelijk een oorzakelijk verband. Je moet onderscheiden of iemand in een positie is om iets in de praktijk te veranderen. Hoe dacht je dat een partijintellectueel die uit de centrale partijorganisatie wordt geweerd in zijn eentje een einde kan maken aan het neo-liberalisme? We zullen zien wat Monasch als kamerlid voor elkaar krijgt.

  Like

 26. George, de nota is aangenomen, niet afgewezen. Waarom het ding met stille trom is afgevoerd weten we niet, maar het was een kindje van de partijtop. In http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/930071/2008/12/24/Integratienota-PvdA-doorstaat-inspraak.dhtml lezen we grappige dingen als: "De eerste versie van Ploumen werd lauw ontvangen. Het verhaal van Scheffer, criticus van het multiculturalisme, viel beter. Dat gold echter ook voor het wat linksere verhaal van Harchaoui. Niettemin werd Ploumens concept, vooral met inbreng van Dijsselbloem, bijgesteld in de richting van de confrontatiepolitiek."
  Wat hebben we nou aan iemand die zegt dat-ie de huidige problemen begrijpt maar daar geen sociaal-economische kritiek op de markteconomie aan verbindt? De PvdA moet met een duidelijk sociaaldemocratisch verhaal komen t.a.v. de huizenmarkt, arbeidsmarkt etc. – zoals ze ook hun poot stijf hadden moeten houden t.o. de privatisering van de zorg.
  De verschillende bekende namen lobbyen echt niet in hun eentje. Er staan steeds een heleboel namen onder die moties en manifesten. Het is denk ik meer die versnippering, en natuurlijk toch wel iets met ego’s. Als ze zouden opsplitsen wordt het nog lastig te bepalen langs welke scheidslijn.

  Like

 27. @Joke
  Formeel is de integratienota aangenomen omdat de procedure zo loopt. Maar inhoudelijk is-ie afgewezen. Het lijkt me duidelijk dat de nota is afgewezen door de politieke tegenstand van de Vogelaristen. Meer valt er niet achter te zoeken. De rest is bijzaak dat er achteraf opgelegd wordt.
  Ik ben het met je oneens dat men door confrontatie en tijdelijke versnippering minder ver komt dan met stagnatie en hulpeloosheid. Hoewel het een lastige fase van de zure appel inluidt. Programmatisch en personeel opschonen lijkt me de enige redding voor de PvdA. Doormodderen niet. Maar omdat de ontwikkeling van de ideeen en het bezit van de macht over verschillende facties zijn verdeeld bestaat er nu een patstelling. Het komt slecht tot elkaar en beweegt onvoldoende. Maar we hopen op voortgang.

  Like

 28. "Het lijkt me duidelijk dat de nota is afgewezen door de politieke tegenstand van de Vogelaristen." Wie zijn dat in vredesnaam? Denk je echt dat Vogelaar zoveel invloed had, zelfs nadat ze gewipt was?
  "Ik ben het met je oneens dat men door confrontatie en tijdelijke versnippering minder ver komt dan met stagnatie en hulpeloosheid." Waar zeg ik dat? Ik constateer dat zich geen duidelijke kampen aftekenen. Als ze personeel op gaan schonen, wat voor types moeten er dan voor in de plaats komen? Ploumens derde weg blijkt iig niemand aan te spreken.

  Like

 29. @Joke
  Vogelaristen zijn degenen die grotendeels leven vanuit de nostalgie. Ella Vogelaar had geen meerderheid, maar genoeg macht om de voortgang te blokkeren. Bos haakte gefrustreerd af. Gevoed door de denkers tekenen zich afzonderlijke oplossingsrichtingen af. Langs die breuklijnen worden krachten gemobiliseerd. Hoeveel hoofdrichtingen dat zijn is een kwestie van indeling en interpretatie.
  Je legt je vinger op de zere wonde door te vragen wie dan de nieuwe politieke leiding moet zijn. Er steekt niemand uit. Om te beginnen kunnen degenen die nog het meest in een vorige fase leven naar de marge van de organisatie worden verbannen. Dan ben je er nog niet. Hoe loos je alle fossielen? Resultaat kan zijn dat ineens enkele omgeturnde multiculturalisten voorop staan. Hoe geloofwaardig en betrouwbaar zijn zij?
  Kortom, voor de nabije toekomst blijft het schipperen met het personeel. Voor de middenlange termijn moet echt naar de nieuwe generatie gekeken worden. Die komt nu organisatorisch en programmatisch nog niet aan de bak en moet zich nog naar binnen vechten. Hopelijk is de personele vernieuwing in de aanloop naar een nieuwe kabinetsperiode al deels doorgevoerd.

  Like

 30. Volgens mij vergis je je echt wat Vogelaar en haar zogenaamde aanhang binnen de partij betreft. Ze is zeer zeker niet representatief voor de criticasters van de linkervleugel. Maar heb je het nu over nostalgie naar het multiculturalisme of naar de sociaaldemocratie? Is ‘cultuur’ de relevante context of sociale klasse?
  De huidige discussie over de wortels van de sociaaldemocratie n.a.v. Tony Judt draait trouwens volledig om het linkse antwoord op het neoliberalisme. Het is jammer dat je niet dieper op dat aspect in wil gaan, want je schrijft vaak dat hervormingen noodzakelijk zijn, maar het is me nooit duidelijk welke kant je daarmee op zou willen gaan. Daarmee refereer je toch ook aan de rol van de overheid t.a.v. de diverse economische sectoren?
  Ooit had de PvdA een visie t.a.v. het kapitalisme die draaide om sociale rechtvaardigheid, maar nu omarmt zij het marktdenken net zozeer als de andere politieke arrivé’s en zoekt zij de oorzaak van iemands situatie bvk in de persoon zelf (aanpassing ipv inpassing e.d.; z.o. de kritiek van Pechtold op Bos’ emancipatie-boodschap).
  Het is er allemaal wel, die visie – het spreekt impliciet uit het beginselmanifest, de den Uyl-lezing van Bos en de v.d. Wielen-lezing van Cohen. Maar: men was weliswaar mordicus tegen privatisering van de zorg, maar willigde het zwijgend in. En Cohen heeft nu en dan scherpe kritiek op bv. de HRA en op het marktdenken dat fiasco’s à la de noord-zuidlijn ontketent, maar of-ie ooit B zal zeggen…

  Like

 31. Pingback: PvdA zonder Job Cohen terug naar de basis « George Knight

 32. Pingback: PvdA’er Samson voor harde aanpak Marokkaanse jongeren « George Knight

 33. Pingback: Burkaverbod helpt vrouwen voor zichzelf op te komen « George Knight

 34. Pingback: PvdA koerst voorzichtig weg van de islam « George Knight

 35. Pingback: Wacht PvdA een opmars van ongenoegen vanuit de marge? | George Knight

 36. Pingback: Heertje: Domheid en arrogantie nekten PvdA. Hoe verder? | George Knight

 37. Pingback: PvdA: notitie ‘Met vertrouwen linksom!’ bevat bruikbare elementen | George Knight

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.